Siirry sisältöön

Ammattiliitto JHL: Yritysvastuulain valmistelu valitettavan asenteellista

Ammattiliitto JHL:n mielestä työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) yritysvastuulakia koskeva selvitystyö on osoittautunut yrityksiä myötäileväksi ja asenteelliseksi. Yritysvastuu kuuluisi ministeriön mielestä vain suurille suomalaisille yrityksille.

Hallitusohjelma sisältää kirjauksen selvityksestä, jonka tavoitteena on yritysvastuulain säätäminen. Yritysvastuuta koskevassa lainsäädännössä säädettäisiin yrityksiä koskevasta asianmukaisen huolellisuuden velvoitteesta yritysten toiminnassa. Työ- ja elinkeinoministeriö on nyt tehnyt arviomuistion jossa on kartoitettu, millainen suomalaisia yrityksiä koskevan asianmukaisen huolellisuuden velvoitteen sisältö voisi olla kansallisessa lainsäädännössä.

Ammattiliitto JHL pitää muistion yleissävyä valitettavan asenteellisena. Konkreettisten sääntelyvaihtoehtojen esittämisen sijaan muistio painottaa yritysvastuulain yrityksille aiheuttamaa hallinnollista taakkaa ja kilpailuaseman heikkenemistä sekä monenlaisten lisäselvitysten tarvetta. Myönteiset vaikutukset, muun muassa vastuullinen suhtautuminen ihmisoikeuksiin ja ympäristöön ja sen tuoma tasavertaisempi kilpailuasetelma, jäävät lähes vaille huomiota.

Lausunnossaan JHL tähdentää, että Suomen on säädettävä yritysvastuulaki, jonka soveltamisalaan kuuluvat kaikki yritykset, kokoon katsomatta. Ammattiliitto muistuttaa, että suomalaisten yritysten kilpailukyky ei voi perustua työehtosopimusten ja ihmisoikeuksien polkemiseen tai ympäristön pilaamiseen. Pienten ja keskisuurten yritysten jättäminen soveltamisalan ulkopuolelle merkitsisi sääntelemättömyyttä. Sääntelemättömyys merkitsee myös oikeuksien puuttumista, mikä voisi vaikeuttaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa.

Yritysvastuulain tulee ennaltaehkäistä ihmisoikeusloukkauksia yrityksen koko arvoketjussa, sekä Suomessa että Suomen rajojen ulkopuolella. Arviomuistiossa esitetään asianmukaisen huolellisuuden lainsäädännön rajaamista pelkästään suomalaisten yritysten rajat ylittävään toimintaan.

Kiitosta JHL antaa muistiolle siitä, että ihmisoikeus- ja ympäristövaikutuksia on siinä kuvattu varsin hyvin. Yritysvastuulain säätäminen vahvistaisi ihmisoikeuksia ja estäisi haitallisia ympäristövaikutuksia.

JHL:n mielestä yritysvastuun kielteisiä vaikutuksia yrityksille on muistiossa kuitenkin liioiteltu.

– Moni suuryritys on jo nyt sitoutunut kestävän kehityksen periaatteisiin ja pyrkii noudattamaan Kansainvälisen työjärjestön (ILO) sopimuksia, liitto kirjoittaa lausunnossaan.

Arviomuistiossa kuvataan ihmisoikeussopimusten ymmärtäminen ja seuraaminen yrityksille hankalana hallinnollisena taakkana sekä todetaan harvan suomalaisyrityksen tunnistaneen säännöllisesti toimintansa ihmisoikeusriskejä, tehneen niistä vaikutusarviointia ja sisällyttäneen niiden tuloksia toimintaansa.

– Mikäli yritykset ovat tähän asti voineet toimia tietämättöminä Suomen lainsäädäntöön harmonisoitujen ihmisoikeussopimusten sisällöstä, lienee korkea aika luoda sääntelyjärjestelmä, joka auttaa yrityksiä selvittämään niitä koskevat ihmisoikeusvelvoitteet ja myös velvoittaa yritykset korjaamaan toimintaansa, ammattiliitto JHL päättää lausuntonsa.

Lue ammattiliitto JHL:n lausunto yritysvastuulain arviointimuistiosta kokonaan

Kansallisen yritysvastuulain arviointi (TEM)

Lue myös:  Finnwatch selvitti, mitä hallituspuolueissa nyt ajatellaan yritysvastuulaista?