Sote-alan selvitykset ja raportit

Sivulle kootaan sekä JHL:n tekemiä että yhteistyössä muiden tahojen kanssa teetettyjä selvityksiä ja raportteja sosiaali- ja terveysalalta.

Hyvinvointi digitalisoituvassa vanhustyössä

JHL teki yhdessä Tampereen yliopiston työhyvinvoinnin tutkimusryhmän kanssa selvityksen, jossa tarkasteltiin digitalisoituvaa vanhustyötä. Aineisto kerättiin syksyllä 2018 jäsenkyselyllä. Alustavia vastauksia käsiteltiin 2018 sote-festareilla. Kyselyyn vastasi 491 jäsentä.

Raportti sisältää useita kehittämisehdotuksia:

  • teknologia enemmän apuvälineeksi ja vähemmän kontrollin välineeksi
  • osaamisen päivittäminen on jokaisen työntekijän oikeus ja työnantajan etu
  • työntekijät mukaan toiminnan kehittämiseen
  • työyhteisötaitojen ja vuorovaikutuksen kehittäminen
  • kuormituksen huomioiminen kokonaisuutena.

Hyvinvointi digitalisoituvassa vanhustyössä -selvitys (2019)

Hoivatyö muutoksessa

JHL on ollut mukana pohjoismaisessa vanhustyön tutkimuksessa NORDCARE vuonna 2005 ja 2015. Tutkimuksen teki Jyväskylän yliopisto professori Teppo Krögerin johdolla.

Tutkimukset ovat vertailevaa pohjoismaista tutkimusta vanhustyön olosuhteista. Tutkimustuloksista selviää ettei Suomen vanhustyön tilanne ole kovinkaan parantunut kymmenen vuoden aikana.

Tutkimuksessa olivat mukana JHL:n Superin ja Tehyn vanhustyön ammattilaiset.

Hoivatyö muutoksessa -tutkimus (2018)

JHL:n kysely sote-alan ammattilaisille

Vuonna 2018 sote-ammattialatiimi valmisteli kuormituskyselyä työympäristötoimitsija Anne Rannan johdolla. Kysely paljasti isoja ongelmia sote-alan arjesta: työ on fyysisesti ja henkisesti raskasta, jatkuva muutos ja epäselvä johtaminen rasittavat työntekijöitä

JHL:n kysely sote-alan ammattilaisille (2018)