Siirry sisältöön

Käytä ääntäsi aluevaaleissa!

– Päivi Niemi-Laine

Ensimmäiset aluevaalit ovat tärkeät ja historialliset, koska niissä linjataan asioita pitkälle tulevaisuuteen. Erityisen tärkeät ne ovat JHL:n jäsenille, koska monet ovat avainasemassa sosiaali-, terveys-, palo- ja pelastuspalveluiden turvaamisessa. Kaikkiaan hyvinvointialueille siirtyy kunnista liki neljännesmiljoona työntekijää.

Hyvinvointialueet aloittavat vuonna 2023, mutta tärkeimmät päätökset tehdään jo tänä vuonna. Alkuvaiheen strategioissa linjataan palveluiden tuotantotavoista, hankinnasta, palkkaharmonisaatiosta, työvoiman riittävyydestä ja monesta muusta työntekijöille tärkeästä perusperiaatteesta. Myös siitä, miten henkilöstö on mukana muutoksen toteuttamisessa. Siksi on tärkeä, että äänestät julkisten palveluiden puolesta aluevaaleissa.

Henkilöstön hyvinvointi on tärkeää, koska sote-alalle arvioidaan tarvittavan vajaassa kymmenessä vuodessa vuoteen 2030 mennessä 170 000 työntekijää. Ja seuraavan 15 vuoden aikana noin 200 000 työntekijää. Hyvän työn tekijöitä on nyt jo paljon. Tarvitaan hyviä työnantajia, jotta henkilöstö jaksaa työssään ja tulevat työntekijät uskaltavat alalle. Tarvitaan myös erityisesti erilaisia sote-ammattilaisia tukemaan kaikkien ammattilaisten jaksamista ja työtä. Sote on ammattilaisten palveluketju ja he yhdessä pitävät huolta potilaan turvallisuudesta ja toinen toisensa työssäjaksamisesta.

Kuntavaaleissa ihmiset ovat pitäneet tärkeimpinä terveydenhuollon ja vanhustenhoivan palveluja. Nyt päätetään juuri näistä asioista.

Aluevaltuustot tekevät tärkeät linjavalinnat, jotka vaikuttavat meidän kaikkien arkeen. Tärkeää on, että sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen selkärankana on jatkossa vahva julkinen palvelu. Usein ihmiset huomaavat palveluissa vain sen henkilöstön, jonka kanssa ovat suoraan tekemisissä, mutta yhtä tärkeää on, jotta taustalla toimivat tukipalvelut toimivat hyvin.

Uudistuksessa on pidettävä huolta siitä, että ennaltaehkäisyn, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen vahvistaminen toteutuu. Vaarana voi olla, että erityissairaanhoidon rooli korostuu liiaksi. Lähtökohta pitää olla, ettei ihmisen tarvitse tietää palveluja hakiessaan, onko hän perusterve vai erityissairas, vaan että apua pitää saada tarvittaessa. Ammattilaisten tehtävä on järjestää palvelut niin, että ihminen saa palvelutarpeensa mukaista apua ja ohjausta.

Tärkeää on, että sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen selkärankana on jatkossa vahva julkinen palvelu.

Muista käydä äänestämässä aluevaaleissa! Ennakkoäänestys on käynnissä ja se jatkuu 18.1. asti. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 23. tammikuuta.