Kollektivavtal inom den offentliga sektorn

Kollektivavtal inom den offentliga sektorn gäller personer som arbetar i kommuner, staten och i kyrkliga sektorn.

De ansvariga förhandlarna för respektive avtal hittas från personallistan – intressebevakningslinje

Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal (AKTA)

2018-2019

Det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade

Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavatalet för teknisk personal

Statens tjänste- och arbetsvillkor

Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal