Kehitysvamma-ala ja vammaistyö

Kehitysvamma-alalla ja vammaistyössä työn sisältö määrittyy pitkälle sen mukaan, mitä asiakas tarvitsee ja haluaa. Työ on hyvin monipuolista, vammaisen henkilön kanssa työhön voi kuulua muun muassa ostoksilla käyntiä, kulttuuri- ja urheilutapahtumia tai erilaisia harrastuksia. Voitkin löytää alalta työn, joka liittyy kiinnostuksen kohteisiisi.

pallo kehitysvammaisen kädessä

Vammaisalan ammattilaisten tavoitteena on tukea vammaista henkilöä arvokkaan arjen luomisessa. Sekä kehitysvamma-alaa että koko vammaisalaa ohjaavat arvoperusta, säädökset, ja toimintaperiaatteet. Näiden pohjalta ammattilaiset toimivat ja noudattavat ammattietiikkaa.

Kehitysvamma-alalla ja vammaistyössä työskennellään kunnissa, kuntayhtymissä tai yksityisen sektorin palveluyksiköissä. Alan ammattilaiset työskentelevät toimintaympäristöissä, joissa eri-ikäiset vammaiset asuvat, tekevät työtä, opiskelevat tai käyttävät eri palveluja.

Vammaistyön ammattinimikkeitä

  • kehitysvammaisten hoitaja
  • kehitysvammaohjaaja
  • hoitaja
  • lähihoitaja
  • lähiohjaaja
  • henkilökohtainen avustaja.

JHL pitää huolta alan ammattilaisten työehdoista.

Liity liittoon!

Värikäs vammaistyö

Työ vammaisalalla on hyvin monipuolista ja siinä saa käyttää luovuuttaan. Vammaisten ihmisten elämä ja heidän tarvitsemansa tuki on kuitenkin erityisesti nuorille tuntematonta. Moni kuitenkin mieltää työn pelkästään hoidoksi ja hoivaksi.

Jotta vammaisalalle riittäisi ammattilaisia myös tulevaisuudessa, JHL ja Kehitysvammaliitto ovat käynnistäneet Värikäs vammaistyö -kampanjan. Kampanjan keulakuvana toimii rap-artisti Kalle Havumäki, eli MC KOO.

Kampanjavuoden 2020 aikana vammaistyön lähettiläät, eli alalla työskentelevät ammattilaiset, käyvät kouluilla kertomassa nuorille omasta työstään.  Kampanjassa tuotetaan materiaalia nykyaikaisesta vammaistyöstä ammatinvalinnan ohjaajille sekä luodaan yhteistyötä alan työnantajien sekä muiden vammaisalan järjestöjen kanssa.

Katso kampanjan videot Youtubessa.

Haluatko mukaan kampanjaan, jolla lisätään vammaistyön vetovoimaa?

Haemme vammaisalalla työskenteleviä tai alaa opiskelevia ihmisiä, jotka ovat innostuneita ja ylpeitä työstään.

Tarvitsemme ihmisiä kampanjan viestintään keulakuviksi.

Tarvitsemme vammaistyön lähettiläitä, jotka käyvät esimerkiksi kouluilla tai erilaisissa tapahtumissa kertomassa vammaistyöstä nuorille, jotka valitsevat tulevaa ammattiaan. Lähettiläät toimivat myös omalla työpaikallaan kampanjan yhteyshenkilöinä.

Tarvitsemme vaikuttajia, jotka tapaavat esimerkiksi poliitikkoja ja koulutuksen suunnittelijoita. Vaikuttajaverkosto kokoontuu noin kolme kertaa vuodessa.

Jos haluat vaikuttaa vammaistyön näkyvyyteen ja arvostukseen ja olla mukana varmistamassa, että myös tulevaisuudessa riittää osaavaa ja motivoitunutta henkilökuntaa vammaisten ihmisten tueksi, lähde vapaaehtoiseksi mukaan Värikäs vammaistyö -kampanjaan! Jokaiselle löytyy sopiva rooli ja tehtävät voidaan räätälöidä omaan elämäntilanteeseen sopiviksi.

Täytä oheinen lomake 

JHL neuvottelee sopimukset

Aloilla noudatetaan työpaikasta riippuen joko jotain julkisten alojen työ- ja virkaehtosopimusta tai yksityisten alojen työehtosopimusta. Julkisen alan sopimuksia ovat kunnallinen, kirkon tai valtion virka- ja työehtosopimus. Yksityisen alan sopimuksia ovat esimerkiksi AVAINTES, terveyspalvelualan työehtosopimus ja yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus.

JHL vaikuttaa

Alan työelämätoimikunnassa käsitellään kehitysvamma-alan ammattitutkintoa ja kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkintoa. Toimikunnassa on mukana myös JHL:n edustus.

JHL on ottanut kantaa sosiaalialan ammattihenkilörekisteriin. Liiton mielestä nimikesuojattuihin kehitysvammaistenhoitajan lisäksi tulisi lisätä vajaamielishoitajan tutkinto.

JHL pitää tärkeänä, että kehitysvamma-ala säilyy sosiaalialan ammattihenkilörekisterissä ja ammatillista koulutusta kehitetään jatkossakin.

JHL on mukana Kehitysvammaliitossa. Sopimustoimitsija Veikko Lehtonen on liiton valtuuston jäsen.

Opas ja kortit

JHL on tehnyt kehitysvamma-alalla työskenteleville oman oppaan sekä esitekortit. Tutustu!

Kehitysvamma-alan opas (pdf, 347 kt)

[Latausta ei löytynyt]
Selkotunnuksin varustetut Värikäs vammaistyö -kortit

Kuntekon Tekojen tori

Katso Tekojen torilta, miten kehitysvamma-alalla on kunnissa tehty ja otettu käyttöön erilaisia kehitystekoja.

Esimeriksi:

Kehitysvamma-alan ammatillinen koulutus

  • Sosiaali-ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja (vammaistyön osaamisala)
  • Kehitysvamma-alan ammattitutkinto
  • Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto
  • Ammattikorkeakoulututkinnot sosionomi, geronomi tai kuntoutuksen ohjaaja

Opetus-ja kulttuuriministeriö

Opetushallitus

Sosiaalihuoltoalan ammattihenkilörekisteri Suosikki

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015  Sosiaalihuollon ammattihenkilön on rekisteröidyttävä Valviran Suosikki-rekisteriin.

Oppilaitoksista valmistu­vat sosiaalihuollon ammattihenkilöt rekisteröityvät Suosikkiin ja Terhikkiin oppilaitoksissa yhteishakemuksella valmistumisvai­heessa.

Laillistettuja sosiaalihuollon ammattinimikkeitä ovat sosiaali­työntekijä, sosionomi ja geronomi.

Nimikesuojattuja ammattinimikkeitä ovat lähihoitaja, kodinhoitaja ja kehitysvammaistenhoitaja.

Kuten JHL esitti, on laillistettuihin ammattinimikkeisiin lisätty kuntoutuksen AMK tutkinto. JHL on sitä mieltä, että laillistettuihin on jatkossa lisättävä yhteisöpedagogi AMK -tutkinto ja nimikesuojattuihin ammattinimikkeisiin vajaamielishoitajan ja päivähoitajan tutkinnot.