Privatsektorns avtal

Kollektivavtal inom privata områden tillämpas i kommunala och statliga företag samt inom affäsverk, föreningar och stiftelser.

En arbetsgivare kan också vara en privatperson (t.ex. en personlig assistents arbetsgivare).

Allmänt kollektivavtal för universitet 1.2.2018 – 31.3.2020

Kollektivavtal för AVAINTA

Kollektivavtalet HETA 1.2.2017-31.1.2018

Riksomfattande kollektivavtalet HETA (pdf, 4 MB)

Kollektivavtal för den privata socialservicebranschen
1.2.2018–31.3.2020

Kollektivavtal för den privata socialservicebranschen 1.2.2018–31.3.2020 (pdf, 1 MB)

Yksityisen sosiaalipalvelualan G-taulukko (pdf, 7 KB)

Lönetabell fr.o.m. 1.1.2016