Henkilökohtainen avustaja

Henkilökohtainen avustaja auttaa vaikeasti vammaista tämän kotona ja kodin ulkopuolella. Henkilökohtaisen avustajan ammattiliitto on JHL, joka pitää huolta alan ammattilaisten työehdoista.

Henkilökohtainen avustaja avustaa vaikeasti vammaista henkilöä tämän kotona sekä kodin ulkopuolella.

JHL pitää huolta alan ammattilaisten työehdoista.

Liity jäseneksi!

Avustamisella tarkoitetaan sellaisia toimia, joita työnantaja itse tekisi, ellei hänen vammansa sitä estäisi. Laissa mainittuja päivittäisiä toimia ovat esimerkiksi liikkuminen, pukeutuminen, henkilökohtaisen hygienian hoito, vaate- ja ruokahuolto, kodin siisteydestä huolehtiminen, ystävien tapaaminen, asiointi tai avustaminen lasten hoidossa.

Henkilökohtainen avustaja ja avustettavaHenkilökohtaisen avustajan työ ei ole sairaanhoitoa, hoito- tai hoivatyötä tai tavanomaista kotitaloustyötä. Työhön voi kuitenkin sisältyä näihin toimiin liittyvää avustamista.

Henkilökohtaisten avustajien työ perustuu vammaispalvelulakiin, jossa on määritelty, miten vammaisen henkilön palvelut voidaan järjestää. Kunnan on mahdollista joko

  • järjestää palvelut itse omana toimintanaan
  • antaa palveluseteli jolla vammainen henkilö voi itse ostaa palveluita
  • ottaa käyttöön työnantajamalli, jossa vaikeasti vammainen henkilö itse toimii avustajansa työnantajana.

Avustajan palkkaamisesta aiheutuviin kustannuksiin vammainen saa kunnalta korvausta.

Oppaita ja esitteitä

Henkilökohtaisen avustajan oppaan ja esitteen voit ladata alla olevista kohdista:

Henkilökohtaisen avustajan opas (pdf, 469 kt)

Osaajana henkilökohtainen avustaja (pdf, 2 Mt)

Koulutus alalle

Henkilökohtaisen avustajan koulutusta järjestetään esimerkiksi ammatillisissa oppilaitoksissa. Henkilökohtainen avustaja on suojattu tutkintonimike. Tämä tarkoittaa sitä, että vain kyseisen koulutuksen käyneet voivat kertoa, että he ovat koulutukseltaan henkilökohtaisia avustajia.

Avustajana voi kuitenkin työskennellä muullakin koulutuksella, koska työhön ei ole muodollisia pätevyys- ja koulutusvaatimuksia.

Sosiaalinen media

JHL:n sometunnus.

Seuraa henkilökohtaisten avustajien asioita myös Facebook-ryhmässä!