Kirjastoala

Kirjastoalalla työn sisältö on laajentunut vuosien mittaan mitä moninaisemmaksi. Erilaisten tavaroiden lainaaminen kirjastoista ja tilaisuuksien järjestäminen ovat arkipäivää. Alan palkkaukseen työn moninaistuminen ei ole juurikaan vaikuttanut.

Monipuolisten kirjastotöiden hallinta, yksin työskentely ja eri-ikäisten asiakasryhmien kanssa toimiminen edellyttää henkilöstöltä kouluttautumista sekä sopeutumista kehittyvään toimintaympäristöön.

Digitaalisuuden mukanaan tuoma kehitys osaltaan helpottaa työntekoa, mutta sekin edellyttää ammattitaidon kehittämistä ja tietotyön hallintaa.

Työnantajan järjestelmällinen tuki henkilöstön koulutukseen ja työhyvinvointiin suunnatut toimet ovat välttämättömiä, jotta palvelukyky ja ammatillinen ote kirjastoissa säilyvät korkealla tasolla jatkossakin. Kirjastot ovat tulevaisuudessakin kuntien tarjoama merkittävä palvelumuoto.

Yleisimpiä kirjastojen ammattinimikkeitä ovat mm. kirjastovirkailija, kirjastonhoitaja, informaatikko, tietoasiantuntija, kirjastonjohtaja, kirjastotoimenjohtaja, palvelupäällikkö, tietopalvelusihteeri, asiakasneuvoja ja ylikirjastonhoitaja.

Katso tietotyön ja hallinnon linkkivinkit

Katso tarkemmin tietotyön ja hallinnon ergonomiasta