Siirry sisältöön

Tukipalvelut kannattaa järjestää in house -yhtiössä

– Johanna Värmälä

Tukipalveluja tarvitaan jatkossa sekä kunnissa että hyvinvointialueilla. Sote-palvelut eivät toimi ilman tukipalveluja, ei myöskään muut peruspalvelut. Niin kunnat kuin hyvinvointialueetkin hyötyisivät siitä, että tukipalvelut järjestettäisiin jatkossa in house -yhtiöiden kautta.

Hyvinvointialueet saavat vastuun sosiaali- ja terveyspalveluista vuoden 2023 alusta alkaen, jolloin kyseiset palvelut sekä pelastustoimi siirtyvät kuntien vastuulta hyvinvointialueille. Työ hyvinvointialueiden rakentamiseksi on jo aloitettu uusien aluevaltuutettujen aloitettua tehtävänsä. Virkamiehille lienee selvää, mitä tukipalveluja käytetään nyt sosiaali- ja terveyspalveluissa, mutta jos päättäjille asia on epäselvä, kannattaa katsoa JHL:n tukipalveluesite.

Hyvinvointialueiden rakentuminen muokkaa tukipalvelujen toimintakenttää, koska iso palvelukokonaisuus, sote-palvelut, siirtyy pois kunnallisesta päätöksenteosta. Tukipalvelut ovat välttämättömiä hyvinvointialueilla esimerkiksi sairaaloiden ruokapalvelujen muodossa. Kunnissa tarvitaan jatkossakin tukipalveluja, koska myös päiväkotien ja koulujen lapset tarvitsevat ruokaa. Tukipalvelujen organisoiminen parhaalla mahdollisella tavalla on tärkeää, koska sekä kuntien vastuulle jäävät peruspalvelut että hyvinvointialueille siirtyvät sote-palvelut tarvitsevat tukipalveluja toimiakseen.

In house -yhtiö on erinomainen tapa toteuttaa tukipalveluja

Tällä hetkellä tukipalvelut voivat olla osa kuntaa. Tukipalvelut voivat olla myös kunnan oman toiminnan jatke, jolloin toiminta on yhtiöitetty in house -yhtiöön, jonka kunta omistaa.

Mikäli kunta ja hyvinvointialue tekevät tukipalveluja yhteistyössä, toiminnat on säädösten perusteella yhtiöitettävä. Yhtiömuodoksi kannattaa valita in house -yhtiö, koska yhtiön omistajat voisivat hankkia kyseisestä yhtiöstä palveluja kilpailuttamatta. Kunnalla on mahdollisuus ottaa hyvinvointialue mukaan jo omistamaansa in house -yhtiöön, jolloin organisaatiosta olisi hyötyä molemmille in house -yhtiön omistajille. In house -yhtiön vakaus on omistajien, yhtiön ja sen työntekijöiden etu, koska sen myötä vältytään raskailta kilpailuttamisilta, joissa pärjääminen ei ole itsestäänselvyys. Kunnalla ja hyvinvointialueella on myös mahdollisuus vaikuttaa yhtiönsä toimintaan.

Kunnan ja hyvinvointialueen strategioissa linjataan, mitä in house -yhtiön toiminnalla tavoitellaan. Yhteistyöstä saadaan laaja-alaista hyötyä erityisesti silloin, kun strategisissa kirjauksissa huomioidaan, että in house -yhtiön toiminnan tarkoituksena on tukea yhtiön omistajien palvelujen toteuttamista. Sellainen maininta tuo myös näkyvyyttä sille arjen toiminnalle, jota tehdään julkisen sektorin palveluissa. Kun yhtiön toiminnan tavoitteena ei ole voiton tavoittelu ja osinkojen jakaminen omistajilleen, mahdollinen positiivinen tulos voidaan käyttää yhtiön toiminnan kehittämiseen ja toiminnan tukemiseen.

Ei ole in house -yhtiön voittanutta

Mitä muita vaihtoehtoja kunnilla sitten on? Jos in house -yhtiö ei tunnu jostain kumman syystä hyvältä vaihtoehdolta, eikä kunnassa vielä ole in house -yhtiötä, kunnilla on toki olemassa mahdollisuus perustaa kuntien yhteinen liikelaitoskuntayhtymä kuntien tarvitsemien tukipalvelujen toteuttamiseksi. Siinä mahdollistuu julkisen sektorin eri toimintojen yhteistyö ja toimintojen kehittäminen. Huonona puolena on kuitenkin mainittava se, että hyvinvointialueet jäisivät kuntien yhteisen liikelaitoskuntayhtymän ulkopuolelle.

Tukipalvelujen ulkoistaminen sen sijaan ei ole hyvä vaihtoehto. Ulkoistettu palvelujen tuottaja on sopimuksesta huolimatta organisaation ulkoinen toimija, jolla on lisäksi toiminnassaan julkisissa palveluissa olevasta toimintalogiikasta poikkeava tarkoitus – voitontavoittelu. Ulkoistamisessa on myös aina se näkökulma, että julkisen sektorin palveluissa oleva toimintojen punainen lanka katkeaa, mikä hankaloittaa toimintojen kehittämistä ja kokonaisuuden hallintaa.

Selkein ja kattavin vaihtoehto kuntien ja hyvinvointialueiden tukipalvelujen järjestämiselle on siis in house -yhtiö.