Maahanmuuttajajaos KaMuT

KaMuT-verkoston tehtävänä on parantaa maahanmuuttajajäsenten tiedonsaantia työelämästä sekä työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista.

KaMuT eli Kaikki Mukaan Toimintaan -verkoston tehtävänä on parantaa maahanmuuttajajäsenten tiedonsaantia työelämästä sekä työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista. Jaosto toimii myös vertaisverkostona, jossa keskustellaan ajankohtaisista ammattiyhdistys- ja maahanmuuttajien työelämäasioista.

Tavoitteena on aktivoida jäseniä osallistumaan oman työpaikan, yhdistyksen ja liiton toimintaan. Jaostossa suunnitellaan toimintaa ja tehdään yhteistyötä liiton yhdistysten kanssa.

Kamuilla on oma edustaja aluetoimiston alueryhmässä.

Jaoston tehtävänä on

  • Maahanmuuttajajäsenten edunvalvonta.
  • Yhteyshenkilöverkoston rakentaminen yhdistyksiin.
  • Yhteistyön kehittäminen yhdistysten, luottamushenkilöiden, Etelä-Suomen aluetoimiston ja liiton päättäjien kanssa.

Jaosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Tule mukaan toimintaan!

Hae SAK:n kulttuuriapurahaa elokuun 2021 aikana! SAK:n kulttuuriapurahoja vuodelle 2022 voi hakea elokuun 2021 aikana. Hakuaika päättyy 31. elokuuta. 

Aluetoimistolta yhteyshenkilöinä:  Esko Tattari ja Minna Järvinen (etunimi.sukunimi@jhl.fi)