Vanhustyö

Vanhustyö on kovien haasteiden edessä, koska ikäihmisten määrä Suomessa on Euroopan kärkitasoa. Vanhustyötä tehdään entistä enemmän kotihoitona ja kodeissaan asuvat ikäkkäät ihmiset ovat monesti erittäin huonokuntoisia. Vanhustyöhön on otettu mukaan monia sähköisiä työvälineitä, joiden tarkoituksena on helpottaa työtä.

Työpaikkoina ovat ikäihmisten ympärivuorokautisen hoiva- ja hoitopalvelujen lisäksi kotihoito ja kotona asumista tukevat palvelut. Vanhustyön ammattilaisia työskentelee myös ikäihmisten kuntoutumispalveluissa, päiväkeskuksissa ja neuvontapalveluissa.

Ammattinimikkeenä voi olla mm. kodinhoitaja, kotiavustaja, lähihoitaja, apu- ja perushoitaja, vanhustyöntekijä, viriketoiminnanohjaaja, sairaanhoitaja, geronomi ja sosionomi.

JHL tarjoaa valttikortit vanhustyöhön

Moni JHL:n jäsen työskentelee vanhustyön ammattilaisena. He tietävät, miten suuri rooli hyvällä hoidolla on ikäihmisten arjessa. JHL julkaisi keväällä 2019 vanhustyön valttikortit, joilla on tarkoitus muistuttaa, mikä vanhustenhoidossa on tärkeää.

Vanhustyö on onnistuu, kun työtä saadaan tehdä turvallisessa ympäristössä ja tehtävät vastaavat osaamista.

Lue vanhustyön valttikortit

Päivitetty ammattialaopas ilmestynyt

vanhustyo_opas_kansi_JHL_2018Vanhustyön ammattialaopas on päivitetty. Uutta opasta voi nyt tilata liitosta tai tulostaa suoraan omaan käyttöön.

JHL:n jäsenille opas on maksuton, muille hinta on 5 euroa + käsittelykulut.

Tilaa vanhustyön ammattialaopas materiaalipankin Oppaat-sivulta.

Oma esite

JHL on tehnyt myös Osaajana vanhustyössä -esitteen. Tutustu!

Osaajana vanhustyössä -esite (pdf, 965 KB)

Sosiaalinen media

JHL:n sometunnus.

Seuraa JHL:n vanhustyön ammattilaiset -ryhmää Facebookissa. Ryhmässä käydään keskustelua alan ajankohtaisista kysymyksistä ja käydään keskustelua alan ammattilaisten kesken.

Tutkimustuloksia

Tutustu myös sote alan selvitykset ja raportit osioon.

Jyväskylän yliopiston vanhustyön kyselytutkimus 2019: Katsaus tutkimusaineistoon

Jyväskylän yliopisto professori Teppo Krögerin johdolla on saanut valmiiksi NORDCARE2 pohjoismaisen vertailututkimuksen vanhustyöstä. Tutkimuksessa olivat mukana JHL:n Superin ja Tehyn vanhustyön ammattilaiset.

Jyväskylän yliopiston Hoivatyö muutoksessa -tutkimus.

JHL vaikuttaa

JHL neuvottelee sopimukset

Aloilla noudatetaan työpaikasta riippuen joko jotain julkisten alojen työ- ja virkaehtosopimusta tai yksityisten alojen työehtosopimusta. Julkisen alan sopimuksia ovat kunnallinen, kirkon tai valtion virka- ja työehtosopimus. Yksityisen alan sopimuksia ovat esimerkiksi Avaintes, terveyspalvelualan työehtosopimus ja yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus.

JHL kehittää ammatillista koulutusta

JHL otti kantaa elokuun lopulla lausunnossaan lähihoitajan perustutkinnon perusteiden uudistamiseen.

Alan tutkintotoimikunnassa käsitellään vanhustyön  erikoisammattitutkintoa ja toimikunnassa on mukana  myös JHL:n edustus.

JHL on ottanut kantaa sosiaalialan ammattihenkilörekisteriin. Liiton mielestä on hyvä, että laillistettuihin ammattinimikkeisiin lisätään geronomin lisäksi myös kuntoutuksen ohjaaja AMK tutkinto.

JHL pitää tärkeänä, että vanhustyö säilyy sosiaalialan ammattihenkilörekisterissä ja ammatillista koulutusta kehitetään jatkossakin.

JHL on mukana vanhustyön kehittämisessä

JHL:n edustajat ovat mukana iäkkäiden henkilöiden palvelujen uudistamistyöryhmän mitoitusjaostossa.

Lisätietoja löytyy tästä uutisesta

JHL:n edustajat olivat valmistelemassa omalta osaltaan ikäihmisten laatusuosituksia 2017-2019. Laatusuosituksista löytyy mm. suositukset henkilöstömääristä kotihoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa.

Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2017-2019, STM:n julkaisuja 2017:6

Vanhustyön ammatillinen koulutus

Kotihoidossa oli seurantaviikolla päivittäin keskimäärin 3000 asiakasta enemmän kuin kaksi vuotta aiemmin. Samaan aikaan työntekijöiden määrä on laskenut yli 400 henkilöllä.

THL:n selvitys 4/2017