Turvallisuusala

Turvallisuusala

Turvallisuusala yhdistää useita ammatillisia alueita. Suurin osa alalla työskentelevistä toimii valtion, kuntien ja yritysten palveluksessa. JHL:n jäsenten nimikkeitä ovat esimerkiksi vanhempi konstaapeli, vartija, palomies, ensihoitaja, hätäkeskuspäivystäjä ja turvatarkastaja.

Palo- ja pelastusalan tehtävissä työskentelee noin 5 000 henkilöä. Heihin sovelletaan kunnalllista yleistä virka- ja työehtosopimusta tai kunnallisen teknisen henkilöstön työehtosopimusta.

Valtiolla turvallisuusalalla työskentelee noin 30 000 virkamiestä ja työntekijää. Heihin sovelletaan valtion yleistä virka- ja työehtosopimusta sekä virastokohtaisia tarkentavia virka- ja työehtosopimuksia.

2800/kk Rikosseuraamustyöntekijän säännöllisen työajan ansion keskiarvo
2241 Palomiestä kunta-alalla
3757/kk Vanhemman konstaapelin säännöllisen työajan ansion keskiarvo
Ajankohtaista