Maahanmuuttajatoiminta

Kaakkois-Suomen maahanmuuttajatoiminnan tehtävänä on parantaa maahanmuuttajajäsenten tiedonsaantia työelämästä, työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista sekä tarjota väyliä vaikuttaa ammattiliitossa sekä yhteiskunnassa.

JHL:n maahanmuuttajaprojekti vuosille 2021–2022 on aloittanut työnsä yhteistyössä aluetoimiston henkilökunnan kanssa 20.10.2021. JHL on palkannut kaksivuotista projektia varten projektityöntekijät Linda Savonen ja Neleah Kagiri, joilta saa lisätietoa ja tukea maahanmuuttajaverkoston perustamiseen.

Ensimmäisessä vaiheessa aluetoiminnan asiantuntija Kristiina Valonen-Yilmaz soitti Kaakkois-Suomen alueen jäsenille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame sekä jäsenet, joiden kansalaisuus on muu kuin Suomen. Soittotyön tarkoituksena oli kartoittaa jäsenistön tarpeita, päivittää heidän jäsen- ja yhteystietojaan sekä tarjota työkaluja maahanmuuttajaverkoston perustamiseen.
Alueelta löytyikin soittojen avulla monta innokasta, jotka haluaisivat mukaan  maahanmuuttajayhteistoimintaan.

Kaakkois-Suomen verkoston perustamiskokous pidetään Lappeenrannassa 17.9.2022
klo 10.00 alk.
Tilaisuus pidetään Hotelli Patriassa.
Ilmoittautumiset 2.9. 2022 mennessä
https://www.emaileri.fi/g/l/332850/0/0/2704/1010/1

Ohjelma Kaakko 17.9.2022

Verkostoja on aikaisemmin perustettu Lounais-Suomen, Etelä-Suomen ja Sisä-Suomen aluetoimistojen alaisuuteen.
Kaakkois-Suomen verkoston jäseneksi pääsee ilmoittamalla kiinnostuksesta aluetoimistolle sähköpostiviestillä: kaakkois-suomi@jhl.fi
Aluetoimiston henkilökunnasta projektissa ovat mukana aluetoiminnan asiantuntija Minna Isberg ja aluepalvelusihteeri Satu Joutselainen.