Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysala

JHL:läisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen kohtaat monissa hoiva-, hoito-, huolenpito-, ohjaus-, kasvatus- ja kuntoutustehtävissä sekä henkilökohtaisena avaustajana. JHL:läinen voi työskennellä  lastensuojelun ja vanhustyön tehtävissä sekä terveys-, vammais-, päihde- ja mielenterveyspalveluiden tehtävissä.

Työehdot määräytyvät työnantajan ja käytössä olevan työehtosopimuksen perusteella. Yleisimpiä ovat kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus, yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus, terveyspalvelualan työehtosopimus, Avaintes ja valtion virka- ja työehtosopimus.

Sote-alan ammattilaiset työskentelevät muun muassa lähihoitajina, henkilökohtaisina avustajina, hoiva-avustajina, hoitajina, välinehuoltajina, ohjaajina ja geronomeina.

1952/kk Välinehuoltajan tehtäväkohtainen kuukausipalkka kunta-alalla
89% Sote-aloilla työskentelevistä JHL:n jäsenistä on naisia
2127/kk Lähihoitajan tehtäväkohtainen kuukausipalkka kunta-alalla
Ajankohtaista