SOTE-sopimus

Lähihoitaja ja sairaanhoitaja, JHL on #soteliitto juuri sinulle! Me teemme sote-sopimuksen, joka määrää palkkasi, lomasi ja muut työsi ehdot.

Hoitotyöntekijöitä potilaiden kanssa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työ- ja virkaehtosopimus SOTE 2022–2025

Katso uutinen 8.6.2022:

Sopimus koskee sinua, jos teet sosiaali- tai terveydenhuollon töitä kunnassa tai kuntayhtymässä. Työntekijät ja viranhaltijat siirtyivät 1.9.2021 uuteen sopimukseen KVTES:istä.

Jos siirryit syyskuun alussa SOTE-sopimuksen piiriin, olethan muistanut päivittää  sopimustiedon omiin tietoihisi omaJHL:ssä. Katso tarkemmat ohjeet, miten päivitys tapahtuu.

JHL on mukana kehittämässä SOTE-sopimusta sen kaikissa kohdissa. Liitto valvoo jäsentensä etuja ammattinimikkeestä riippumatta.

Sote-alan ammattilainen, liity JHL:n jäseneksi tästä!

Sote-sopimuksella kehitetään sote-alan työehtoja kunnissa ja kuntayhtymissä. Tavoitteena on, että sopimus ottaa alan työn erityispiirteet ja kehitystarpeet huomioon paremmin kuin kunta-alan virka- ja työehtosopimus KVTES.

Avaintesin tai yksityisen sosiaalialan tesin piiriin kuuluvat eivät siirry sote-sopimuksen piiriin, vaikka työskentelisivätkin sote-tehtävissä.

SOTE-sopimuksen kansilehti JHL:n logolla ja hastagilla #soteliitto. Kannessa eri sote-alan ammattilaisia.

Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE
1.9.2021–28.2.2022

Katso video sopimuksen tärkeimmästä sisällöstä

Ketkä kuuluvat SOTE-sopimukseen?

1.9.2021 SOTE-sopimuksen piiriin siirtyivät KVTES:istä

 • KVTES:n liitteen 3 henkilöstö (pääasiassa terveydenhuollon hoitotyötä tekevät sekä edellä mainittua työtä johtavat terveydenhuollon ammattihenkilöt)
 • KVTES:n liitteen 4 henkilöstö (sosiaalihuollon henkilöstö, sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluhenkilöstö ja lääkehuollon henkilöstö)
 • edellä mainittujen liitteiden 3 ja 4 hinnoittelemattomat ryhmät, esimerkiksi psykologit, puhe- ja ravitsemusterapeutit, sairaaloiden tutkimushenkilöstö, opetushoitajat ja sote-alaan kuuluvat palvelu-alkuisella tehtävänimikkeellä työskentelevä henkilöstö, esimerkiksi palveluohjaajat
 • sosiaali- ja terveydenhuollon hinnoittelemattomat esimiehet, esimerkiksi osatopäälliköt ja sosiaalihuollon suunnittelijat
 • sairaaloiden sairaala- ja laitoshuoltajat, jotka kuuluvat KVTES:n liitteen  4 tai  8 piiriin
 • hoiva-avustajat, jotka kuuluvat KVTES:n piiriin.

Ketkä muut siirtyivät SOTE-sopimukseen?

Muiden KVTES:n liitteiden määräyksiä noudattavat henkilöt siirtyivät SOTE-sopimuksen piiriin, jos heidän tehtävänsä sisällöstä yli puolet on sosiaali- ja terveysalan tehtäviä.

Esimerkki: Henkilö toimii sekä ensihoitajana että pelastustehtävissä
Henkilö työskentelee kahden työ- ja virkaehtosopimuksen piirissä (KVTES ja TS). Tehtävä kuuluu SOTE-sopimukseen, jos tehtävän sisällöstä yli 50 % on sosiaali- ja terveysalan tehtäviä.

Esimerkki: Henkilö työskentelee yhdistelmätehtävässä sairaalan ruokapalveluissa ravitsemistyöntekijänä sekä laitoshuoltajana
Hän työskentelee ravitsemistyöntekijänä maanantaista torstaihin klo 8 – 11 ja laitoshuoltajana maanantaista torstaihin klo 11.30 – 16.30 sekä perjantaisin koko työpäivän. Henkilö työskentelee yli 50% työajastaan laitoshuoltajana ja siirtyy SOTE- sopimuksen piiriin.

Ketkä eivät siirry SOTE-sopimukseen?

Työskentely toimisto- tai hallintotehtävissä sosiaali- ja terveydenhuollossa ei tee tehtävästä SOTE-sopimukseen kuuluvaa. Nämä tehtävät kuuluvat joko KVTES:n tai Teknisen alan virka- ja työehtosopimuksen (TS) piiriin.

SOTE-sopimukseen siirtyminen koskee vain henkilöitä, jotka työskentelevät sosiaali- ja terveysalan tehtävissä.

