Lastensuojelu

Lastensuojelu on perinteinen ammattiala, joka sote-uudistuksen myötä on muutosten edessä. Lastensuojelussa tarvitaan osaamista, lujaa ammattitaitoa ja muutoksen hallintaa. Lastensuojelun tukipilareina ovat alan lainsäädännöt ja muut asiakirjat, joita näillä sivuilla esitellään.

Ammattialana lastensuojelu

Lastensuojelussa työskennellään kunnissa tai yksityisen sektorin palveluyksiköissä. Alan ammattinimikkeitä ovat sosiaalityöntekijä, sosionomi, ohjaaja, sosiaalikasvattaja, sosiaalityöntekijä ja lastenhoitaja.

JHL pitää huolta alan ammattilaisten työehdoista. JHL:n jäsenenä saat turvaa, tukea ja neuvoja erilaisissa työelämän tilanteissa.

Liity JHL:n jäseneksi

Lastensuojelun tehtävänä on lapsen oikeuksien turvaaminen sekä vanhempien ja muiden huoltajien tukeminen kasvatustehtävässä. Ensisijaisesti pyritään siihen, että lapsi tai nuori voi kasvaa ja kehittyä omassa kodissaan.

Lastensuojelulla on lakisääteinen velvollisuus toimia, jos lapsen etu sitä edellyttää. Kaikilla lapsilla on oikeus turvalliseen ja virikkeelliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehittymiseen ja erityiseen suojeluun.

Kiireellisen sijoittamisen perusteet

Lastensuojelulla on tarkoitus turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Mutta millä perusteilla lastensuojelussa tehdään kiireellinen sijoitus? Entä mitä tarkoittaa välitön vaara kiireellisen sijoituksen edellytyksenä. Katso video!

Sosiaali- ja terveysministeriön videossa haastatellaan neuvottelevaa virkamiestä Riitta Burrellia. Haastattelu ja video: Kimmo Vainikainen.

JHL vaikuttaa

JHL otti kantaa elokuun lopulla lausunnossan  lähihoitajan perustutkinnon perusteiden uudistamiseen.

JHL on ottanut kantaa sosiaalialan ammattihenkilörekisteriin. Liiton mielestä laillistettuihin ammattinimikkeisiin tulisi lisätä myös yhteisöpedagogin tutkinto (kasvun ja kehityksen tukeminen suuntautumisvaihtoehto).  

Oma esite

JHL on tehnyt esitteen Osaajana lastensuojelutyössä. Tutustu!

Osaajana lastensuojelutyössä -esite (pdf, 2 Mt)

Koulutus

  • Sosionomi (AMK)
  • Sosiaali-ja terveysalojen perustutkinto, lähihoitaja (lasten ja nuorten osaamisala)

Lastensuojelun ammatillisia linkkejä ja vinkkejä