Lastensuojelu

JHL:n tähtiammattilaiset lastensuojelussa ovat perheiden tukena, kun jaksaminen uhkaa loppua. JHL:n jäsenet työskentelevät muun muassa lastensuojelun sosiaalityöntekijöinä, sosiaaliohjaajina, perhetyöntekijöinä ja lastenkodin ohjaajina. Työ alalla vaatii lujaa ammattitaitoa ja koulutusta.

Lapset ja nuoret antavat vanhemmilleen valtavasti iloa, mutta välillä perhearki vie voimat eikä ongelmiin tunnu löytyvän ratkaisuja. Silloin tarvitaan tukea, jota on mahdollista saada lastensuojelun ammattilaisten kautta.

JHL:n tähtiammattilaiset lastensuojelussa auttavat perheitä, jotta arki olisi mahdollisimman turvallista ja hyvää. JHL:n jäsenet työskentelevät muun muassa lastensuojelun sosiaalityöntekijöinä, sosiaaliohjaajina, perhetyöntekijöinä ja lastenkodin ohjaajina.

JHL pitää huolta alan ammattilaisten työehdoista. JHL:n jäsenenä saat turvaa, tukea ja neuvoja erilaisissa työelämän tilanteissa.

Liity JHL:n jäseneksi

Lastensuojelutehtävissä työskentelee lähes 3 000 JHL:n jäsentä. Työpaikkoja on sekä kunnissa, kuntayhtimissä, valtiolla että yksityisissä sosiaalipalveluissa.

Koulutus lastensuojelualalle

Työ lastensuojelussa vaatii lujaa ammattitaitoa ja koulutusta. Alan ammattilaisten koulutustausta voi olla esimerkiksi sosionomi (AMK ja YAMK), lähihoitaja, sosiaalityöntekijä (YTM/VTM), yhteisöpedagogi, psykiatrinen sairaanhoitaja, sairaanhoitaja, nuoriso- ja yhteisöohjaaja.

JHL tarjoaa perheille 18 vuoden takuun

JHL aloittaa keväällä 2021 hankkeen, joka nostaa esiin lastensuojeluammattilaisten tärkeän työn. Seuraa hanketta  Facebookissa ja Instagramissa tunnisteella #18vuodentakuu.

Vuoden 2021 aikana JHL tekee lastensuojelun ammattilaisille myös oman oppaan. Opas julkaistaan lastensuojelun ammattilaisten opintopäivillä 9.–10.12. 2021! Merkitse päivämäärä muistiin!

Seuraa myös JHL:n sote-alan ammattilaisia Facebookissa.

Kuka suojelisi lastensuojelijaa?

Työtä lasten oikeuksien puolesta

Lastensuojelun tehtävänä on lapsen oikeuksien turvaaminen sekä vanhempien ja muiden huoltajien tukeminen kasvatustehtävässä. Ensisijaisesti pyritään siihen, että lapsi tai nuori voi kasvaa ja kehittyä omassa kodissaan.

Lastensuojelulla on lakisääteinen velvollisuus toimia, jos lapsen etu sitä edellyttää. Kaikilla lapsilla on oikeus turvalliseen ja virikkeelliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehittymiseen ja erityiseen suojeluun.

Lastensuojelussa lapsen etu menee kaiken edelle. Sen toteutuminen edellyttää, että ammattilaisten ketju on vahva. Ketjuun kuuluu monta tärkeää osaa. Sosiaaliohjaajat ja perhetyöntekijät tekevät lähityötä perheen kanssa. Lastensuojelulaitoksen ohjaajat huolehtivat laitoksen arkirutiinien sujumisesta. Olennaisia ovat myös lastensuojelussa työskentelevät psykologit ja sairaanhoitajat. Koko prosessista ovat vastuussa sosiaalityöntekijä ja hänen esihenkilönsä.

JHL on lastensuojelutyöntekijöiden liitto

JHL on sopimassa kaikkia työehtosopimuksia, jotka koskevat lastensuojelun ammattilaisia. Niitä ovat Näitä ovat KVTES, Yksityisen sosiaalipalvelualan tes, Valtion työ- ja virkaehtosopimus sekä Avaintes.

Työehtojen toteutumista työpaikoilla valvovat JHL:n luottamusmiehet. 

Luottamushenkilön tehtävä on näköalapaikka työpaikan arkeen. JHL kouluttaa luottarit tehtäviinsä. Tutustu tarkemmin luottamusmiehen tehtäviin.

Jos työpaikoilla syntyy riitaa tai erimielisyyttä asiosta, JHL:n jäsen saa apua edunvalvontaketjun mukaisesti. Tarvittaessa olet jäsenenä oikeutettu oikeusapuun. 

JHL tarjoaa lastensuojelun ammattilaiselle ja alan opiskelijalle:

Lastensuojelun ammattilaisten yhdistyksiä JHL:ssä ovat Lastensuojelun ammattilaiset JHL ry 880 ja Helsingin lastensuojelijat JHL ry.

JHL nostaa alan huolet näkyviin

Ammattiliittosi JHL vaikuttaa monissa sosiaalialan toimielimissä ja neuvottelukunnissa.  JHL nostaa lastensuojelun ajankohtaiset aiheet ja epäkohdat valokeilaan ja haastaa päättäjiä keskusteluun.

Tällä hetkellä alalla herättävät huolta muun muassa henkilöstön riittävys ja työturvallisuus. Vaativaa laitoshoitoa tarjoavien lastensuojeluyksiköiden toimintaa pitäisi kehittää pikaisesti.

JHL:n tavoitteet lastensuojelussa

  • Riittävien henkilöstöresurssien varmistaminen
  • Lastensuojelun asiakkaiden oikeus laadukkaaseen palveluun
  • Lastensuojelun ammattilaisten osaamisen vahvistaminen.
  • Avohuollon palveluiden vahvistaminen
  • Seudulliset suunnitelmat lastensuojelun järjestämisestä ja kehittämisestä
  • Lapsi- ja perhepalvelut eivät saa jäädä sote-uudistuksessa terveydenhuollon jalkoihin.

Lastensuojelun ammatillisia linkkejä

JHL on julkaissut Osaajana lastensuojelutyössä -esitteen, tutustu!

Seuraa myös JHL:n sote-alan ammattilaisia Facebookissa!