Avaintesin ja yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piiriin kuuluvat eivät siirry SOTE-sopimukseen

SOTE-sopimukseen siirtyvän henkilöstön työnantaja ei syyskuussa muuttunut!

SOTE-sopmuksella ei ole yhteyttä sote-uudistuksen toteutumiseen. SOTE-sopimuksella ei myöskään ole yhteyttä tehtäväkentän rajauksien kanssa.

Mitä tapahtuu työehdoille

SOTE-sopimukseen siirtyneen henkilöstön työehdot pysyvät muutoin ennallaan, mutta työaikamääräyksissä jaksotyöaikaan tuli kaksi lisäystä.

 • Palkoissa noudatetaan tähänastisten KVTES:n palkkaliitteiden mukaisia palkkoja.
  SOTE-sopimuksessa on kaksi palkkahinnoitteluliitettä:
  – Liite 1: Terveydenhuollon hoitohenkilöstön palkkaliite (vastaa KVTES:n liitettä 3)
  – Liite 2: Sosiaalihuollon henkilöstön, sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluhenkilöstön sekä lääkehuollon henkilöstön palkkaliite (vastaa KVTES:n liitettä 4).
 • Työaikamääräyksissä lisäykset koskevat jaksotyöajan vuorokausilepoa ja vapaapäivien sijoittelua. Muutoin määräykset ovat ennallaan.Vuorokausilepo voidaan lyhentää 9 tuntiin paikallisella sopimuksella. Sopimuksella voidaan poiketa laajemminkin vuorokausilevon antamisesta. Määräysten soveltamiseen tarvitaan kuitenkin aina myös työntekijän suostumus.Vapaapäivien osalta työvuorot suunnitellaan niin, että työntekijälle annetaan vähintään kaksi peräkkäistä vapaapäivää viikkoa kohden. Jos työaika on suunniteltu tasoittumaan pidemmällä jaksolla kuin viikko, peräkkäiset vapaapäivät on annettava kolmen viikon aikana.Katso usein kysytyt kysymykset jaksotyöajan vapaapäivistä
 • Vuosilomat säilyvät ennallaan.

Katso tästä SOTE-sopimuksen tarkempi esittely 

SOTE-sopimukseen siirtyneiden jäsentietojen päivittäminen

SOTE-sopimuksen piiriin siirtyneillä henkilöillä sopimusala vaihtui KVTESistä SOTE-sopimukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että siirtyvien henkilöiden on päivitettävä omat jäsentietonsa JHL:n jäsenrekisteriin. Se tapahtuu omaJHL:n kautta.

Omat jäsentiedot kannattaa päivittää omaJHL:n kautta vasta sen jälkeen, kun työnantaja on ilmoittanut sopimusalan muutoksesta.

Sopimusala muutetaan omaJHL:ssä kohdassa Jäsentiedot > Työsuhteet. Samalla on hyvä tarkistaa, että muutkin omat tiedot, esimerkiksi henkilötietojen alla olevat yhteystiedot  ovat ajan tasalla.

Oikeat ja ajantasaiset jäsentiedot ovat tärkeitä, jotta JHL voi jatkossakin laittaa siirtyneille jäsenilleen heidän sopimusalaansa liittyviä tärkeitä viestejä.

Jos et ole vielä tähän mennessä käynyt kirjautumassa omaJHL:ään, katso ensin ohjeet.

Mitä tapahtuu paikallisesti tehdyille sopimuksille 1.9.2021 jälkeen?

Paikalliset sopimukset pysyvät voimassa sopimuksen vaihtumisesta huolimatta.

Ketkä toimivat luottamusmiehinä ja työsuojeluvaltuutettuina 1.9.2021 jälkeen?

Työntekijän luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu pysyvät samoina kuin aikaisemmin.

SOTE-sopimuksen voimassaoloaika

Ensimmäinen SOTE-sopimus on voimassa 1.9.2021 – 28.2.2022.

Mahdollisista työehtomuutoksista ja palkoista neuvotellaan kevään 2022 sopimusneuvotteluissa, koko kunta-alaa koskevien sopimusneuvottelujen yhteydessä.

Ketkä neuvottelevat SOTE-sopimuksen sisällöstä?

SOTE-sopimuksen sisällöstä neuvottelevat JAU (JHL ja Jyty), JUKO ja Sote ry (Tehy ja Super), sekä Kunnallinen työmarkkinalaitos.

Sopimuksen kehittämistyö käynnistyy useissa työryhmissä välittömästi syyskuun 2021 alussa. Tuloksia on odotettavissa aikaisintaan keväällä 2022, sopimusneuvottelujen yhteydessä.

Tarkemmat tiedot SOTE-sopimuksesta lisätään tälle sivulle sen jälkeen, kun kaikkien neuvotteluosapuolten hallinnot ovat hyväksyneet sopimuksen yksityiskohtaisen sisällön.