Vanhustyö

Moni JHL:n jäsen työskentelee vanhustyön ammattilaisena. He tietävät, miten suuri rooli hyvällä hoidolla on ikäihmisten arjessa. Vanhustyö onnistuu, kun työtä saadaan tehdä turvallisessa ympäristössä ja tehtävät vastaavat osaamista. JHL pitää huolta alan ammattilaisten työehdoista. JHL:n jäsenenä saat turvaa, tukea ja neuvoja erilaisissa työelämän tilanteissa.

Työpaikkoina ovat ikäihmisten ympärivuorokautisen hoiva- ja hoitopalvelujen lisäksi kotihoito ja kotona asumista tukevat palvelut. Vanhustyön ammattilaisia työskentelee myös ikäihmisten kuntoutumispalveluissa, päiväkeskuksissa ja neuvontapalveluissa.

Ammattinimikkeenä voi olla mm. kodinhoitaja, kotiavustaja, lähihoitaja, apu- ja perushoitaja, vanhustyöntekijä, viriketoiminnanohjaaja, sairaanhoitaja, geronomi ja sosionomi.

JHL pitää huolta alan ammattilaisten työehdoista. JHL:n jäsenenä saat turvaa, tukea ja neuvoja erilaisissa työelämän tilanteissa.

Liity JHL:n jäseneksi!

Välitön ja välillinen hoitotyö

Valvira on laatinut  asiakirjan ohjaamaan ja tukemaan palvelujen tuottajien (yksityiset ja julkiset toimintayksiköt) omavalvontaa sekä vanhuspalvelulain toimeenpanoa.

https://www.valvira.fi/documents/14444/326610/Valittoman_ja_valillisen_asiakastyon_maarittely.pdf/926d58c9-d7c1-9666-1a10-25326007de24?t=1603955312644

JHL tarjoaa valttikortit vanhustyöhön

Moni JHL:n jäsen työskentelee vanhustyön ammattilaisena. He tietävät, miten suuri rooli hyvällä hoidolla on ikäihmisten arjessa. JHL julkaisi keväällä 2019 vanhustyön valttikortit, joilla on tarkoitus muistuttaa, mikä vanhustenhoidossa on tärkeää.

Vanhustyö onnistuu, kun työtä saadaan tehdä turvallisessa ympäristössä ja tehtävät vastaavat osaamista.

Lue vanhustyön valttikortit

Ammattialaopas

vanhustyo_opas_kansi_JHL_2018JHL:n vanhustyön ammattialaopasta voi tilata liitosta tai tulostaa suoraan omaan käyttöön.

JHL:n jäsenille opas on maksuton, muille hinta on 5 euroa + käsittelykulut.

Tilaa vanhustyön ammattialaopas materiaalipankin Oppaat-sivulta.

Oma esite

JHL on tehnyt myös Osaajana vanhustyössä -esitteen. Tutustu!

Osaajana vanhustyössä -esite (pdf, 971 kt)

Sosiaalinen media

JHL:n sometunnus.

Seuraa JHL:n vanhustyön ammattilaiset -ryhmää Facebookissa. Ryhmässä käydään keskustelua alan ajankohtaisista kysymyksistä  alan ammattilaisten kesken.

Tutkimustuloksia

Tutustu myös sote alan selvitykset ja raportit osioon.

Jyväskylän yliopiston vanhustyön kyselytutkimus 2019: Katsaus tutkimusaineistoon

Jyväskylän yliopisto professori Teppo Krögerin johdolla on saanut valmiiksi NORDCARE2 pohjoismaisen vertailututkimuksen vanhustyöstä. Tutkimuksessa olivat mukana JHL:n Superin ja Tehyn vanhustyön ammattilaiset.

Jyväskylän yliopiston Hoivatyö muutoksessa -tutkimus.

JHL vaikuttaa

JHL neuvottelee sopimukset

Aloilla noudatetaan työpaikasta riippuen joko jotain julkisten alojen työ- ja virkaehtosopimusta tai yksityisten alojen työehtosopimusta. Julkisen alan sopimuksia ovat kunnallinen, kirkon tai valtion virka- ja työehtosopimus. Yksityisen alan sopimuksia ovat esimerkiksi Avaintes, terveyspalvelualan työehtosopimus ja yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus.

JHL on mukana vanhustyön kehittämisessä

JHL:n edustajat olivat valmistelemassa omalta osaltaan ikäihmisten laatusuosituksia 2017-2019. Laatusuosituksista löytyy mm. suositukset henkilöstömääristä kotihoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa.

Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2017-2019, STM:n julkaisuja 2017:6

Vanhustyön ammatillinen koulutus

Kotihoidossa oli seurantaviikolla päivittäin keskimäärin 3000 asiakasta enemmän kuin kaksi vuotta aiemmin. Samaan aikaan työntekijöiden määrä on laskenut yli 400 henkilöllä.

THL:n selvitys 4/2017