Työsuojelu ja -hyvinvointi

Työhyvinvoinnin tavoitteena on pitää työntekijät terveinä ja työkykyisinä koko työuran ajan.

Työpaikan työsuojelutoiminnan tarkoituksena on parantaa työoloja – ennaltaehkäistä ja korjata puutteita sekä auttaa työhön liittyvien pulmien ratkaisemisessa.

Työsuojelu on osa johtamista. Hyvällä työelämän laadulla ja hyvinvoivalla työyhteisöllä on positiivinen vaikutus työn tuloksellisuuteen.

Katso videosarja työsuojelusta ja työhyvinvoinnista

Välitöntä ja välillistä työsuojelun yhteistoimintaa

Työsuojelun yhteistoiminta on välitöntä ja edustuksellista. Välitöntä työsuojelun yhteistoimintaa ovat muun muassa työpaikkakokoukset, kehityskeskustelut ja työyhteisön arjessa käytävät keskustelut työstä ja työn pulmista.

Edustuksellista työsuojelun yhteistoimintaa on työsuojelun yhteistoimintaorganisaation toiminta, jossa henkilöstön valitsemat toimijat edustavat koko henkilöstöä.

Lisää työsuojelun yhteistoiminnasta
Työturvallisuuskeskus – työsuojelun yhteistoiminta

Katso lisäksi

Työsuojeluvaltuutetun ja muiden toimijoiden tehtävät sivulta Työsuojeluvaltuutettu

Linjajohdon vastuu

Työpaikan linjajohto on ensisijainen työsuojelutoimija, jolla on vastuu työpaikan toiminnasta ja turvallisuudesta. Työsuojelupäällikkö on työnantajan edustaja, jonka tehtävänä on avustaa työnantajaa ja esimiehiä työsuojeluasioissa.

Työnantajalla on vastuu

 • turvallisuudesta
 • työhön perehdyttämisestä
 • työterveyshuollon järjestämisestä
 • työn mitoittamisesta työntekijälle sopivaksi
 • suojainten ja apuvälineiden hankkimisesta
 • työsuojelun huomioimisesta työn suunnittelussa ja mitoituksessa
 • työolosuhteiden tarkkailusta
 • varhaisesta epäkohtiin puuttumisesta
 • häirinnän ja epäasiallisen kohtelun lopettamisesta

Työnantajan vastuu jakaantuu koko linjaorganisaatiolle ylimmästä johdosta lähiesimieheen.

Työntekijän työsuojeluvelvoitteet

 • noudattaa työnantajan ohjeita ja määräyksiä
 • noudattaa turvallisia työtapoja, järjestystä ja siisteyttä, huolellisuutta ja varovaisuutta
 • käyttää suojaimia ja apuvälineitä
 • huolehtia, että oma työskentely ei aiheuta haittaa itselle eikä toisten turvallisuudelle tai terveydelle
 • ilmoittaa vioista ja puutteista esimiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle tai mahdolliselle työsuojeluasiamiehelle
 • käyttäytyä asiallisesti muita kohtaan.

Videosarja työsuojelusta ja työhyvinvoinnista

Lisää aiheesta

Katso myös näitä

Työelämän usein kysytyt kysymykset, aihepiiri Työsuojelu

Telma-lehti – Työsuojelurahaston ja Työturvallisuuskeskuksen lehti, jossa on asiantuntevia artikkeleita työturvallisuudesta, työhyvinvoinnista ja työn muutoksesta.