SH-avtalet

Närvårdare och sjukskötare, JHL är fackförbundet för dig! Vi förhandlar om SH-avtalet, som fastställer din lön, din semester och dina andra anställningsvillkor.

SH-avtalet gäller dig om du arbetar med social- eller hälsovård inom välfärdsområdena. Kom ihåg att uppdatera uppgifterna om ditt nya kollektivavtal i mittJHL. Läs noggrannare anvisningar här.

JHL är med om att utveckla SH-avtalet på alla punkter. Förbundet bevakar sina medlemmars intressen oberoende av yrkesbeteckning.

Social- och hälsovårdsproffs, anslut dig till JHL här!

Arbets- och tjänstekollektivavtalet för social och hälsovårdspersonal (SH-avtalet) 2022–2025

Arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdspersonal (SH-avtalet) 1.5.2022–30.4.2025 (på Kommunarbetsgivarnas webbplats)

Läs även nyheten från 8.6.2022, som innehåller en sammanfattning över SH-avtalets huvudpunkter: Sådant är det treåriga SH-avtalet och dess löneprogram

Du som jobbar vid ett välfärdsområde, kontrollera din lönespecifikation

Den första möjliga lönedagen vid välfärdsområdena var fredagen den 13 januari. Lönedagen enligt SH-avtalet är senast den 16:e dagen i kalendermånaden för fast anställda arbetstagare och tjänsteinnehavare. För visstidsanställda är lönedagen den sista vardagen i månaden om man inte lokalt har avtalat om annat.

Kontrollera din lönespecifikation genast när du får den.  Om du upptäcker fel i den, meddela genast din chef om dem och begär att felen korrigeras.  Läs anvisningar i JHL:s nyhet om lönespecifikationerna (13.1.2023).

Nyttig information (på finska)

Uppdatering av medlemsuppgifter för personer som överförts till SH-avtalet

De personer som har överförts från AKTA till SH-avtalet har bytt avtalsområde. Det betyder att de måste uppdatera sina medlemsuppgifter i JHL:s medlemsregister. Uppdateringen sker via mittJHL.

I mittJHL finns kontaktuppgifter samt information om arbetsgivare och kollektivavtal under länken ”medlemsinformation”. Kontrollera att dina uppgifter är korrekta och uppdatera om det behövs.

Du kan byta avtalsområdet under Medlemsinformation > Anställningsförhållande. Samtidigt är det värt att kontrollera att också övriga uppgifter, till exempel dina kontaktuppgifter under personinformation, är korrekt.

Korrekta och uppdaterad medlemsuppgifter är viktiga så att vi också i fortsättningen kan sända viktig branschspecifik information till medlemmarna som bytt avtalsbransch.

Om du inte loggat in i mittJHL förut, läs först inloggningsanvisningarna.

Vem förhandlar om innehållet i SH-avtalet?

I förhandlingarna om SH-avtalet deltar JAU (JHL och Jyty), FOSU och Sote ry (Tehy och Super) samt Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT.