AKTA

Allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet tillämpas i huvudsak på tjänsteinnehavare och timanställda vid kommuner och samkommuner. Bilagan för familjedagvårdare tillämpas på familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem.

Allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet AKTA

Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal 2018–2019 (på Kommunarbetsgivarnas webbplats)

JHLs presentation av allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal AKTA 2018-2019

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2018–2019 (cirkulär sammanfattning)

Presentation: AKTA allmän arbetstid

Bilaga 5 – personal inom småbarnspedagogik samt vissa yrkes- och basserviceuppgifter fr.o.m. 1.5.2018

Bilagan för familjedagvårdare

Bilaga 12 Anställningsvillkor för familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem 2018–2019

JHLs presentation av AKTA BILAGA 12

Kostnadsersättningar för familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem 2018

Beställning av avtalsböcker

Avtalsböckerna för kommunsektorn kan beställas elektroniskt på KT:s webbplats.

KT:s cirkulär

KT Kommunarbetsgivarnas cirkulär förmedlar aktuell information  om avtal och andra arbetsmarknadsfrågor. KT:s cirkulär publiceras endast på webben. KT:s cirkulär

Har du en fråga om ditt arbetsförhållande?

Om du inte har en förtroendeman på arbetsplatsen, ska du kontakta JHL:s regionkontor närmast dig.

Avtalen för kommunsektorn framförhandlas av:

  • förhandlingschef Kristian Karrasch
  • avtalsombudsman Minna Pirttijärvi
  • avtalsombudsman Riitta Rautiainen
  • avtalsombudsman Keijo Hiltunen
  • avtalsombudsman Marja Lehtonen