Toimisto-, hallinto- ja IT-ala

Työ toimistoalalla on asiantuntijatyötä ja toimistotöitä tekee ammattitaitoinen henkilöstö hyvin sitoutuneena. Ammattitaitoista toimistohenkilökuntaa ei kuitenkaan tunnisteta riittävästi työn vaativuuden arviointijärjestelmissä. Toimistohenkilöstön mitoitukset on tehtävä suhteessa työn vaativuuteen ja määrään.

toimistotyöToimistoala kehittyy koko ajan. Töitä on enemmän tehtävänä ja ne ovat laadultaan yhä vaativampia. Esimerkiksi uusia ohjelmia tulee käyttöön koko ajan ja ne ovat usein kehitystyön suhteen keskeneräisiä.

Toimistohenkilöstö on se taho, joka kehittää ja neuvoo muita uusien ohjelmien käytössä, sekä hoitaa niiden avulla koko ajan muuttuvia omia työtehtäviään. Toimistohenkilöstö on kokenut viime vuosien aikana lukuisia organisaatiouudistuksia, ulkoistuksia sekä vastaanottanut uusia ohjeita sekä sääntöjä ja säädöksiä, jotka vaikuttavat omaan työhön ja sen vaativuuteen.

Osaava toimistohenkilöstö rinnastettava asiantuntijoihin

Työ toimistoalalla on asiantuntijatyötä ja toimistotöitä tekee ammattitaitoinen henkilöstö hyvin sitoutuneena.

Toisin sanoen toimiva organisaatio tarvitsee tuekseen tehokkaat ja laadukkaat toimistopalvelut, jotka mahdollistaa ammattitaitoinen toimistohenkilöstö.

Palkkausjärjestelmien tunnistettava myös vaativa toimistotyö

Ammattitaitoista toimistohenkilökuntaa ei tunnisteta riittävästi työn vaativuuden arviointijärjestelmissä. Nimikkeen pitää vastata työtä ja sen vaativuutta, mutta se ei toisaalta saa yksiselitteisesti ohjata asemoitumista palkkausjärjestelmien vaativuusluokituksen alapäähän.

Toimistoissa hoidetaan organisaation toiminnan kannalta keskeisiä tehtäviä, jotka liittyvät sen talouteen, hallintoon ja asiakaspalveluun.

Toimistohenkilöstö hoitaa monet päivittäiset käytännölliset toiminnot, tuottaa tietoa yrityksen johdolle toiminnan suunnittelua varten sekä vastaa lakisääteisten tehtävien hoitamisesta. Ilman ammattitaitoista toimistohenkilöstöä organisaatiot eivät yksinkertaisesti pyörisi, ja tämän tulee näkyä nykyistä paremmin toimistohenkilöstön palkkauksessa ja työn arvostamisessa.

Varsinkin kuntien palkkauksessa toimistoalan hinnoittelukohta on jäänyt jälkeen. Toimistotyö on kiinteä osa hallintoa ja sen palkkauksen tason tulisi olla myös suhteessa hallinnon palkkaan. Nyt useat hallinnon nimikkeet ovat hinnoittelemattomia ja niiden palkkakehitys on erikseen päätettyä ja ne ovat siksikin jääneet jälkeen.

Omalla ajalla tehty työ lisääntynyt – henkilöstömitoitus pielessä

Tulevaisuuden toimistotyön ennustetaan olevan yhä enemmän työskentelyä erilaisissa työ- ja kehittämisryhmissä, joissa työtekijät voivat itse vaikuttaa työtapaan ja työn sisältöön. Kokonaisvastuun ja asiantuntijuuden kasvu on asettanut haasteen ammatilliselle osaamiselle ja asennoitumiselle työhön ja muutokseen. Toisaalta työmäärät ovat usein toimistoalalla hallitsemattomia, sillä ne liittyvät nopeisiin asiakaspalvelutilanteisiin tai ulkoa annettuihin aikarajoihin, jolloin työtahtiin ei pystytä kovin paljon vaikuttamaan.

JHL:n ammattitaitoisten jäsenten työtehtävät ovat moninaisia, mutta yhdistävänä tekijänä voidaan nähdä vahva halu kehittyä omassa työssä ja viedä sitä eteenpäin. Vaikka organisaatiot ovat vähentäneet toimistohenkilökuntaa, yhä kasvaneet työmäärät tulevat hoidetuiksi jäljelle jääneiden kesken.

Tämän päivän toimistoalan töitä leimaa kiireen ohella tunne töiden keskeneräisyydestä. Asioita on koko ajan valmistelussa yhä enemmän ja asioihin vaikuttaa aiempaa monilukuisempi joukko.

Kiireen ja keskeytysten vuoksi omalla ajalla tehtävä työ on lisääntynyt. Toimistohenkilöstöä on jatkuvasti vähennetty, mikä on lisännyt pahoinvointia työpaikoilla. Jossain vaiheessa työt eivät enää tule tehdyksi työajalla, eikä edes työaikaa venyttävällä omalla ajalla.

Toimistohenkilöstön mitoitukset on tehtävä suhteessa työn vaativuuteen ja määrään.