Uusi varhaiskasvatuslaki

Uusi varhaiskasvatuslaki ja -asetus kumoaa nykyisen varhaiskasvatuslain ja päivähoitoasetuksen. Useassa eri sosiaalihuollon laissa olevat säännökset on koottu varhaiskasvatuslakiin. Lakia sovelletaan sekä kunnan että yksityisen tahon järjestämään tai tuottamaan varhaiskasvatukseen.

Tälle sivulle kootaan varhaiskasvatuslakia koskevaa aineistoa sekä liiton näkemyksiä uuteen lakiin ja sen vaikutuksiin.

  • Varhaiskasvatuslain tiukennus 1.8.2021
  • JHL:n kannat vuonna 2018 elokuussa voimaan tulleeseen varhaiskasvatuslakiin ja lain tärkeimmät muutokset (.pdf)
  • Varhaiskasvatuslaki 1.9.2018 (.pdf)
  • Varhaiskasvatuksen 1.8.2018 voimaan tulleet uudet nimikkeet

    Varhaiskasvatuksen uudet nimikkeet ovat varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi sekä varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Nimikkeet on otettava käyttöön viimeistään 1.1.2030.

    Opetus- ja kulttuuriministeriö kuitenkin suosittelee, että nimikkeitä alettaisiin pikku hiljaa käyttämään jo tätä aikaisemmin. Syynä koko maan kattavien yhtenäisten nimikkeiden käyttöönottamiseen on se, että tilastointi eri henkilöstömääristä olisi luotettavampaa kuin tähän asti. Nyt päiväkodeissa on KT:n mukaan käytössä yli 400 erilaista nimikettä. Tämä on aiheuttanut myös työehtosopimusneuvotteluissa hankaluuksia, kun on arvioitu eri tehtävissä työskentelevien määrää.

    Uuden nimikkeen käyttöönottaminen ei vaikuta kenenkään kelpoisuuteen toimia nykyisissä tehtävissä.