Privatsektorns avtal

Kollektivavtal inom privata områden tillämpas i kommunala och statliga företag samt inom affäsverk, föreningar och stiftelser.

En arbetsgivare kan också vara en privatperson (t.ex. en personlig assistents arbetsgivare).

Allmänt kollektivavtal för universitet 1.4.2020 – 31.3.2022

Kollektivavtal för AVAINTA

Kollektivavtal för elbranschen – energi – ict – nätverk 2020-2022

Kollektivavtalet HETA 1.2.2020-30.4.2022

Avtalet är på finska.

Kollektivavtal för den privata socialservicebranschen 1.4.2020-30.4.2022

Kollektivavtal för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter 1.4.2020-31.3.2022