Liiton neuvottelemat työehdot

Liiton neuvottelemissa työ- ja virkaehdoissa sovitaan muun muassa siitä, mitä työstä kuuluu maksaa, millaiset ovat työajat ja miten vuosiloma- ja sairauslomaoikeudet määräytyvät.

JHL:n neuvottelemat työ- ja virkaehtosopimukset ovat etuja ja liiton tarjoamia palveluja sinänsä. Niillä sovitaan muun muassa siitä, mitä työstä kuuluu maksaa, millaiset ovat työajat ja miten vuosiloma- ja sairauslomaoikeudet määräytyvät. Myös työsuhdeturvasta sovitaan liiton neuvottelemalla työ- ja virkaehtosopimuksella.

JHL solmii työ- ja virkaehtosopimuksia julkisilla aloilla ja yksityisillä hyvinvointialoilla. Julkisten alojen sopimuksia ovat kuntien,valtion ja niiden virastojen sekä seurakuntien sopimukset.  Yksityisten alojen sopimuksia liitto solmii sosiaali- ja terveys- ja opetusalalla, neuvonta-, liikenne- ja energia-aloilla.

JHL:n solmimat työ- ja virkaehtosopimukset