Järjestökoulutus

Järjestökoulutus kehittää yhdistystoiminnassa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Kurssit antavat valmiuksia yhdistyksen johtamiseen, taloudenhoitoon, viestintään sekä jäsenasiainhoitoon. Kurssit perehdyttävät myös yhdistyksen toiminnan kehittämiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Monet järjestökurssit on suunnattu aktiiveille, mutta valikoimaan kuuluu myös kaikille jäsenille avoimia kursseja.

Voit hakea kurssille vaikka et ole vielä aktiivi, mutta olet sellaiseksi ryhtymässä. Otathan tällöin ensin yhteyttä järjestöopettajaan. Opiskelija rakentaa itselleen sopivan opintopolun valitsemalla kiinnostavia ja omaa tehtävää tukevia kursseja.

Kurssien maksut

Osa järjestökursseista on maksullisia. Tämä tarkoittaa, että osallistujan on maksettava omavastuuosuus. Omavastuuosuus on majoituksella 50 euroa/päivä ja ilman majoitusta 30 euroa/päivä osallistujaa kohti. Maksu peritään JHL-yhdistyksiltä. Otathan siksi yhteyttä omaan JHL-yhdistykseesi ennen kurssille ilmoittautumista. Vaihtoehtoisesti voit maksaa omavastuuosuuden myös itse.

Seuraavista kursseista ei peritä omavastuuosuutta: JHL tutuksi, Yhdistystoiminnan ABC, Järjestäydy – järjestämisosaamista aktiiveille, Järjestäjäkurssi, Oppilaitosagenttikoulutus, Työelämäohjaajan koulutus, The Union is Strength. Muista kursseista peritään omavastuuosuus.

Kurssiapuraha

Liitto maksaa opetuksen, koulutusaineiston, ohjelmaan liittyvät ruokailut, matkakulut liiton koulutuksia koskevan matkustussäännön mukaan sekä majoituksen kurssilaisille, jotka tulevat kurssipaikkakunnan ulkopuolelta.

Voit myös hakea kurssiapurahaa arkipäivinä pidettäviltä kursseilta. Kurssiapurahaa voit hakea, jos sinulle aiheutuu järjestökurssin ajalta ansionmenetystä etkä saa muualta tuloa. Kurssiapuraha koostuu kurssipäivärahasta ja kurssistipendistä.

Vuonna 2023 kurssiapurahan laskennallinen päivähinta on 83,044 euroa/päivä. Esimerkiksi viisipäiväisen kurssin kurssiapuraha on 415,220 euroa.

Tutustu järjestökoulutusten kurssivalikoimaan

JHL-opiston kurssien lisäksi yhdistykset voivat toteuttaa koulutuksia myös itsenäisesti.

JHL-opiston järjestökoulutuksesta vastaa JHL-opiston opettaja Merja Hanhela

Merja Hanhela
Järjestö- ja yhteiskunnallinen koulutus
merja.hanhela@jhl.fi
050 432 4465