Sote-alan selvitykset ja raportit

Sivulle kootaan sekä JHL:n tekemiä että yhteistyössä muiden tahojen kanssa teetettyjä selvityksiä ja raportteja sosiaali- ja terveysalalta.

Vanhustyö ja teknologia

Jyväskylän yliopiston vanhustyön kyselytutkimus 2019: Katsaus tutkimusaineistoon

Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö (CoE AgeCare) on käynnistänyt kyselytutkimuksen vanhustyön muutoksesta ja digitalisaatiosta. JHL on tutkimuksessa yhteistyökumppanina.

Ensimmäinen kysely toteutettiin huhtikuussa 2019. Kyselyyn vastasi 6 903 alan työntekijää.

Alustavien tulosten mukaan suurin osa vastaajista arvioi käyttävänsä digitaalisia sovelluksia tai tietotekniikkaan perustuvia laitteita noin neljäsosan työajastaan. Kotihoidossa uuden teknologian ja sovellusten käyttöön kuluu työaikaa muita toimipaikkoja enemmän.

Yli puolet vastaajista arvioi kärsivänsä työn keskeytymisestä tai työn aloittamisen hitaudesta teknologian toimintahäiriöiden vuoksi ainakin kerran viikossa ja lähes kolmannes vähintään kerran päivässä. Kotihoidossa häiriöitä koettiin esiintyvän hieman muita toimipaikkoja enemmän.

Katso Vanhustyö ja teknologia -tiedote
Tutustu raportin alustaviin tuloksiin

JHL:n kysely välinehuollon henkilöstömitoituksesta

Selvitys välinehuollon henkilöstömitoituksen nykytilasta tehtiin kesällä 2019.

Hyvinvointi digitalisoituvassa vanhustyössä

JHL teki yhdessä Tampereen yliopiston työhyvinvoinnin tutkimusryhmän kanssa selvityksen, jossa tarkasteltiin digitalisoituvaa vanhustyötä. Aineisto kerättiin syksyllä 2018 jäsenkyselyllä. Alustavia vastauksia käsiteltiin 2018 sote-festareilla. Kyselyyn vastasi 491 jäsentä.

Raportti sisältää useita kehittämisehdotuksia:

  • teknologia enemmän apuvälineeksi ja vähemmän kontrollin välineeksi
  • osaamisen päivittäminen on jokaisen työntekijän oikeus ja työnantajan etu
  • työntekijät mukaan toiminnan kehittämiseen
  • työyhteisötaitojen ja vuorovaikutuksen kehittäminen
  • kuormituksen huomioiminen kokonaisuutena.

Hyvinvointi digitalisoituvassa vanhustyössä -selvitys (2019)

Hoivatyö muutoksessa

JHL on ollut mukana pohjoismaisessa vanhustyön tutkimuksessa NORDCARE vuonna 2005 ja 2015. Tutkimuksen teki Jyväskylän yliopisto professori Teppo Krögerin johdolla.

Tutkimukset ovat vertailevaa pohjoismaista tutkimusta vanhustyön olosuhteista. Tutkimustuloksista selviää ettei Suomen vanhustyön tilanne ole kovinkaan parantunut kymmenen vuoden aikana.

Tutkimuksessa olivat mukana JHL:n Superin ja Tehyn vanhustyön ammattilaiset.

Hoivatyö muutoksessa -tutkimus (2018)