Henkilökohtainen avustaja

Henkilökohtaisen avustajan työssä avustamisella tarkoitetaan sellaisia toimia, joita työnantaja itse tekisi, ellei hänen vammansa sitä estäisi. Henkilökohtaisen avustajan työ ei ole sairaanhoitoa, hoito- tai hoivatyötä tai tavanomaista kotitaloustyötä. Työhön voi kuitenkin sisältyä näihin toimiin liittyvää avustamista.

Henkilökohtainen avustaja ja avustettavaHenkilökohtainen avustaja avustaa vaikeasti vammaista henkilöä tämän kotona sekä kodin ulkopuolella. Avustamisella tarkoitetaan sellaisia toimia, joita työnantaja itse tekisi, ellei hänen vammansa sitä estäisi. Laissa mainittuja päivittäisiä toimia ovat esimerkiksi liikkuminen, pukeutuminen, henkilökohtaisen hygienian hoito, vaate- ja ruokahuolto, kodin siisteydestä huolehtiminen, ystävien tapaaminen, asiointi tai avustaminen lasten hoidossa.

Henkilökohtaisen avustajan työ ei ole sairaanhoitoa, hoito- tai hoivatyötä tai tavanomaista kotitaloustyötä. Työhön voi kuitenkin sisältyä näihin toimiin liittyvää avustamista.

Henkilökohtaisten avustajien työ perustuu vammaispalvelulakiin, jossa on määritelty, miten vammaisen henkilön palvelut voidaan järjestää. Kunnan on mahdollista joko

  • järjestää palvelut itse omana toimintanaan
  • antaa palveluseteli jolla vammainen henkilö voi itse ostaa palveluita
  • ottaa käyttöön työnantajamalli, jossa vaikeasti vammainen henkilö itse toimii avustajansa työnantajana.

Avustajan palkkaamisesta aiheutuviin kustannuksiin vammainen saa kunnalta korvausta.

Henkilökohtaisen avustajan työhön ei ole tällä hetkellä ammattitutkintoa, mutta useat oppilaitokset ovat lisänneet koulutustarjontaansa avustajakoulutuksen, yleensä yhteistyössä järjestöjen kanssa. Tällä hetkellä koulutusta järjestetään oppisopimuskoulutuksena, kansanopistokursseina, työvoimakoulutuksena ja järjestöjen kautta.

Henkilökohtaisten avustajien omat nettisivut

Ammattikunnan nettisivuilla on muun muassa Kahvihuone, joka on keskustelualue, joissa avustajat voivat jakaa kuulumisia toisten työntekijöiden kanssa ja käsitellä ajankohtaisia ammatillisia kysymyksiä.

Henkilökohtaisetavustajat.fi