Allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet AKTA

Allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet tillämpas i huvudsak på tjänsteinnehavare och månadsavlönade arbetstagare vid kommuner och samkommuner. Bilagan för familjedagvårdare tillämpas på familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem.

JHL förhandlar om kommunbranschens anställnings- och tjänsteförhållanden, så att medlemmarnas värdefulla arbete också ska kännas i plånboken och ge välmående i arbetslivet. Genom att höra till facket får du intressebavkning, stöd och trygghet.

Anslut dig till JHL

AKTA 2022–2025

Läs nyheter 8.6.2022:

Semesterpenningen som ledighet från och med sommaren 2021?

Från och med sommaren 2021 kan du själv komma överens om att byta semesterpenningen mot ledighet. Detta blir möjligt tack vare den semesterbestämmelse i AKTA som träder i kraft 31.8.2020. Enligt den kan du komma överens med din arbetsgivare om att antingen helt eller delvis byta ut semesterpenningen mot ledighet.

Läs här hur det går till i praktiken

Allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet AKTA

Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal AKTA 1.4.2020-28.2.2022 sammanfattning (på Kommunarbetsgivarnas webbplats)

Beställning av avtalsböcker

Avtalsböckerna för kommunsektorn kan beställas elektroniskt på KT:s webbplats.

KT:s cirkulär

KT Kommunarbetsgivarnas cirkulär förmedlar aktuell information  om avtal och andra arbetsmarknadsfrågor. KT:s cirkulär publiceras endast på webben. KT:s cirkulär

Har du en fråga om ditt arbetsförhållande?

Om du inte har en förtroendeman på arbetsplatsen, ska du kontakta JHL:s regionkontor närmast dig.

Avtalen för kommunsektorn framförhandlas av:

  • förhandlingschef Kristian Karrasch
  • ansvarig avtalsexpert Minna Pirttijärvi
  • avtalsexpert Riitta Rautiainen
  • avtalsexpert Keijo Hiltunen
  • avtalsexpert Marja Lehtonen