Työehtosopimus ja työnantaja

Henkilökohtaisen avustajan työsuhteen ehdot riippuvat siitä, miten henkilökohtainen apu on järjestetty; toimiiko työnantajana itse avustettava, yritys tai järjestö vai kunta. Usein työnantaja on avustettava itse, jolloin hän johtaa työtä ja myös maksaa palkan.

Mitä työehtosopimusta alalla noudatetaan

Mikäil henkilökohtainen avustaja on työsuhteessa yritykseen tai järjestöön, noudatetaan vähintään yleissitovaa yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.

MIkäli työanantajana toimii kunta, noudatetaan kunta-alan yleistä virka- ja työehtosopimusta.

Jos vaikeasti vammainen henkilö itse toimii työnantajana, on vaihtoehtoja enemmän riippuen siitä, onko työantaja järjestäytynyt Henkilökohtaisten avustajien työnantajien liittoon (Heta-liitto) vai ei.

  • Jos työnantaja on Heta-liiton jäsen, noudatetaan JHL:n ja Hetan välistä työehtosopimusta.
  • Jos työnantaja ei ole järjestäytynyt, ei työsuhteeseen lähtökohtaisesti noudateta mitään työehtosopimusta. Tällöin työntekijään sovelletaan ainoastaan työlainsäädäntöä ja työntekijän työsuhteen ehdot ovat selvästi heikommat. Esimerkiksi lomarahaa tai lauantailisää ei tule maksettavaksi lainkaan. Keskeiset työsuhteen ehdot määräytyvät silloin työsopimuslain, työaikalain ja vuosilomalain mukaan.

Jotkut kunnat ovat kuitenkin päättäneet korvata palkkauksen kaikille avustajille Heta-tessin mukaan, mutta tällöin työehtosopimus tulee noudatettavaksi vain soveltuvin osin.

Esimerkiksi työehtosopimuksessa sovitut työaikajoustot on rajattu vain Heta-liittoon kuuluville työnantajille ja niitä ei voi noudattaa, jos työnantaja ei ole järjestäytynyt Heta-liittoon.

Kunta voi sijaismaksajana päättää myös jonkun muun työehtosopimuksen tason noudattamisesta, mikäli työnantaja ei ole sidottu johonkin muuhun työehtosopimukseen.

HUOM! Kun teet työsopimuksen, selvitä tarkkaan, mitä työehtosopimusta tai mitä työsuhteen ehtoja sinuun noudatetaan. Myös lomanmääräytymisen perusteet pitää sopia työsopimuksessa.

Jos olet epävarma siitä, miten sinun pitää menetellä, ota yhteyttä lähimpään JHL:n aluetoimistoon.

Kuka on henkilökohtaisen avustajan työnantaja

Työnantajamallissa henkilökohtaisen avustajan työnantaja on pääsääntöisesti vaikeasti vammainen henkikö itse.

Tämä tarkoittaa sitä, että vammainen henkilö (työnantaja)

  • johtaa työtä
  • tekee työvuorolistat
  • vahvistaa lomat
  • perehdyttää työhön
  • vastaa työterveyshuollon järjestämisestä ja työsuojelusta yleensä
  • huolehtii palkanmaksuun liittyvistä velvoitteista.

Käytännössä palkanmaksuun liittyvät asiat on usein ulkoistettu joko kunnan tai erillisen tilitoimiston hoidettavaksi. Kuitenkin työnantaja on näistä vastuussa.

Jos esimerkiksi palkassa on jotain epäselvyyksiä, ne selvitetään ensin työnantajan kanssa. Työnantaja puolestaan on tarvittaessa yhteydessä tilitoimistoon tai kuntaan.

Mikäli palkkaerimielisyydet eivät neuvotteluista huolimatta selviä, voi JHL tarvittaessa jopa oikeusteitse periä saatavia työnantajalta. Perintää ei siis tehdä kunnalta eikä tilitoimistolta.

Usein henkilökohtainen avustaja joutuu kuitenkin hoitamaan asioita työantajansa puolesta, mutta nimenomaan työnantajan puolesta.

Työnantajana vammainen henkilö määrittelee myös työtehtävät. Mikäli avustettava henkilö on esimerkiksi alaikäinen, on sovittava kenellä on työnjohtovastuu. Pääsääntöisesti esimerkiksi vaikeavammaisen puoliso ei voi antaa avustajalle työtehtäviä eikä avustajan tehtävänä ole myöskään avustaa muita perheenjäseniä.

Katso myös

Henkilökohtaisten avustajien omat verkkosivut henkilokohtaisetavustajat.fi