Privatsektorns kollektivavtal

Privatsektorns kollektivavtal tillämpas vid kommunala och statliga företag, inom affärsverk, föreningar och stiftelser och bland annat vid flera företag inom socialservicebranschen. Arbetsgivaren kan också vara en privatperson (t.ex. arbetsgivarna för personliga assistenter).

Privatsektorns kollektivavtal innehåller exakt information om din lön och dina övriga anställningsvillkor om du arbetar inom den privata sektorn.

JHL förhandlar och avtalar om över 40 av privatsektorns avtal. Strukturen i privatsektorns kollektivavtal varierar märkbart enligt avtalsområde. Vissa är mycket simpla, medan andra avtalsområden har mycket detaljerade villkor i sina kollektivavtal.

JHL förhandlar för att våra medlemmar ska ha en lön och ett arbetsliv som motsvarar värdet på deras viktiga arbete. Genom att ansluta dig till fackförbundet får du intressebevakning, stöd och trygghet.

Om du inte redan är medlem i JHL, anslut dig nu för att trygga dina rättigheter i arbetslivet!

Bli medlem i JHL

De ansvariga förhandlarna för varje avtal hittar du i personallistan genom att avgränsa enheten till Området för privatsektorn och arbetslivets kvalitet.

Kollektivavtalet för de yrkesinriktade vuxenutbildningscentralerna

Kollektivavtalet 2022–2024 är inte ännu översatt till svenska.

Kollektivavtalet för AVAINTA-arbetsgivarna

Kollektivavtalet 2022–2025 är inte ännu översatt till svenska.

Energibranschens kollektivavtal

Videopresentationen är finskspråkig men har svensk text. Klicka på den lilla textikonen i nedre högra hörnet för att sätta på textningen.

Kollektivavtalet för Helsingfors universitets fastighetstjänster (HY247)

Avtalet är på finska.

Kollektivavtalet för personliga assistenter (egen sida)

Nationalgalleriets kollektivavtal

Avtalet är på finska.

Sjömansservicebyråns kollektivavtal

Avtalet är på finska.

Kollektivavtalet för Meritaito

Avtalet är på finska.

Forststyrelsens kollektivavtal

Avtalet är på finska.

Rådgivningsbranschens ramavtal

Avtalet är på finska.

Servicearbetsgivarna Paltas kollektivavtal

Paltas specialbranschers kollektivavtal 2022-2024 (på finska)

Företagsspecifika och lokala kollektivavtal

Airpro

Campusta

Cleanosol

Finavia

Finnvera

Finlands färjtrafik

Raskone

Avtalet är på finska.

Hamnbranschen

Instituten för arbetartradition

Järnvägsbranschens kollektivavtal

Videopresentationen är finskspråkig men har svensk text. Klicka på den lilla textikonen i nedre högra hörnet för att sätta på textningen.

Kollektivavtalet för Seure Henkilöstöpalvelut

Avtalet tillämpas för de inhyrda arbetstagare vid Seure Henkilöstöpalvelut Oy vars anställningsförhållande gäller i högst 15 kalenderdagar. Om anställningsförhållandet gäller i 16 dagar eller längre, tillämpas bestämmelserna i Avainta-avtalet.

Kollektivavtalsförhandlingarna pågår.

Kollektivavtalet för den privata hälsovårdsbranschen

Arbetshälsoinstitutets kollektivavtal

Arbetscentralernas kollektivavtal

Idrottsorganisationernas kollektivavtal

Kollektivavtalet för den privata undervisningssektorn

Avtalet är inte ännu översatt till svenska.

Kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen

Universitetens kollektivavtal

Avtalet är inte ännu översatt till svenska.