Teknisten-, energian ja liikenteen alat

Teli on ammattiliitto JHL:n yksikkö, joka huolehtii liikenteen, teknisten ja energian alojen edunvalvonnasta ja ammattialatoiminnasta.

Ammattiliitto JHL on oikea valinta juuri sinulle, joka työskentelet kunnallistekniikan, kunnossapidon-, korjaus- ja rakennus-, metsä- ja maatalous- sekä puutarhatyössä, lämpö- ja sähköenergian tuotantotehtävissä tai liikenteen ja kuljetuksen parissa.

Tule tapaamaan alasi ammattilaisia Tampereelle lokakuussa 2024!

Lokakuussa 2024 ammattiliittosi JHL järjestää Tampereella häikäisevän Tähtiammattilaiset-tapahtuman, joka kokoaa yhteen JHL-alojen tähdet! Luvassa huippupuhujia, kouluttautumista, ykkösluokan esiintyjiä ja hulppea iltagaala, hinta vain 50 euroa / päivä! Paikoista on jo varattu miltei kaksi kolmasosaa, varmista paikkasi ja tule mukaan!


Kehitä ja kehity – tule mukaan teli-alan ammatilliseen toimintaan!

JHL:n tavoitteena on tehdä tulevaisuuden työelämästä oikeudenmukaista kaikille. Perinteiset työnkuvat ovat jo muuttuneet ja tulevat jatkossa kehittymään ja muovautumaan edelleen koko ajan. Työntekijät tulee ottaa aidosti mukaan pohtimaan ja ratkaisemaan monia vielä auki olevia kysymyksiä siitä, miten työelämän murrosvaiheessa varmistetaan paras hyöty jäsentemme kannalta.

Moniammatillisena liittona JHL haluaa kehittää yhdessä jäsenten kanssa vahvaa ammatillista edunvalvontaa.

Teknisten-, energian ja liikenteen ammattialatoiminnan tavoitteena on selvittää, kuinka tulevaisuuden suuret käänteet vaikuttavat alalla työskenteleviin jäseniimme konkreettisesti. Haluamme löytää yhdessä ratkaisuja ja keinoja, joilla muutokset tehdään jäsentemme kannalta oikeudenmukaisesti ja heitä hyödyttäen.

JHL tarjoaa alan ammattilaisille ja aloille opiskeleville eväitä oman ammatti-identiteetin rakentamiseen ja vahvistamiseen. Ammattitaidon ja pätevyyden ylläpitämistä varmistaa liiton kattava koulutusvalikoima.

Työehtoedunvalvonnan lisäksi liitto on mukana kehittämässä niin työelämän lakeja ja ohjeistuksia kuin ammatillista koulutusta. Vaikuttamistyö onkin eräs liiton vahvuuksista. Liitto seuraa tarkasti eri ammattialojen kehitystä ja työelämän osaamisen tarpeita.

Ammattialatoimintaa käynnistellään parhaillaan ja olemme vaiheessa, jossa luomme pohjan ammattialaverkostoille ja valmistelemme tarkemmat suunnitelmat teknisten-, energia- ja liikennealojen kehittämiseksi.
Pysy siis kuulolla ja tarkkaile sähköpostiasi!

Mikäli olet kiinnostunut tulemaan mukaan teli-alojen kehittämistoimintaan jo alkumetreillä, voit ilmoittautua vaikka heti!

Lähetä sähköpostia: miika.lumitsalo(at)jhl.fi tai soita: 050-4713408. Voit myös ilmaista halukkuutesi osallistua ammattialatoimintaan tulevien jäsenkyselyiden yhteydessä.

Lataa tästä teli-alojen esite, ja lue mitä JHL:n jäsenyys omalla alallasi tarkoittaa.


Teli-ammattilaiset

Teli-aloilla työskentelee tuhansia JHL:n jäseniä. Isoja työllistäjiä VR:n ohella ovat lentokentistä huolehtiva Finavia ja lentokenttien turvapalveluita tuottava Airpro.

Lisäksi pääkaupunkiseudun metro- ja raitiovaunuliikenne ja Tampereen Ratikka työllistävät satoja kuljettajia ja muita ammattilaisia. Myös kuntien omistamissa energiayhtiöissä ja kotimaan lauttaliikenteessä työskentelee runsaasti JHL:läisiä.

