Maahanmuuttajaverkosto PoVer

Maahanmuuttajaverkosto toimii koko Pohjanmaan alueella. Verkoston vetäjänä toimii Galina Sillanpää. Verkostoon ovat tervetulleita kaikki maahanmuuttajataustaiset JHL:n jäsenet.

MIKÄ VERKOSTO?

PoVer! -verkoston tehtävänä on parantaa maahanmuuttajajäsenten tiedonsaantia työelämästä sekä työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista. Verkosto toimii myös vertaisverkostona, jossa keskustellaan ajankohtaisista ammattiyhdistys- ja maahanmuuttajien työelämäasioista.

Tavoitteena on aktivoida jäseniä osallistumaan oman työpaikan, yhdistyksen ja liiton toimintaan. Verkostossa suunnitellaan toimintaa ja tehdään yhteistyötä liiton yhdistysten kanssa.

VERKOSTON TEHTÄVÄNÄ ON:

  • Lisätä tietoutta ammattiliitostamme
  • Maahanmuuttajajäsenten edunvalvonta
  • Yhteyshenkilöverkoston rakentaminen yhdistyksiin
  • Yhteistyön kehittäminen yhdistysten, luottamushenkilöiden, Pohjanmaan aluetoimiston ja liiton päättäjien kanssa

Tule mukaan toimintaan!
Yhteystiedot:

Galina Sillanpää, galinasil01@gmail.com aluetoimistossa Ulla Pihlajamäki,
ulla.pihlajamaki@jhl.fi, 050 443 2043