Ohjeet ja mallit

Yhdistyksen toiminnassa tarvitaan monenlaisia asiakirjoja esityslistojen ja pöytäkirjojen lisäksi. Tältä sivulta löytyy ohjeita, malleja ja lomakkeita yhdistysten toimintaan.

Yhteystiedot työpaikan ilmoitustaululla
Toimihenkilöilmoitukset
Järjestötiedon käsikirja
Luottamusmiesvalinnat
Kevät- ja syyskokoukset
Aloitteet
Yhdistyksen hallitus
Jaostotoiminta
Etäosallistuminen
Nimenkirjoittajien/yhdistyksen osoitteenmuutos yhdistysrekisteriin
Yhdistyksen purkautuminen/yhdistyminen toiseen
Arkistonhoito
Kunniajäsenyys
Muita asiakirjamalleja
Vaaliaineistoja (luottamusmies-/työsuojeluvaltuutetun vaalit)

Luottamushenkilöiden yhteystiedot työpaikan ilmoitustaululle

Työpaikan ilmoitustaululla on syytä olla näkyvillä luottamusmiehen, työsuojeluvaltuutetun, yhdistyksen ja mahdollisen työpaikan yhteyshenkilön yhteystiedot. Alla olevasta linkistä löytyy lomake (pdf), johon kyseiset tiedot voi tulostamisen jälkeen täyttää.

Tulostettava yhteystietolomake ilmoitustaululle

Yhdistysten/yhteisjärjestöjen  toimihenkilöilmoitukset

Lomakkeet on postitettu marraskuun alussa yhdistysten ja yhteisjärjestöjen sihteereille. Lomakkeet löytyvät aktiivien sivuilta kohdasta yhdistystoiminta, aktiivien sivuille on kirjauduttava.

JHL:n järjestötiedon käsikirja

Oranssilla pohjalla teksti JHL - Järjestötiedon käsikirjaJärjestötiedon käsikirjaan on koottu järjestötoiminnan perustiedot, keskeiset asiat ja tekemiset. Joitakin asioita on selvitetty laajemmin, koska niistä tulee usein kyselyitä ja osa asioista on koettu vaikeiksi ymmärtää ja toteuttaa.

Tulosta tai tallenna itsellesi

Järjestötiedon käsikirja (pdf, 2 MB) tai selaa käsikirjaa.

Luottamusmiesvalinnoista yhdistyksille

Kevät- ja syyskokoukset

Yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Yhdistyksen säännöissä on tarkemmat ohjeet kokouksen koolle kutsumisesta.

Kevätkokoukset on sääntöjen mukaan pidettävä 1.3. – 30.4. välisenä aikana.

Syyskokoukset on sääntöjen mukaan pidettävä 1.10.–30.11. välisenä aikana

Aloitteet

Asiaa edustajistoaloitteista ja aloitteiden tekemisestä

Yhdistyksen hallitus

Syyskokouksessa valitun hallituksen järjestäytymiskokous voidaan pitää jo ennen varsinaisen toimikauden alkua. Valittu puheenjohtaja kutsuu järjestäytymiskokouksen koolle.

Yhdistyksen toimintaan liittyviä muita ohjeita ja lomakkeita

Jaostotoiminta

Yhdistyksellä on mahdollisuus perustaa jaostoja, esimerkiksi luottamusmies-, työpaikka- nuoriso- tai vapaa-aikajaosto. Yhdistyksen hallitus tekee syyskokoukselle esityksen jaostojen toimintaohjeista ja pelisäännöistä.

Etäosallistuminen

Yhdistyksen nimenkirjoittajien muutos tai osoitteenmuutos yhdistysrekisteriin

Yhdistyksen sääntö- ja nimenkirjoittaja muutokset tehdään Patentti- ja rekisterihallitukseen. Ohje muutoksen tekemiseen löytyy täältä ja sähköisen ilmoituksen voi tehdä PRH:n sivuilla.

Kun yhdistys purkautuu tai yhdistyy toisen yhdistyksen kanssa

Arkistonhoito

Yhdistyksen velvollisuus on arkistoida sen toimintaan liittyvät asiakirjat ja yhdistyksen hallitus vastaa siitä, että arkistointi on hoidettu. Arkistointi merkitsee yhdistyksen itse tekemien ja sen saamien asiakirjojen sijoittamista suunnitelmallisesti paikalleen arkistoon. Oheinen arkistointiohje on päivitetty vuonna 2018.

Kunniajäsenyyden hakeminen

Kunniajäsenanomus (täytettävä PDF-tiedosto)
Kunniajäsenyyssäännöt 2006

Tiedustelut ja kunniajäsenyyshakemukset Suvi Järviselle, suvi.jarvinen@jhl.fi / 010 7703 461.

Muita asiakirjamalleja

Standardisoimisliiton sivuilta löytyy lisää tietoa asiakirjojen asettelusta ja asiakirjojen tunnistetiedoista.

Vaaliaineistoja

Aineistoja luottamusmiesvaaleihin

Tiedostot ovat A3-koossa, mutta ne voi tulostaa myös A4-kokoon, kun vain määrittää tulostamisen yhteydessä paperin A4-kokoon ja määrityksen: sovita paperille tai skaalaa sopivaksi (termi voi vaihdella).

Aineistoja työsuojeluvaaleihin

Jotta työpaikoillanne hyvien tyyppien ehdokkaaksiasettuminen työsuojelun yhteistoimintaan olisi helpompaa, on avuksenne tehty ”Asetu ehdolle työsuojeluvaaleissa ”–esite sekä vaaliaikaan äänestämisen tärkeydestä muistuttava ”Äänestä työsuojeluvaaleissa” -juliste. Molempia on hyvä tulostaa ja laittaa omalla työpaikalla niin ilmoitustauluille kuin sosiaalitiloihin.

Tiedostot ovat A3-koossa, mutta ne voi tulostaa myös A4-kokoon, kun vain määrittää tulostamisen yhteydessä paperin A4-kokoon ja määrityksen: sovita paperille tai skaalaa sopivaksi (termi voi vaihdella).

Asetu ehdolle työsuojeluvaaleissa -pohja (docx, 313 KB)

Äänestä työsuojeluvaaleissa -juliste A3 (pdf, 115 KB)

Työsuojeluvaalit -esite (pdf, 204 KB)

Ehdokkaaksi työsuojeluvaaleissa -juliste A3 (pdf, 172 KB)