Sote-sopimus

Lähihoitaja ja sairaanhoitaja, JHL on #soteliitto juuri sinulle! Me teemme Sote-sopimuksen, joka määrää palkkasi, lomasi ja muut työsi ehdot.

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työ- ja virkaehtosopimus, eli Sote-sopimus koskee sinua, jos teet sosiaali- tai terveydenhuollon töitä hyvinvointialueilla tai hyvinvointiyhtymissä. JHL on mukana kehittämässä Sote-sopimusta sen kaikissa kohdissa. Liitto valvoo jäsentensä etuja ammattinimikkeestä riippumatta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön tes/ves sopimuskausi 1.5.2022–30.4.2025 (linkki KT:n sivuille)

Sote-sopimuksen palkankorotukset sopimuskaudella 1.5.2022–30.4.2025 (verrokkialojen lisäykset huomioitu)

Korotus Ajankohta%-määrä/€
Yleiskorotus 1.6.2023  2,2 %  
Paikallinen järjestelyerä 1.6.2023 0,7 % Jos verrokkialojen lisäyksen (0,3 %) jakamisesta ei yksimielisyyttä, puolet jaetaan yleiskorotuksena (0,15 %) ja toisesta puolesta (0,15 %) päättää työnantaja. 
Kertapalkkio 30.6.2023 467 € (Osa-aikaiselle palkkio maksetaan osa-aikaisuuden suhteessa) 
Yleiskorotus 1.6.2024 2,27 % 
Paikallinen järjestelyerä 1.6.2024 0,73 % Verrokkialojen lisäys on 0,73 prosentista 0,33 prosenttia ja se lisätään paikallisesti neuvoteltavaan erään erillisenä, koska puolet jaetaan yleiskorotuksena (0,17 %)  ja toisesta puolesta päättää työnantaja (0,16 %).

Sote-sopimus ja kunta- ja hyvinvointialan palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmiä koskeva kehittämisohjelma 2023–2027

KorotusAjankohta%-määrä/€
Paikallinen järjestelyerä 1.6.2023 1,2 %  
Keskitetty järjestelyerä 1.2.2024 0,4 % 
Paikallinen järjestelyerä 1.6.2024 0,6 % 
Paikallinen järjestelyerä1.6.2025 0,8 %  
 
Ohjelma jatkuu vielä 2026-2027 

Sote-sopimuksen palkkausjärjestelmän kehittäminen ja palkkojen yhteensovittaminen 

KorotusAjankohtaMäärä
Paikallinen järjestelyerä 1.6.2023 1,5 % palkkausjärjestelmän kehittämistä, palkkauksen kehittämistä ja palkkojen yhteensovittamista koskevan työ- ja virkaehtosopimuksen mukaan 
Paikallinen järjestelyerä 1.10.2024 2,5 % palkkojen yhteensovittamisen, palkkauksen kehittämisen ja/tai palkkausjärjestelmien käyttöönoton rahoittamiseen. 
Paikallinen järjestelyerä 1.6.2025 2 % palkkojen yhteensovittamisen, palkkauksen kehittämisen ja/tai palkkausjärjestelmien käyttöönoton rahoittamiseen. 
Mikäli edellä mainittu rahoitus ei riitä palkkojen yhdenmukaistamiseen, työnantajan on rahoitettava sen loppuun saattaminen muulla tavoin. 

Palkkahinnoittelun uudistus 1.2.2024 alkaen

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT julkaisi huhtikuussa 2024 ohjeet siitä, kuinka tehtävälisät käyttäytyvät SOTE-sopimuksen palkkahinnoittelu-uudistuksessa. Ohje on tehty SOTE-palkkausryhmässä pääsopijajärjestöjen kanssa. Lue lisää KT:n sivuilta.

KT piti helmikuussa 2024 infotilaisuuden palkkahinnoittelun uudistuksesta, joka tuli voimaan 1.2.2024. Katso tallenne webinaarista KT:n YouTube-kanavalta.

Sote-sopimuksen sisältö lyhyesti

Hyvinvointialuella työskentelevä, tarkista palkkalaskelmasi

Sote-sopimuksen mukainen palkanmaksupäivä on vakituisilla työntekijöillä ja viranhaltijoilla viimeistään kalenterikuukauden 16. päivä ja määräaikaisilla kuukauden viimeisenä arkipäivänä, ellei paikallisesti ole muuta sovittu.  

Tarkista palkkalaskelmasi heti kun saat sen. Jos huomaat palkkalaskelmassasi virheitä, ilmoita niistä välittömästi esihenkilöllesi ja pyydä virheiden korjaamista.  

Jos sinulle on maksettu liikaa palkkaa, myös se on virhe, josta sinun kannattaa heti ilmoittaa esihenkilöllesi. 

Jos virhettä ei korjata, ole yhteydessä omaan luottamusmieheesi. Asian selvittämiseksi luottamusmies tarvitsee tiedon siitä, millainen virhe palkassa on ollut. Hän tarvitsee myös asiaan liittyvän materiaalin, kuten työvuorolistan ja asian selvittämiseen mahdollisesti liittyvät sähköpostit. Pidäthän siis tallessa kaikki palkan maksuun liittyvät dokumentit, kuten esimerkiksi työvuorolistat

Hyödyllistä tietoa Sote-sopimukseen liittyen

Kaikki Sote-sopimukseen kuuluvat yleis- ja jaksotyötä tekevät voivat valita, syövätkö joutuisasti työajalla työpaikalla, vai pitävätkö työaikaan kuulumattoman puolen tunnin ruokatauon. Valintamahdollisuus tuli voimaan 6.3.2023. Siihen saakka joutuisa ruokailu oli mahdollista vain jaksotyössä, nimetyissä yksiköissä työskentelevillä henkilöillä.

Jos olet ilmoittanut haluavasi ruokailla joutuisasti työajalla, mutta haluatkin myöhemmin muuttaa ruokataukosi työajan ulkopuolella tapahtuvaksi, se on mahdollista, mutta vasta seuraavassa tasoittumisjaksossa. Tällaisessa tapauksessa sinun pitää kertoa muutoksesta työvuorolistan suunnittelijalle hyvissä ajoin ennen seuraavan listan suunnittelua.

Mitä valinta käytännössä tarkoittaa, se on kuvattu alla olevassa taulukossa.

Joutuisa ruokailu työpaikallaRuokailu omalla ajalla
15-20 min. on työaikaa30 min. ruokatauko
Ei oikeutta poistua työpaikaltaVoi poistua työpaikalta
Työhön voidaan määrätä kesken tauon
(esim. päivystyspuhelin oltava mukana)
Ei voida määrätä työhön tauon aikana
(esim. ei tarvitse päivystää puhelinta)
Työhön sidonnainen aika on työaikaTyöhön sidonnainen aika on työaika + 30 min

SOTE-sopimuksen henkilöstölle maksettava kertapalkkio – liittyy valmiuslain aikaisiin erityisolosuhteisiin (pdf)

Yleiskirje, Sote ry:n erillissopimus