Tietotyö- ja hallintoala

Tietotyö- ja hallintoala

Toimisto-, hallinto-, it-, kirjasto- ja tietopalvelun alalla on ominaista korkea monipuolinen ammattitaito. Tietotyön ja hallinnon tehtävissä työskennellään sekä kuntien että valtion ja yksityisen sektorin palveluksessa.

Kuntien palveluksessa olevien palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Valtionhallinnon palveluksessa olevan henkilöstön palvelussuhteen ehdot määräytyvät valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Yksityisen työnantajan palveluksessa olevien palvelussuhteen ehdot määräytyvät pääsääntöisesti alan työehtosopimuksen mukaan.

3020/kk Arkistonhoitajan säännöllisen työajan keskiarvoansio valtiolla
137 Kirjastoautoa Suomessa
2388/kk Kirjastonhoitajan tehtäväkohtainen palkka
Ajankohtaista