Kurssin palkallisuus

Luottamustehtäviä hoitavat JHL:n jäsenet saavat palkkaa kurssillaoloajasta tiettyihin koulutuksiin osallistumisesta.

Työnantajalta perittävät kurssikorvaukset
Työnantajan tuen piiriin kuuluvat ay-koulutukset (palkalliset kurssit)

Palkalliset kurssit

Palkallisista kursseista on sovittu yhdessä työnantajien kanssa. Kurssit ovat luottamusmies-, työsuojelu- ja yhteistoimintakursseja.

Työnantaja maksaa koulutukseen osallistuvalle palkkaa kurssillaoloajasta. Liitto maksaa opetuksen ja materiaalin, ohjelmaan liittyvät ruokailut, matkakulut liiton koulutuksia koskevan matkustussäännön mukaan ja mahdollisen matkapäivärahan sekä majoituksen kurssipaikkakunnan ulkopuolelta tuleville kurssilaisille.

Palkalliset kurssit kuuluvat niin sanotun sopimuskoulutuksen piiriin. Jokaisella sopimusalalla on omat koulutussopimuksensa, joissa määritellään, mitkä kohderyhmät kuuluvat palkallisuuden ja muiden korvausten piiriin.

Tälle sivulle kootaan työnantajan tuen piiriin kuuluvat ay-koulutukset, eli palkalliset koulutukset. Koulutukset on listattu sopimusaloittain.

Työnantajan tuen piiriin kuuluville kursseille haetaan uudistuvan kurssihaun kautta (avautuu heinäkuussa 2019).

Käytännön kysymyksissä voit aina ottaa yhteyttä liiton kurssisihteereihin 010 7703 510 tai kurssisihteerit@jhl.fi.

Vuonna 2019 työnantajan tuen piiriin kuuluvat ay-koulutukset

Avaintan palkalliset ay-koulutukset 2019 (pdf, 21 KB)

Energia-alan palkalliset ay-koulutukset 2019 (pdf, 37 KB)

Kirkon alan palkalliset ay-koulutukset 2019 (pdf, 26 KB)

Kunta-alan palkallinen koulutus vuonna 2019 (pdf, 400 KB)

Neuvonta-alan pakalliset ay-koulutukset 2019 (pdf, 72 KB)

Paltan erityisalojen palkallinen ay-koulutus 2019 (pdf, 200 KB)

Rautatieläisten palkalliset ay-koulutukset 2019 (pdf, 142 KB)

Valtion palkalliset ay-koulutukset (pdf, 386 KB)

Yksityisen sosiaalipalvelualan palkalliset ay-koulutukset (pdf, 218 KB)

Yksityisen terveyspalvelualan palkalliset ay-koulutukset 2019 (pdf, 218 KB)

Yksityisen opetusalan, ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten, yliopistojen, kansallisgallerian sekä Helsingin yliopiston kiinteistöpalveluyhtiöiden palkalliset kurssit 2019 on koottu yhteen tiedostoon.

Palkalliset kurssit 2019 (pdf, 243 KB)

Työnantajalta perittävät kurssikorvaukset

JHL:n piirissä on useita koulutussopimuksia, jotka eroavat toisistaan määräystensä osalta. Sopimuksesta riippuen työnantaja maksaa palkan kurssilaiselle ja opisto tai kurssin järjestäjä perii työnantajilta sopimuksen mukaiset korvaukset kurssiajalta. Kunkin kurssilaisen kohdalla noudatetaan hänen oman alansa koulutussopimusta palkallisessa kurssissa.

Sopimuskoulutuksen kursseja ovat luottamusmieskurssit (LM), työsuojelukurssit (TS) ja yhteistoimintakurssit (YT). Koulutussopimuksissa on määritelty ne kohderyhmät, jotka kuuluvat palkallisuuden ja muiden korvausten piiriin.

Liiton työnantajalta perimät maksut vuonna 2019

Luottamusmieskurssit (LM) ja yhteistoimintakurssit (YT)

Yhteistoiminta- ja luottamusmieskoulutukseen osallistuvista liitto perii työnantajalta joko kurssikorvauksen tai niin kutsutun ruokailukustannusten korvauksen kultakin sellaiselta kurssipäivältä, jolta viranhaltijalle suoritetaan varsinainen palkka tai työntekijälle ansionmenetyksen korvaus.

Korvaukset sopimusaloittain:

 • Kunta-ala 25,34 euroa/päivä
 • Energia-ala 25,34 euroa/päivä
 • Kirkon ala (KiT) 25,00 euroa/päivä
 • Valtiosektori 27,50 euroa/päivä yksipäiväisiltä ja 55,00 euroa/päivä kaksipäiväisiltä tai pidemmiltä kursseilta
 • Yliopistot 27,50 euroa/päivä yksipäiväisiltä ja  55,00 euroa/päivä kaksipäiväiseltä tai pidemmiltä kursseilta
 • Kansallisgalleria 27,50 euroa/päivä yksipäiväisiltä ja  55,00 euroa/päivä kaksipäiväiseltä tai pidemmiltä kursseilta
 • AVAINTA 23,90 euroa/päivä (suositus)
 • Palta 25,00 euroa/päivä yksipäiväisiltä ja 50,00 euroa/päivä kaksipäiväisiltä tai pidemmiltä kursseilta
 • VR 22,71 euroa/päivä yksipäiväisiltä ja 45,42 euroa/päivä kaksipäiväisiltä tai pidemmiltä kursseilta

JHL maksaa jäsenelle matkakulut ja mahdollisen matkapäivärahan.

Työsuojelukurssit (TS)

Työsuojelukurssilla työnantaja maksaa palkan. Liitto perii lisäksi työnantajalta kurssimaksuna kurssikustannusten korvaukset kultakin sellaiselta kurssipäivältä, jolta viranhaltijalle suoritetaan varsinainen palkka tai työntekijälle ansionmenetyksen korvaus.

Korvaukset sopimusaloittain:

 • Kunta-ala 40,00 euro/päivä
 • Energia-ala 25,34 euroa/päivä
 • Valtiosektori 27,50 euroa/päivä yksipäiväisiltä ja 55,00 euroa/päivä kaksipäiväisiltä tai pidemmiltä kursseilta
 • Yliopistot 27,50 euroa/päivä yksipäiväisiltä ja 55 euroa/päivä kaksipäiväisiltä tai pidemmiltä kursseilta
 • Kansallisgalleria 27,50 euroa/päivä yksipäiväisiltä ja  55,00 euroa/päivä kaksipäiväiseltä tai pidemmiltä kursseilta
 • Palta 25,00 euroa/päivä yksipäiväisiltä ja 50 euroa/päivä kaksipäiväisiltä tai pidemmiltä kursseilta
 • VR 22,71 euroa/päivä yksipäiväisiltä ja 45,42 euroa/päivä kaksipäiväisiltä tai pidemmiltä kursseilta

JHL maksaa jäsenelle matkakulut ja mahdollisen matkapäivärahan.