Työskentely helteellä

Korkeat ilman lämpötilat sekä lämpö ja auringon säteily yhdessä lisäävät ihmisen lämpökuormaa. Jos työpaikan ilman lämpötila teknisistä toimenpiteistä huolimatta ylittää +28º C helteen vuoksi, on työtä ryhdyttävä keventämään lyhentämällä työntekijöiden altistusaikaa lämpörasituksessa.

Työn tekemiseen korkeissa lämpötiloissa liittyy työsuojelullisia ja muita työn tekemispaikan olosuhteisiin liittyviä kysymyksiä. Yksi tärkeimmistä kysymyksistä koskee kuumassa työskentelyn terveysvaikutuksia.

Työturvallisuuslainsäädäntö edellyttää, että työnantaja on selvillä työn aiheuttamista terveysvaaroista ja että se ottaa ne riittävästi huomion työtä teetettäessä. Työnantajan on suoritettava kokonaisarviointi työskentelyn yksittäiselle työntekijälle aiheuttamista terveys- ja tapaturmavaaroista.

Korkeat ilman lämpötilat sekä lämpö ja auringon säteily yhdessä lisäävät ihmisen lämpökuormaa. Kun työympäristön lämpötila nousee liian korkeaksi, ihmisen lämpötasapaino saattaa järkkyä sisäelinten lämpötilan noustessa liiallisesti.

Myös sydän lyö kuumassa nopeammin kuin normaalissa huoneenlämmössä ja veri ohjautuu iholle sen viilentämiseksi. Tästä seuraa lihasten väsymistä ja niiden suorituskyvyn alenemista. Runsas hien tuotanto vaikeuttaa elimistön neste- ja suolatasapainon ylläpitoa. Jos nestevajausta ei korvata, sisäelinten lämpötilojen nousu kiihtyy ja elimistön kuivuminen kuormittaa verenkiertoa. Ilman suojatoimia kuumatyöstä saattaa seurata lämpökouristuksia, lämpöpyörtyminen ja jopa lämpöhalvaus.

Kuumuus kuormittaa hengitys- ja verenkiertoelimistöä sekä heikentää lihasvoimaa lisäten siten työn kuormittavuutta. Vajaakuntoisilla, joilla suorituskyky on jo alentunut, kuuman aiheuttamat ongelmat voivat ilmetä vaikeampina kuin terveillä.

JHL:n työympäristötoimitsija Tuula Haavasoja kertoo JHL:n Ääniä liitosta -podcastin haastattelussa, mitä helteellä työskentelystä on hyvä muistaa. Kuuntele haastattelu.

Työnantajan velvollisuudet

Työturvallisuuslaissa on työn tauotusta koskeva säännös. Sen mukaan

  • työn lomaan on järjestettävä mahdollisuus taukoihin erityisesti silloin, kun työ on yhtäjaksoisesti kuormittavaa tai yhtäjaksoista paikallaoloa vaativaa. Tällöin tulee sallia myös lyhytaikainen poistuminen työpisteestä.

Työnantajan velvollisuutena on huolehtia teknisin toimenpitein siitä, että lämpötila työpaikalla pysyy alle +28º C ulkoilman lämpötilan ollessa alle 25 C.

Jos työpaikan ilman lämpötila teknisistä toimenpiteistä huolimatta ylittää +28º C helteen vuoksi, on työtä ryhdyttävä keventämään lyhentämällä työntekijöiden altistusaikaa lämpörasituksessa.

Altistusajoiksi ovat kevyissä ja keskiraskaissa, pakkotahtisissa töissä vakiintuneet 50 min/h alle +33º C:n lämpötilassa ja 45 min/h yli +33º C:n lämpötilassa. Työtä siis tauotetaan 10 – 15 min/h.

Ilman lämpötilasuositus:

kevyt istumatyö 21-25ºC
muu kevyt työ 19-23ºC
keskiraskas työ 17-21ºC
raskas työ 12-17ºC

Tätä suuremmissa lämpötiloissa ja raskaissa ruumiillisissa töissä on ryhdyttävä erityisiin suojelutoimiin. Tällaisia ovat työntekijän lämpösairausriskin selvittäminen, erityisen suojavarustuksen käyttäminen ja usein toistuva työn tauottaminen. Ensisijaisia ovat ilmanvaihtoon ja lämpölähteiden eristämiseen liittyvät tekniset ratkaisut.

Työntekijä voi itse vähentää lämpörasitusta valitsemalla työhön sopivan kevyen ja väljän vaatetuksen.

Vaatetus

Työvaatetus pitää suunnitella työhön sopivaksi. Kuumalla ilmalla vaatetuksella voidaan keventää lämpökuormitusta. Työnantajalla on kuitenkin oikeus vaatia työntekijältä työpaikan olosuhteet huomioon ottavaa pukeutumista.

Työturvallisuus on otettava huomioon asusteita valittaessa.

Eri työvaiheet saattavat edellyttää suojaavan vaatetuksen käyttöä, esimerkiksi kemikaali- ym. altistukselta tulee suojautua oikeilla henkilökohtaisilla suojavälineillä ja -vaatetuksella, ja kypärät ja turvajalkineet ovat taas rakennustyössä välttämättömiä.

Muutoinkin vaatetuksen valinnan ratkaisee viime kädessä työn luonne. Esimerkiksi työnantajan toimiala (poliisi, armeija ym.) tai yritysimago saattaa vaatia työntekijöiltä yhtenäisen työpuvun käyttämistä tai muutoin huolellista pukeutumista.

Aiheeseen liittyviä linkkejä muilla sivustoilla

Työterveyslaitos – kuumatyö

Työterveyslaitos – kuuman haittojen hallinta

Työterveyslaitos – suojavaatetus kuumassa

Työsuojeluhallinto – lämpöolot