Kehitysvamma-ala ja vammaistyö

Kehitysvamma-ala on kehittynyt Suomessa 1800-luvun lopulta asti. Vuodet ovat tuoneet tullessaan monia uudistuksia ja työelämän kehittämistä tarvitaan sote-uudistuksenkin yhteydessä. Erityishuoltopiirit ovat muuttuneet osaamis-ja tukikeskuksiksi ja palveluasumisyksiköiksi ja monet lainsäädännöt ovat uudistuneet vuosien saatossa.

Kehitysvammaisten ohjaaja on kehitysvamma-alan ammattilainenKehitysvamma-alalla työskennellään kunnissa, kuntayhtymissä tai yksityisen sektorin palveluyksiköissä. Kehitysvamma-alan työntekijät työskentelevät toimintaympäristöissä, joissa eri ikäiset kehitysvammaiset asuvat, tekevät työtä, opiskelevat tai käyttävät eri palveluja.

Alan ammattinimikkeitä ovat muun muassa kehitysvammaisten hoitaja, kehitysvamma-ohjaaja, hoitaja, lähihoitaja, lähiohjaaja tai henkilökohtainen avustaja.

JHL neuvottelee sopimukset

Aloilla noudatetaan työpaikasta riippuen joko jotain julkisten alojen työ- ja virkaehtosopimusta tai yksityisten alojen työehtosopimusta. Julkisen alan sopimuksia ovat kunnallinen, kirkon tai valtion virka- ja työehtosopimus. Yksityisen alan sopimuksia ovat esimerkiksi AVAINTES, terveyspalvelualan työehtosopimus ja yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus.

JHL vaikuttaa

Alan tutkintotoimikunnassa käsitellään kehitysvamma-alan ammatti-ja erikoisammattitutkintoa ja toimikunnassa on mukana  myös JHL:n edustus.

JHL on ottanut kantaa sosiaalialan ammattihenkilörekisteriin. Liiton mielestä nimikesuojattuihin kehitysvammaistenhoitajan lisäksi tulisi lisätä vajaamielishoitajan tutkinto.

JHL pitää tärkeänä, että kehitysvamma-ala säilyy sosiaalialan ammattihenkilörekisterissä ja  ammatillista koulutusta kehitetään jatkossakin.

JHL on mukana Kehitysvammaliitossa. Sopimustoimitsija Veikko Lehtonen on liiton valtuuston jäsen.

Opas

JHL on tehnyt kehitysvamma-alalla työskenteleville oman oppaan. Tutustu!

Kehitysvamma-alan opas (pdf, 1 MB)

Kuntekon Tekojen tori

Katso Tekojen torilta, miten kehitysvamma-alalla on kunnissa tehty ja otettu käyttöön erilaisia kehitystekoja.

Esimeriksi:

Kehitysvamma-alan ammatillinen koulutus

  • Ammattikorkeakoulututkinnot sosionomi, geronomi tai kuntouksen ohjaaja
  • Sosiaali-ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ( vammaistyön osaamisala)
  • Kehitysvamma-alan ammattitutkinto
  • Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto
  • Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto 1.1.2019 alkaen

Ammatillisen koulutuksen reformin myötä lähihoitajan koulutuksessa olisi muun muassa vammaistyön ja kuntoutuksen osaamisala. Tämän lisäksi voi suorittaa kehitysvamma-alan ammattitutkinnon.

Opetus-ja kulttuuriministeriö

Opetushallitus

Sosiaalihuoltoalan ammattihenkilörekisteri Suosikki

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 tulee uudelleen eduskunnan käsittelyyn syksyllä 2017.

Sosiaalihuollon ammattihenkilön on rekisteröidyttävä 30.6. men­nessä Valviran Suosikki-rekisteriin. Rekisteröintiin täytyy varata kuusi kuukautta käsittelyaikaa, jotta rekisteröinti ehditään tehdä 31.12.2017 mennessä. Oppilaitoksista 1.3.2016 jälkeen valmistu­vat sosiaalihuollon ammattihenkilöt rekisteröityvät Suosikkiin ja Terhikkiin oppilaitoksissa yhteishakemuksella valmistumisvai­heessa.

Laillistettuja sosiaalihuollon ammattinimikkeitä ovat sosiaali­työntekijä, sosionomi ja geronomi.

Nimikesuojattuja ammattinimikkeitä ovat lähihoitaja, kodinhoitaja ja kehitysvammaistenhoitaja.

JHL on esittänyt, että laillitettuihin ammattinimikkeisiin lisättäisiin kuntoutuksen AMK ja yhteisöpedagogi AMK -tutkinnot ja nimikesuojattuihin ammattinimikkeisiin vajaamielishoitajan ja päivähoitajan tutkinnot.