Kasvatus- ja ohjausala

Ammattiliitto JHL on juuri sinua varten, jos työskentelet esimerkiksi varhaiskasvatuksessa, perhepäivähoitajana, koulunkäynninohjaajana, aamu- ja iltapäiväohjaajana tai nuorisotyössä. Ammattinimikkeitä näillä aloilla on lukuisia, mutta olette yhtä kaikki jokainen tervetulleita mukaan kasvatus- ja ohjausalan ammatilliseen toimintaan.

Liity JHL:n jäseneksi!

JHL on paras liitto sinulle, joka työskentelet esimerkiksi lastenhoitajana, perhepäivähoitajana tai varhaiskasvatuksen opettajana. Olemme myös hyvinvointialan edullisin ammattiliitto, jäsenyys maksaa vain prosentin (1%) tuloistasi!

Tule tapaamaan alasi ammattilaisia Tähtiammattilaispäiville 2024!

Lokakuussa 2024 ammattiliittosi JHL järjestää Tampereella häikäisevän Tähtiammattilaiset-tapahtuman, joka kokoaa yhteen JHL-alojen tähdet! Luvassa huippupuhujia, kouluttautumista, ykkösluokan esiintyjiä ja hulppea iltagaala, hinta vain 50 euroa / päivä! Varmista paikkasi ja tule mukaan!

Tullaan tutuiksi!

Kasvatus- ja ohjausalalla työskenteleville tähtiammattilaisille on perustettu oma keskustelu- ja tapaamisfoorumi. Verkkoalusta on nopea ja helppo väylä olla yhteyksissä muiden saman alan ihmisten kanssa.

Klikkaa itsesi ammattialafoorumiin, kun haluat keskustella työsi iloista tai haasteista, haet vertaistukea, jaat kokemuksiasi, tarvitset neuvoa miten muualla toimitaan ja kun haluat kehittää ammattialaasi yhdessä muiden kanssa. Voit toki olla mukana pelkästään seuraamassa sivujen keskustelua.

Foorumien toiminta on tosi vapaamuotoista ja joustavaa: voit osallistua oman mielenkiintosi ja aikataulusi mukaan.

Foorumissa pääset aidosti kehittämään ammattialaasi ja pohtimaan yhdessä tulevaisuuden työelämää. Foorumiyhteisöt toimivat myös alan äänitorvena ja lisäävät tiedonkulkua suoraan liiton jäsenten ja JHL:n välillä.

Osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta liiton toiminnasta, ainoa vaatimus on kiinnostus oman työsi kehittämistä kohtaan!

Jos haluat kysyä foorumeista tai muusta ammattialatoiminnasta lisää, lähetä ihmeessä sähköpostia osoitteeseen amky@jhl.fi.


Varhaiskasvatus

VARHAISKASVATUKSEN ammattilaisten työ on yhteistyötä alan eri asiantuntijoiden sekä huoltajien kanssa. Työssä painottuu erityisesti pedagogiikka. Työ tukee lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuutta, varhaiskasvatuslain mukaisesti. Varhaiskasvatusta voidaan järjestää päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai avoimena varhaiskasvatustoimintana, esimerkiksi kerho- ja leikkitoimintana.


Koulunkäynninohjaus

KOULUNKÄYNNINOHJAUKSEN ammattilaiset työskentelevät perusopetuksen kaikilla osa-alueilla, mukaan lukien koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta. Koulunkäynninohjaajat toimivat moniammatillisissa työyhteisöissä, joiden tavoitteena on luoda turvallinen ja kannustava oppimisympäristö tukea tarvitsevalle oppilaalle. Koulunkäynninohjaajan ja -avustajan työ on perusopetuslain mukaista kasvatuksen tukemista.


Nuorisotyö

NUORISOTYÖN ammattilaiset ovat koulutettuja kasvun ja nuoruuden asiantuntijoita. Heidän työkenttänsä on hyvinkin monimuotoinen kunnissa, seurakunnissa ja järjestöissä. Nuorisotyötä tehdään hyvin erilaisilla tutkinnoilla, tehtävänkuvilla ja nimikkeillä. Kaikilla nuorison parissa työskentelevillä on kuitenkin yksi yhteinen päämäärä: nuorten hyvinvointi. Tavoitteena on tukea nuoren yhteisöllisyyttä ja yksilöllistä kasvua. 


