Henkilökohtainen avustaja

Henkilökohtaisen avustajan työssä avustamisella tarkoitetaan sellaisia toimia, joita työnantaja itse tekisi, ellei hänen vammansa sitä estäisi. Henkilökohtaisen avustajan työ ei ole sairaanhoitoa, hoito- tai hoivatyötä tai tavanomaista kotitaloustyötä. Työhön voi kuitenkin sisältyä näihin toimiin liittyvää avustamista.

Henkilökohtainen avustaja avustaa vaikeasti vammaista henkilöä tämän kotona sekä kodin ulkopuolella. Avustamisella tarkoitetaan sellaisia toimia, joita työnantaja itse tekisi, ellei hänen vammansa sitä estäisi. Laissa mainittuja päivittäisiä toimia ovat esimerkiksi liikkuminen, pukeutuminen, henkilökohtaisen hygienian hoito, vaate- ja ruokahuolto, kodin siisteydestä huolehtiminen, ystävien tapaaminen, asiointi tai avustaminen lasten hoidossa.

JHL pitää huolta alan ammattilaisten työehdoista.

Liity jäseneksi!

Henkilökohtainen avustaja ja avustettavaHenkilökohtaisen avustajan työ ei ole sairaanhoitoa, hoito- tai hoivatyötä tai tavanomaista kotitaloustyötä. Työhön voi kuitenkin sisältyä näihin toimiin liittyvää avustamista.

Henkilökohtaisten avustajien työ perustuu vammaispalvelulakiin, jossa on määritelty, miten vammaisen henkilön palvelut voidaan järjestää. Kunnan on mahdollista joko

  • järjestää palvelut itse omana toimintanaan
  • antaa palveluseteli jolla vammainen henkilö voi itse ostaa palveluita
  • ottaa käyttöön työnantajamalli, jossa vaikeasti vammainen henkilö itse toimii avustajansa työnantajana.

Avustajan palkkaamisesta aiheutuviin kustannuksiin vammainen saa kunnalta korvausta.

Koulutus alalle

Henkilökohtaisen avustajan koulutusta järjestetään esimerkiksi ammatillisissa oppilaitoksissa. Henkilökohtainen avustaja on suojattu tutkintonimike. Tämä tarkoittaa sitä, että vain kyseisen koulutuksen käyneet voivat kertoa, että he ovat koulutukseltaan henkilökohtaisia avustajia.

Avustajana voi kuitenkin työskennellä muullakin koulutuksella, koska työhön ei ole muodollisia pätevyys- ja koulutusvaatimuksia.

Opas ja esite

Tutustu JHL:n laatimaan oppaaseen ja esitteeseen.

Henkilökohtaisen avustajan opas (pdf, 469 KB)

Osaajana henkilökohtainen avustaja (pdf, 2 MB)

Henkilökohtaisten avustajien omat nettisivut

Ammattikunnan nettisivuilla on muun muassa Kahvihuone, joka on keskustelualue, joissa avustajat voivat jakaa kuulumisia toisten työntekijöiden kanssa ja käsitellä ajankohtaisia ammatillisia kysymyksiä.

Henkilökohtaisetavustajat.fi

Sosiaalinen media

JHL:n sometunnus.

Seuraa henkilökohtaisten avustajien asioita myös Facebook-ryhmässä!