Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen ammattilaisten työ tukee varhaiskasvatuslain mukaista lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatusta voidaan järjestää päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai avoimena varhaiskasvatustoimintana kuten esimerkiksi kerho- ja leikkitoimintana.

Tallenne Emppu Suhosen pitämästä erityisopetuswebinaarista 12.1.2023 löytyy täältä.

Kysymyksiä ja vastauksia varhaiskasvatuksesta

Kysymyksiä ja vastauksia varhaiskasvatussuunnitelmasta, ryhmäkoosta, suhdeluvusta ja ilmoitusvelvollisuudesta.

Lataa varhaiskasvatuksen kysymys–vastaus -lennäkki tästä

JHL:n kysely varhaiskasvatuksen ammattilaisille

Ammattiliitto JHL:n marras–joulukuussa 2022 teettämä kysely osoittaa, että yli puolet alan ammattilaisista kokee työuupumusta viikoittain.

Varhaiskasvatuksen opettajat ovat siirtyneet OVTES:n piiriin

Kunta-alalla työskentelevät varhaiskasvatuksen (vaka) opettajat ovat siirtyneet 1.9.2021 opettajien virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) piiriin. Työehdot eivät ole muuttuneet millään tavalla. Siirto koski vain KVTES:n piirissä olevia vaka-opettajia, ei yksityisellä sektorilla työskenteleviä. Katso tarkemmin, ketkä siirtyivät OVTES:iin ja ketkä ovat jääneet KVTES:n piiriin.

Ilmoitusvelvollisuus varhaiskasvatuksen toteuttamiseen kohdistuvasta epäkohdasta

Ilmoitusvelvollisuus varhaiskasvatuksen toteuttamiseen kohdistuvasta epäkohdasta tai epäkohdan uhasta tulei voimaan elokuussa 2021. Ilmoitusvelvollisuuden tarkoituksena on vahvistaa henkilöstön keinoja puuttua havaittuihin epäkohtiin mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti.  Katso JHL:n ohjeet ilmoitusvelvollisuudesta, miten työpaikan menettelytavoista on sovittava ja mitä ilmoitukseen on kirjattava.

Ilmoita päiväkodin mitoituksesta poikkeamisesta

JHL:n ilmoituslomake, jolla päiväkodeissa ja perhepäiväkodeissa työskentelevät JHL:n jäsenet voivat ilmoittaa mitoituksesta poikkeamisesta. Varhaiskasvatuksen alalta eniten liittoon tulee yhteydenottoja juuri suhdeluvusta ja sen ylittämisestä.

Varhaiskasvatuksen eettiset periaatteet

JHL:n varhaiskasvatuksen verkosto on laatinut JHL:läisille varhaiskasvatuksen ammattilaisille huoneentaulun, jonka keskiössä ovat lapsen oikeuksien, ihmisten ja ympäristön kunnioittaminen sekä varhaiskasvatuksessa työskentelevien toiminnan tukeminen.

Lataa ja tulosta JHL:n varhaiskasvatuksen eettisten periaatteiden huoneentaulu työpaikallesi

Varhaiskasvatussuunnitelma vasu

Varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) velvoittaa henkilöstöä suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan varhaiskasvatusta yhtenäisin periaattein koko maassa. Paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat on otettu käyttöön päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja muussa varhaiskasvatuksessa syksyllä 2017.

Jokaiselle lapselle tehdään oma henkilökohtainen varhaiskasvatussunnitelma, ”lapsen vasu”, joka tukee tavoitteellisesti lapsen yksilöllistä kasvua, kehitystä ja oppimista.

Lue lisää varhaiskasvatussuunnitelmasta ja sen perusteista.

Varhaiskasvatuslaki

Useassa eri sosiaalihuollon laissa olevat säännökset on koottu varhaiskasvatuslakiin. Lakia sovelletaan sekä kunnan että yksityisen tahon järjestämään tai tuottamaan varhaiskasvatukseen. Tutustu lakiin tarkemmin.

JHL:n kannat varhaiskasvatuslakiin

JHL on koko varhaiskasvatuslain uudistuksen ajan pyrkinyt vaikuttamaan lakiesityksen sisältöön. Vaikuttamiskeinoja ovat olleet erilaiset poliittisten päättäjien tapaamiset, lausunnot ja tapahtumat. Tälle sivulle on koottu liiton kantoja varhaiskasvatuslain uudistamiseen. Koostessa on blogeja, lausuntoja, uutisia ja tiedotteita.