Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysala

JHL:läisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen kohtaat monissa hoiva-, hoito-, huolenpito-, ohjaus-, kasvatus- ja kuntoutustehtävissä sekä henkilökohtaisena avaustajana. JHL:läinen voi työskennellä  lastensuojelun ja vanhustyön tehtävissä sekä terveys-, vammais-, päihde- ja mielenterveyspalveluiden tehtävissä.

Työehdot määräytyvät työnantajan ja käytössä olevan työehtosopimuksen perusteella. Yleisimpiä ovat kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus, yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus, terveyspalvelualan työehtosopimus, Avaintes ja valtion virka- ja työehtosopimus.

94,3 % Kunta-alalla toimivista lähihoitajista on naisia.
32,8% Perus-ja lähihoitajista eläköityy vuosien 2010-2020 aikana.
8 827 Lähihoitaja tutkinnon suorittaneita 2015
Ajankohtaista