Kurssin palkallisuus

Luottamustehtäviä hoitavat JHL:n jäsenet saavat palkkaa tiettyihin koulutuksiin osallistumisesta.

Palkalliset kurssit

Palkallisista kursseista on sovittu yhdessä työnantajien kanssa. Kurssit ovat luottamusmies-, työsuojelu- ja yhteistoimintakursseja.

Työnantaja maksaa koulutukseen osallistuvalle palkkaa kurssillaoloajasta. Liitto maksaa opetuksen ja materiaalin, ohjelmaan liittyvät ruokailut, matkakulut liiton koulutuksia koskevan matkustussäännön mukaan ja mahdollisen matkapäivärahan sekä majoituksen kurssipaikkakunnan ulkopuolelta tuleville kurssilaisille.

Palkalliset kurssit kuuluvat niin sanotun sopimuskoulutuksen piiriin. Jokaisella sopimusalalla on omat koulutussopimuksensa, joissa määritellään, mitkä kohderyhmät kuuluvat palkallisuuden ja muiden korvausten piiriin.

Tälle sivulle kootaan työnantajan tuen piiriin kuuluvat ay-koulutukset, eli palkalliset koulutukset. Koulutukset on listattu sopimusaloittain.

Työnantajan tuen piiriin kuuluville kursseille haetaan jäsenpalvelu 24h:n kautta.

Käytännön kysymyksissä voit aina ottaa yhteyttä liiton kurssisihteereihin 010 7703 510 tai kurssisihteerit@jhl.fi.

Vuonna 2017 työnantajan tuen piiriin kuuluvat ay-koulutukset

Terveyspalvelualan palkalliset ay-koulutukset (pdf, 152 KB)

Rautatieläisten palkalliset ay-koulutukset 2018 (pdf, 1 MB)

Kunta-alan palkallinen koulutus vuonna 2018 (pdf, 308 KB)

Neuvonta-alan palkalliset ay-koulutukset (pdf, 127 KB)

Yksityisen opetusalan, ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten ja yliopistojen palkalliset ay-koulutukset (pdf, 397 KB)

Valtion palkalliset ay-koulutukset (pdf, 272 KB)

Kirkon alan palkalliset ay-koulutukset (pdf, 264 KB)

Energia-alan ja työkeskusten palkalliset ay-koulutukset (pdf, 32 KB)

Yksityisen sosiaalipalvelualan palkalliset ay-koulutukset (pdf, 328 KB)

AVAINTA ry:n palkalliset ay-koulutukset (pdf, 11 KB)

Paltan palkalliset ay-koulutukset (pdf, 121 KB)

Työnantajalta perittävät kurssikorvaukset

JHL:n piirissä on useita koulutussopimuksia, jotka eroavat toisistaan määräystensä osalta. Sopimuksesta riippuen työnantaja maksaa palkan kurssilaiselle ja opisto tai kurssin järjestäjä perii työnantajilta sopimuksen mukaiset korvaukset kurssiajalta. Kunkin kurssilaisen kohdalla noudatetaan hänen oman alansa koulutussopimusta palkallisessa kurssissa.

Sopimuskoulutuksen kursseja ovat luottamusmieskurssit (LM), työsuojelukurssit (TS) ja yhteistoimintakurssit (YT). Koulutussopimuksissa on määritelty ne kohderyhmät, jotka kuuluvat palkallisuuden ja muiden korvausten piiriin.

Liiton työnantajalta perimät maksut vuonna 2017

Luottamusmieskurssit (LM) ja yhteistoimintakurssit (YT)

Yhteistoiminta- ja luottamusmieskoulutukseen osallistuvista liitto perii työnantajalta joko kurssikorvauksen tai niin kutsutun ruokailukustannusten korvauksen kultakin sellaiselta kurssipäivältä, jolta viranhaltijalle suoritetaan varsinainen palkka tai työntekijälle ansionmenetyksen korvaus.

Korvaukset sopimusaloittain:

Työnantajalta perittävät maksut vuonna 2017 (pdf, 98 KB)

 • Kunta-ala 24,90 euroa/päivä
 • Energia-ala ja työkeskukset (EK) 24,90 euroa/päivä
 • Kirkon ala (KiT) 24,00 euroa/päivä
 • Valtiosektori 27,50 euroa/päivä 1-päiväiseltä ja 55,00 euroa/päivä 2-päiväiseltä tai pidemmiltä kursseilta
 • Yliopistot 27,50 euroa/päivä 1-päiväiseltä ja  55,00 euroa/päivä 2-päiväiseltä tai pidemmiltä kursseilta
 • AVAINTA 23,90 euroa/päivä (suositus)
 • Palta 25,00 euroa/päivä yksipäiväisiltä ja 50,00 euroa/päivä kakskipäiväisiltä tai pidemmiltä kursseilta
 • VR 22,71 euroa/päivä yksipäiväisiltä ja 45,42 euroa/päivä kaksipäiväisiltä tai pidemmiltä kursseilta

JHL maksaa jäsenelle matkakulut ja mahdollisen matkapäivärahan.

Työsuojelukurssit (TS)

Työsuojelukurssilla työnantaja maksaa palkan. Liitto perii lisäksi työnantajalta kurssimaksuna kurssikustannusten korvaukset kultakin sellaiselta kurssipäivältä, jolta viranhaltijalle suoritetaan varsinainen palkka tai työntekijälle ansionmenetyksen korvaus.

Korvaukset sopimusaloittain:

 • Kunta-ala 40,00 euro/päivä
 • Valtiosektori 27,50 euroa/päivä yksipäiväisiltä ja 55,00 euroa/päivä kaksipäiväisiltä tai pidemmiltä kursseilta
 • Yliopistot 27,50 euroa/päivä yksipäiväisiltä ja 55 euroa/päivä kaksipäiväisiltä tai pidemmiltä kursseilta
 • Palta 25,00 euroa/päivä yksipäiväisiltä ja 50 euroa/päivä kaksipäiväisiltä tai pidemmiltä kursseilta
 • VR 22,71 euroa/päivä yksipäiväisiltä ja 45,42 euroa/päivä kaksipäiväisiltä tai pidemmiltä kursseilta

JHL maksaa jäsenelle matkakulut ja mahdollisen matkapäivärahan.