Tästä löydät lisätietoja niin koulunkäynninohjauksen, nuorisotyön kuin varhaiskasvatuksen lainsäädännöstä sekä oppaita, asiatietoa, hyviä käytänteitä ja kuvauksia erilaisista kehityshankkeista.

Työkaluja ohjaustyöhön

Lapsen parhaaksi (pdf) – Opetushallituksen julkaisu on tarkoitettu käsikirjaksi aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjille ja toteuttajille. Asiaa mm. toiminnan lähtökohdista, lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintaympäristöstä, erityisoppilaista, maahanmuuttajista sekä toiminnan arvioinnista.

Aamu- ja iltapäivätoiminta – Opetushallitus.

Opettajan ja koulunkäynninohjaajan välinen yhteistyö ja vuorovaikutus (pdf). JHL:läisen koulunkäynninohjaajan ja kasvatustieteen maisterin Arto Kautiaisen erityispedagogiikan pro gradu -tutkimus opettajien ja ohjaajien yhteistyöstä (2016).


Työkaluja nuorisotyöhön

Nuorisotyötä määrittäviä lakeja ja asetuksia: nuorisolaki , lastensuojelulaki, perustuslaki, kuntalaki, kirkkolaki ja yhdistyslaki.

Nuorisotyön ammattieettiset ohjeet työn tarkoituksesta sekä toimintatavoista ja antavat perustaa pohdinnalle oikeasta ja väärästä nuorisotyön ammattilaisille.

Opetusministeriön tutkimushanke, jossa nuorisotyön ammattilaiset kertoivat näkemyksiään työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Tutkimuksen pohjalta julkaistiin suositukset työhyvinvoinnin edistämiseen.

Liiton tarjoamissa koulutuksissa paneudutaan työehtosopimusasioiden lisäksi työn turvallisuuteen sekä vastuukysymyksiin.

Opiskele ammattitaitosi uudelle tasolle ammattiliitto JHL:n tuella! JHL kustantaa valtaosan avoimen ammattikorkeakoulun (AMK) opinnoistasi.

Into edustaa etsivää nuorisotyötä ja työpajatoimintaa Suomessa.

Verke – Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus.

Allianssi on valtakunnallinen nuorisoalan palvelu- ja vaikuttajajärjestö.

Osaamiskeskus Nuoska kehittää toimintamalleja kouluihin ja oppilaitoksiin.

Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus


Työkaluja varhaiskasvatukseen

Työvuoroluettelon muuttamisesta – JHL:n tulkinta

Miten puhua seksuaalisesta väkivallasta koulussa? Opetushallituksen opas, jossa kouluja ja oppilaitoksia ohjeistetaan ennaltaehkäisemään ja puuttumaan seksuaaliseen häirintään.

Ota koppi! Helsingin kaupungin sivusto monikulttuurisuudesta varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Oppaita varhaiskasvatuksen henkilöstölle – THL:n sivut

Sateenkaariperheet päivähoidossa ja koulussa. Opas kasvatus- ja hoitoalan ammattilaisille – Sateenkaariperheet ry:n julkaisu.

Vaikuttava varhaiskasvatus  – Opetushallituksen julkaisu, Kirsti Karilan tutkimus.

Katso tallenne työhyvinvointia käsittelevästä Itsestä huolehtiminen -webinaarista (19.4.2023)

Tutustu Itsestä huolehtiminen -webinaarin (19.4.2023) materiaaliin.

Katso tallenne JHL työttömyyskassan webinaarista Ohjeita kesäkeskeytyksen varalle (25.4.2023).

Tutustu JHL työttömyyskassan ohjeisiin kesäkeskeytyksen varalle (25.4.2023).

JHL:n kasvatus- ja ohjausaloilla työskenteleville on perustettu yhteinen Facebook-sivu, joka on tarkoitettu ammatillisten asioiden ilmoituskanavaksi. Tarjolla on tuoretta tietoa alastasi, koulutuksista, webinaareista ja muista tapahtumista. Käy tykkäämässä ja tule mukaan. Pysyt kärryillä alan ajankohtaisista asioista!
Facebook

Nyt alalla on myös Instagram-tili. Tutustu myös siihen.


JHL:läiset aktiivit ovat lisäksi perustaneet oman ryhmän Facebookiin. Ryhmässä käydään keskustelua ajankohtaisista kysymyksistä alan ammattilaisten kesken. Ryhmään kuuluu tuhansia koulunkäynninohjaajia useista eri liitoista.
Koulunkäynninohjaajien Facebook-ryhmä