Kasvatus- ja ohjausala

Kasvatus- ja ohjausala

Kasvatuksen ja ohjausalan ammattilaiset työskentelevät kuntien, seurakuntien tai yksityisten palvelutuottajien palveluksessa. Yleisimpiä työpaikkoja ovat koulut, päiväkodit, nuorisotalot, ammatilliset oppilaitokset ja erityisoppilaitokset.

Ammattinimikkeitä ovat muun muassa koulunkäynninohjaaja, aamu- ja iltapäiväohjaaja, päivähoitaja, perhepäivähoitaja, lastentarhanopettaja, sosionomi, lastenhoitaja, nuoriso-ohjaaja, nuorisotyöntekijä, lähihoitaja-lastenhoitaja, lastenohjaaja tai ryhmäperhepäivähoitaja.

Työehtosopimus määräytyy sen mukaan, mitä työnantaja noudattaa. Se voi olla esimerkiksi KVTES, OVTES, KirVESTES tai yksityisen sosiaalipalvelualan tes.

JHL:n jäsenenä kasvatus- ja ohjausalan ammattilaiset saavat turvaa, tukea ja neuvoja erilaisissa työelämän tilanteissa.

Liity nyt jäseneksi!

93% Kasvatus- ja ohjausalalla työskentelevistä JHL:läisistä on naisia
1936/kk Koulunkäynninohjaajan tehtäväkohtainen palkka
100% Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajista on naisia kunnissa
Ajankohtaista