Yhteistoimintakoulutus

Yhteistoimintakoulutuksessa saat tietoa niin yhteistoiminnan perusteista kuin toimimisesta hankalissa lomautustilanteissakin.

Yhteistoimintakoulutus on tarkoitettu yhteistoimintaelinten jäsenille, pääluottamusmiehille, luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja näiden varahenkilöille.

Kurssit soveltuvat kunta-alan, kirkon, valtion ja yksityisen sektorin toimijoille. Jos jokin kurssi on tarkoitettu vain tietylle sektorille, esimerkiksi yksityisillä aloilla toimiville, on se mainittu kurssin yhteydessä. Kurssin yhteydessä kerrotaan myös, onko kyseessä kutsukurssi.

Jokainen voi suunnitella itselleen omaan roolinsa ja tehtäväänsä sopivan opintokokonaisuuden. Opintojen perustana ovat yhteistoiminnan johdanto- ja peruskurssit. Yhteistoimintaosaamista ja -tietoja voi vahvistaa ja kehittää täydentävillä ja syventävillä kursseilla. Lisäksi tarjolla on ajankohtaispäiviä alueellisina koulutuksina.

Kurssien palkallisuus määräytyy tarkemmin sopimusalakohtaisten koulutussopimusten mukaisesti.

Tutustu koulutusmahdollisuuksiin koulutuskalenterista. Valitse hakuvalikosta yhteistoimintakoulutus.

On tärkeää, että sovit työnantajasi kanssa kurssille osallistumisesta ja selvität, mikä on työnantajasi laskutusosoite ja y-tunnus.

Käytännön asioissa voit kääntyä kurssineuvonnan puoleen sähköpostitse kurssit@jhl.fi tai 010 7703 510.