Hoiva-avustaja

JHL pitää huolta hoiva-avustajien työehdoista. Hoiva-avustajan ammatti ja koulutus ovat vasta muutaman vuoden ikäisiä. Ammatille on varmasti tilausta tulevaisuudessa.

Hoiva-avustajaMarraskuun alusta 2020 muuttuvat lähihoitajan perustutkinnon perusteet. Muutosmääräyksellä poistettiin osaamisalojen pakollisten tutkinnon osien suorittamisjärjestykseen liittyvä lause.

Sosiaali- ja terveysministeriö on osana iäkkäiden ympärivuorokautisen hoitoa koskevaa lainsäädännön valmistelua antamassa suosituksen henkilöstömitoitukseen sisällytettävien hoiva-avustajien koulutuksesta.

Suosituksen mukaan hoiva-avustajan välittömän asiakastyön tehtäviin parhaiten osaamista tuottaviksi on todettu sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osat:

Kasvun ja osallisuuden edistäminen, 25 osp ja

Ikääntyvien osallisuuden edistäminen, 35 osp.

JHL pitää huolta alan ammattilaisten työehdoista. JHL:n jäsenenä saat turvaa, tukea ja neuvoja erilaisissa työelämän tilanteissa.

Liity jäseneksi!

Hoiva-avustajien työpaikat

Hoiva-avustajat työskentelevät asiakkaan tukena hyvinvointiin liittyvissä  tukipalveluissa. Näitä ovat mm. ateria- , vaatehuolto-, kylvetys-, siivous-, kuljetus- ja saattajapalvelut sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut

Sosiaali-ja terveysministeriö valmistelee sosiaali-ja terveydenhuollon ammattihenkilölakien yhdistämistä. Sosiaalialan ammattihenkilölaki on vuodelta 2016 ja terveydenhuollon ammattihenkilölaki vuodelta 1994. Loppuvuodesta 2018 tehtiin selvitys sosiaalialan ammattihenkilölaista.

Oma esite

JHL on tehnyt alalle oman esitteen, Osaajana hoiva-avustaja (2021). Tutustu!

Hoiva-avustajan ammatillinen koulutus

Hoiva-avustajan koulutus rakentuu sosiaali- ja terveysalan ammatillisen perustutkinnon (lähihoitaja) tutkinnonosista. Näin varmistetaan, että koulutuksen suorittanut voi halutessaan jatkaa opintojaan ja suorittaa esimerkiksi työn ohessa lähihoitajan tutkinnon.

Koulutuksessa edellytetään  ammattitaitovaatimusten osoittamista sosiaali-ja terveysalan perustutkinnosta kuten:

  • kasvun ja osallisuuden edistäminen tutkinnonosa

Lisäksi hoiva-avustajan koulutuksen suorittaja valitsee yhden valinnaisen tutkinnon osan muusta tutkinnosta esim. puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen.

Jokainen hoiva-avustajakoulutuksen suorittanut JHL:n jäsen saa hoiva-avustajamerkin kiinnitettäväksi rintapieleen.

Ikäihmisten laatusuositukset 2017

SUOSITUS 2 Kotihoidon henkilöstön vähimmäistarve määräytyy iäkkäille myönnettyjen palvelujen (tunteina) toteuttamiseen tarvittavana henkilöstön välittömään asiakastyöhön käytettävissä olevana työaikana (tunteina ).
Henkilöstön toteutunut  vähimmäismitoitustaso tehostetun palveluasumisen toimintayksiköissä tulee olla vähintään 0,50
Hoiva-avustajat eivät voi olla yksin työvuorossa eivätkä vastata lääkityksistä.

Valtioneuvoston hoiva-avustaja selvitys (2013)

TEM:n selvitys hoiva-avustaja koulutuksesta (2014)

TEM:n raportteja 1/2015 Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät