Kurssin palkallisuus

Luottamustehtäviä hoitavat JHL:n jäsenet saavat palkkaa kurssillaoloajasta tiettyihin koulutuksiin osallistumisesta.

Työnantajalta perittävät kurssikorvaukset
Työnantajan tuen piiriin kuuluvat ay-koulutukset (palkalliset kurssit)

Palkalliset kurssit

Palkallisista kursseista on sovittu yhdessä työnantajien kanssa. Kurssit ovat luottamusmies-, työsuojelu- ja yhteistoimintakursseja.

Työnantaja maksaa koulutukseen osallistuvalle palkkaa kurssillaoloajasta. Liitto maksaa opetuksen ja materiaalin, ohjelmaan liittyvät ruokailut, matkakulut liiton koulutuksia koskevan matkustussäännön mukaan ja mahdollisen matkapäivärahan sekä majoituksen kurssipaikkakunnan ulkopuolelta tuleville kurssilaisille.

Palkalliset kurssit kuuluvat niin sanotun sopimuskoulutuksen piiriin. Jokaisella sopimusalalla on omat koulutussopimuksensa joissa määritellään, mitkä kohderyhmät kuuluvat palkallisuuden ja muiden korvausten piiriin.

Tälle sivulle kootaan työnantajan tuen piiriin kuuluvat ay-koulutukset, eli palkalliset koulutukset. Koulutukset on listattu sopimusaloittain. Työnantajan tuen piiriin kuuluville kursseille haetaan koulutuskalenterissa olevien kurssien kautta.

Käytännön kysymyksissä voit aina ottaa yhteyttä liiton kurssineuvontaan 010 7703 510 tai kurssit@jhl.fi

Vuonna 2023 työnantajan tuen piiriin kuuluvat palkalliset koulutukset

Avaintan palkalliset luottamusmieskoulutukset (pdf, 5 kt)

Avaintan palkalliset työsuojelukoulutukset (pdf, 12 kt)

Energia-alan palkalliset koulutukset (pdf, 4 kt)

HY:n kiinteistöpalveluyhtiön palkalliset koulutukset (pdf, 261 kt)

Kunta- ja hyvinvointialan palkalliset koulutukset (pdf, 27 kt)

Neuvonta-alan palkalliset ay-koulutukset (pdf, 26 kt)

Paltan erityisalojen (EPA) palkallinen ay-koulutus (pdf, 48 kt)

Rautatiealan palkalliset koulutukset (pdf, 84 kt)

Valtion palkalliset koulutukset (pdf, 636 kt)

Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten palkalliset koulutukset (pdf, 78 kt)

Yksityisen sosiaalipalvelualan palkalliset koulutukset (pdf, 57 kt)

Yksityisen terveyspalvelualan palkalliset koulutukset (pdf, 56 kt)

Yliopistojen palkalliset koulutukset (pdf, 77 kt)

Kaikkien sivistysalan sopimusten palkalliset koulutukset 2023

Sivista - kaikkien sopimusalojen palkalliset koulutukset päivämäärineen (pdf, 23 kt)

Työnantajalta perittävät kurssikorvaukset

JHL:n piirissä on useita koulutussopimuksia, jotka eroavat toisistaan määräystensä osalta. Sopimuksesta riippuen työnantaja maksaa palkan kurssilaiselle ja opisto tai kurssin järjestäjä perii työnantajilta sopimuksen mukaiset korvaukset kurssiajalta. Kunkin kurssilaisen kohdalla noudatetaan hänen oman alansa koulutussopimusta palkallisessa kurssissa.

Sopimuskoulutuksen kursseja ovat luottamusmieskurssit (LM), työsuojelukurssit (TS) ja yhteistoimintakurssit (YT). Koulutussopimuksissa on määritelty ne kohderyhmät, jotka kuuluvat palkallisuuden ja muiden korvausten piiriin.

Liiton työnantajalta perimät maksut vuonna 2023

Luottamusmieskurssit (LM) ja yhteistoimintakurssit (YT)

Yhteistoiminta- ja luottamusmieskoulutukseen osallistuvista liitto perii työnantajalta joko kurssikorvauksen tai niin kutsutun ruokailukustannusten korvauksen kultakin sellaiselta kurssipäivältä, jolta viranhaltijalle suoritetaan varsinainen palkka tai työntekijälle ansionmenetyksen korvaus.

Korvaukset sopimusaloittain:
 • Kunta- ja hyvinvointialat 30,30 euroa/päivä (ruokakustannusten korvaus)
 • Energia-ala 26,21 euroa/päivä (ateriakorvaus)
 • Kirkon ala (KiT) 26,00 euroa/päivä (ruokakustannusten korvaus)
 • Valtiosektori 27,50 euroa/päivä yksipäiväisiltä ja 55,00 euroa/päivä kaksipäiväisiltä tai pidemmiltä kursseilta (kurssiraha)
 • Yliopistot 27,50 euroa/päivä yksipäiväisiltä ja  55,00 euroa/päivä kaksipäiväiseltä tai pidemmiltä kursseilta (kurssiraha)
 • Kansallisgalleria 27,50 euroa/päivä yksipäiväisiltä ja  55,00 euroa/päivä kaksipäiväiseltä tai pidemmiltä kursseilta (kurssiraha)
 • AVAINTA 23,90 euroa/päivä (suositus) (ruokakustannusten korvaus)
 • Palta 25,00 euroa/päivä yksipäiväisiltä ja 50,00 euroa/päivä kaksipäiväisiltä tai pidemmiltä kursseilta (ateriakorvaus)
 • VR 22,71 euroa/päivä yksipäiväisiltä ja 45,42 euroa/päivä kaksipäiväisiltä tai pidemmiltä kursseilta. (kurssiraha)

JHL maksaa jäsenelle matkakulut ja mahdollisen matkapäivärahan.

Työsuojelukurssit (TS)

Työsuojelukurssilla työnantaja maksaa palkan. Liitto perii lisäksi työnantajalta ruokailukustannusten korvauksen tai kurssimaksuna kurssikustannusten korvaukset kultakin sellaiselta kurssipäivältä, jolta viranhaltijalle suoritetaan varsinainen palkka tai työntekijälle ansiomenetyksen korvaus.

Korvaukset sopimusaloittain:
 • Kunta- ja hyvinvointialat 30,30 euro/päivä (ruokakustannusten korvaus)
 • Energia-ala 26,21 euroa/päivä (ateriakorvaus)
 • Valtiosektori 27,50 euroa/päivä yksipäiväisiltä ja 55,00 euroa/päivä kaksipäiväisiltä tai pidemmiltä kursseilta (kurssiraha)
 • Yliopistot 27,50 euroa/päivä yksipäiväisiltä ja 55 euroa/päivä kaksipäiväisiltä tai pidemmiltä kursseilta (kurssiraha)
 • Kansallisgalleria 27,50 euroa/päivä yksipäiväisiltä ja  55,00 euroa/päivä kaksipäiväiseltä tai pidemmiltä kursseilta (kurssiraha)
 • AVAINTA 23,90 euroa/päivä (suositus) (ruokakustannusten korvaus)
 • Palta 25,00 euroa/päivä yksipäiväisiltä ja 50 euroa/päivä kaksipäiväisiltä tai pidemmiltä kursseilta (ateriakorvaus)
 • VR 22,71 euroa/päivä yksipäiväisiltä ja 45,42 euroa/päivä kaksipäiväisiltä tai pidemmiltä kursseilta. (kurssiraha)

JHL maksaa jäsenelle matkakulut ja mahdollisen matkapäivärahan.