Maahanmuuttajatoiminta

Kaakkois-Suomen maahanmuuttajatoiminnan tehtävänä on parantaa maahanmuuttajajäsenten tiedonsaantia työelämästä, työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista sekä tarjota väyliä vaikuttaa ammattiliitossa sekä yhteiskunnassa.

JHL:n maahanmuuttajaprojekti vuosille 2021–2022 on aloittanut työnsä yhteistyössä aluetoimiston henkilökunnan kanssa 20.10.2021. JHL on palkannut kaksivuotista projektia varten projektityöntekijät Linda Savonen ja Roby Mountrakis, joilta saa lisätietoa ja tukea maahanmuuttajaverkoston perustamiseen.

Ensimmäisessä vaiheessa aluetoiminnan asiantuntija Kristiina Valonen-Yilmaz soittaa Kaakkois-Suomen alueen jäsenille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame sekä jäsenet, joiden kansalaisuus on muu kuin Suomen. Soittotyön tarkoituksena on kartoittaa jäsenistön tarpeita, päivittää heidän jäsentietojaan sekä tarjota työkaluja maahanmuuttajaverkoston perustamiseen.

Verkostoja on aikaisemmin perustettu Lounais-Suomen, Etelä-Suomen ja Sisä-Suomen aluetoimistojen alaisuuteen. Verkostojen jäseneksi pääsee ilmoittamalla kiinnostuksesta aluetoimistolle sähköpostiviestillä: kaakkois-suomi@jhl.fi

7.11.2021 Etelä-Savon ammattiopistolla Mikkelissä maahanmuuttajataustaisille hoiva-avustajille
työmarkkinatunti.