Ammattiliitto JHL:n neuvottelemat työehdot

Ammattiliitto JHL:n neuvottelemissa työ- ja virkaehdoissa sovitaan muun muassa siitä, mitä työstä kuuluu maksaa, millaiset ovat työajat ja miten vuosiloma- ja sairauslomaoikeudet määräytyvät.

Ammattiliitto JHL:n neuvottelemat työ- ja virkaehtosopimukset ovat etuja ja liiton tarjoamia palveluja sinänsä. Niillä sovitaan muun muassa siitä, mitä työstä kuuluu maksaa, millaiset ovat työajat ja miten vuosiloma- ja sairauslomaoikeudet määräytyvät. Myös työsuhdeturvasta sovitaan liiton neuvottelemalla työ- ja virkaehtosopimuksella.

Ammattiliitto JHL solmii työ- ja virkaehtosopimuksia julkisilla aloilla ja yksityisillä hyvinvointialoilla. Julkisten alojen sopimuksia ovat kuntien, valtion ja niiden virastojen sekä seurakuntien sopimukset.  Yksityisten alojen sopimuksia liitto solmii sosiaali- ja terveys- ja opetusalalla, neuvonta-, liikenne- ja energia-aloilla.

Ammattiliitto JHL:n solmimat työ- ja virkaehtosopimukset