Allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet AKTA

Allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet tillämpas i huvudsak på tjänsteinnehavare och månadsavlönade arbetstagare vid kommuner och samkommuner. Bilagan för familjedagvårdare tillämpas på familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem.

JHL förhandlar om kommunbranschens anställnings- och tjänsteförhållanden, så att medlemmarnas värdefulla arbete också ska kännas i plånboken och ge välmående i arbetslivet. Genom att höra till facket får du intressebavkning, stöd och trygghet.

Anslut dig till JHL

Arbetstidesrelaterade förändringar

Upphörandet av den förlängda arbetstiden påverkar arbetstidernas längd. Kontrollera vilka alla frågor som förändras tack vare det nya AKTA-avtalet.

Se här förändringarna i arbetstiden

Vad då för avtal för social- och hälsovårdspersonal?

I det kommunala huvudavtalet kom parterna överens om att bilda ett eget tjänste- och arbetskollektivavtal för social- och hälsovårdspersonal. När kommer detta avtal och vilka omfattas av det? Se nedan en kort beskrivning. Du kan dela filens länk på sociala medier, skriva ut filen och hänga upp den på anslagstavlan på din arbetsplats.

Läs här vad som avtalats om beträffande avtalet för social- och hälsovårdspersonal.

Lärarna inom småbarnspedagogik överförs till UKTA

I det kommunala huvudavtalet ingår att lärarna inom småbarnspedagogik från och med 1.9.2021 överförs till UKTA (Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal). Vad innebär överförandet, vem är JHL:s förtroendeman? Se nedan en kort beskrivning av vad överföringen innebär. Du kan dela filens länk på sociala medier, skriva ut filen och hänga upp den på anslagstavlan på din arbetsplats.

Läs här hur övergången sker

Semesterpenningen som ledighet från och med sommaren 2021?

Från och med sommaren 2021 kan du själv komma överens om att byta semesterpenningen mot ledighet. Detta blir möjligt tack vare den semesterbestämmelse i AKTA som träder i kraft 31.8.2020. Enligt den kan du komma överens med din arbetsgivare om att antingen helt eller delvis byta ut semesterpenningen mot ledighet.

Läs här hur det går till i praktiken

Allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet AKTA

JHLs presentation av allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal AKTA 2020-2022

Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal AKTA 1.4.2020-28.2.2022 sammanfattning (på Kommunarbetsgivarnas webbplats)

Bilagan för familjedagvårdare

JHLs presentation av 2020-2022 AKTA BILAGA 12 

Beställning av avtalsböcker

Avtalsböckerna för kommunsektorn kan beställas elektroniskt på KT:s webbplats.

KT:s cirkulär

KT Kommunarbetsgivarnas cirkulär förmedlar aktuell information  om avtal och andra arbetsmarknadsfrågor. KT:s cirkulär publiceras endast på webben. KT:s cirkulär

Har du en fråga om ditt arbetsförhållande?

Om du inte har en förtroendeman på arbetsplatsen, ska du kontakta JHL:s regionkontor närmast dig.

Avtalen för kommunsektorn framförhandlas av:

  • förhandlingschef Kristian Karrasch
  • ansvarig avtalsexpert Minna Pirttijärvi
  • avtalsexpert Riitta Rautiainen
  • avtalsexpert Keijo Hiltunen
  • avtalsexpert Marja Lehtonen