Jäsenmäärältään pienimpiä aloja ja työpaikkoja ovat urheilujärjestöt, neuvonta-ala, satamat ja muutamat valtio-omisteiset yritykset. Nämä alat on keskitetty teli-yksikköön, sillä niiden työehtoneuvottelut käydään Paltan kanssa.

Tekniset alat:

Kuntien ja kirkon alojen tekniset työtehtävät

 • Korjaus- rakentamis- ja kunnossapitotehtävät
 • Kiinteistönhuolto, tiet ja muu kunnallistekniikka
 • Vesilaitosten ja vedenpuhdistuksen ylläpito
 • Puisto- ja puutarhatyöt
 • Hautausmaiden ylläpito

Luonto- ja maatalous

 • Metsähallituksen ylläpitämien kansallispuistojen ylläpito
 • Maatalousneuvonta

Energia-ala:

 • Sähkö- ja lämpöenergian tuotanto
 • Sähköverkkojen ylläpito ja kunnossapito
 • Kaukolämpöverkkojen ylläpito ja kunnossapito
 • Sähkö-, automaatio- ja sähköelektroniikka-asennukset

Liikenneala

Vesiliikenne:

Lautta- ja lossiliikenne

 • Lauttojen ja lossien kuljettajat
 • Kunnossapitotehtävät

Satama-ala

 • Aluspalvelutyöt, kuten laivojen kiinnitykset, siirrot ja irrotukset sekä laivojen tarvitsemat palvelut satamassaoloaikana.

Vesiteiden ylläpito, kanava ja luotsaustoimiala

 • Kanavaliikenteen hoito ja ylläpito
 • Jäänmurto, merenmittaus ja tutkimuspalvelut, väyläsuunnittelu, väylänhoito, öljyntorjunta, vesirakentaminen sekä muoviputkiviittojen ja -poijujen valmistaminen.

Raideliikenne:

Rautateiden matkustaja- ja tavaraliikenne

 • Konduktöörit, ratapihatyöntekijät, radio-ohjattavan veturin kuljettajat

Metro- ja raitiotieliikenne

 • Metro- ja raitiovaunun kuljettajat
 • Kaluston kunnossapitotehtävät

Junaliikenteen kaluston kunnossapito

 • Juna- ja vaunukaluston kunnossapito

Radan rakentaminen- ja kunnossapito

 • Ratainfran rakentaminen
 • Radan kunnossapitotehtävät
 • Talvikunnossapito
 • Sähkökunnossapito
 • Radan tarkastukset

Lentoliikenne:

 • Lentoasemien ja kiitoteiden kunnossapito
 • Lentoasemien turvatarkastukset ja lentoasemapalvelut

Energia-, ICT- ja verkostoala

sähköverkkoasentaja työssään

Energia- ICT- ja verkostoalan ammattilaiset työskentelevät sähkö- ja lämpöenergian tuotannossa, vastaavat energiaverkkojen rakentamisesta sekä verkoston yllä- ja kunnossapidosta ja sähkö-, automaatio- ja elektroniikan asennuksiin liittyvissä tehtävissä. Energia- ICT- ja verkostoalan ammattilaisten ansiosta suomalaisiin koteihin tulee lämpöä, valoa ja virtaa sähkölaitteisiin.


Liikenneala

Liikennealojen ammattilaiset työskentelevät raideliikenteessä, lentokentillä, vesiteillä ja satamissa. Ammattiryhmät suorittavat erilaisia liikenteen ja turvallisuus-, kuljetus-, rakennus- ja kunnossapitotehtäviä, joilla taataan suomalaisen joukko- ja tavaraliikenteen toimivuus. Tyypillisiä ammattiryhmiä ovat esimerkiksi konduktöörit, lossinkuljettajat, lentokenttien turvatarkastajat, raitiovaunun kuljettajat ja raideliikennekaluston kunnossapito.


Tekniset alat

Teknisten alojen ammattilaiset toimivat kunnallistekniikan, kunnossapidon-, korjaus- ja rakennus-, metsä- ja maatalous- sekä puutarhatyön tehtävissä. Erilaisia toimintaympäristöjä, joissa teknisten alojen ammattilaiset toimivat ovat esimerkiksi kuntien ylläpitämät liikuntatilat, puistot, hautausmaat ja kansallispuistot ympäri Suomen.