Järjestökoulutus

Voit hakea mukaan järjestökoulutukseen, vaikka et olisi aktiivisesti mukana JHL:n toiminnassa.

Järjestökoulutus kehittää yhdistystoiminnassa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Kurssit antavat valmiuksia yhdistyksen johtamiseen, taloudenhoitoon, viestintään ja tietotekniikkaan sekä jäsenasiainhoitoon. Kurssit perehdyttävät myös yhdistyksen toiminnan kehittämiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Opiskelija rakentaa itselleen sopivan opintopolun valitsemalla kiinnostavia ja omaa tehtävää tukevia kursseja. Suuri osa järjestökursseista on suunnattu aktiiveille, mutta valikoimaan kuuluu myös kaikille jäsenille avoimia kursseja. Voit hakea kurssille vaikka et ole vielä aktiivi, mutta olet sellaiseksi ryhtymässä. Otathan tällöin ensin yhteyttä järjestöopettajaan.

Kurssimaksut

Vuonna 2019 osa järjestökursseista on maksullisia. Järjestökurssien omavastuut ovat vuonna 2019 majoituksella 50 euroa ja ilman majoitusta 30 euroa / päivä. Maksu peritään yhdistyksiltä, jonka vuoksi hakijan on ennen varsinaista kurssihakemusta saatava lupa osallistumisesta omalta yhdistykseltä

Ilman omavastuuta olevia järjestökursseja ovat:
JHL tutuksi- , yhdistystoiminnan ABC-, järjestämiseen liittyvät-, kv yhteistyön koulutusohjelma-, vaikuttajan polku- sekä ruotsinkieliset kurssit. Muut kurssit ovat maksullisia.

Tutustu järjestökoulutusten kurssivalikoimaan

JHL-opiston kurssien lisäksi yhdistykset voivat toteuttaa koulutuksia myös itsenäisesti.

JHL-opiston järjestökoulutuksesta vastaa JHL-opiston opettaja Tapani Eskola.

Tapani Eskola
Järjestö- ja yhteiskunnallinen koulutus
tapani.eskola@jhl.fi
050 465 6052