Siirry sisältöön

Ylpeästi yhdenvertaisuuden puolesta!

– Päivi Niemi-Laine

Pride-viikko käynnistyi ja myös JHL on mukana jakamassa yhdenvertaisuuden sanomaa eteenpäin. Yhdenvertainen kohtelu tarkoittaa työelämässä yksinkertaisimmillaan sitä, että kaikille työntekijöille annetaan samat mahdollisuudet mm. urakehitykseen sekä työskentelyyn ilman häirintää.

Yhdenvertainen kohtelu työelämässä kuuluu kaikille ja on Suomessa taattu jo perustuslaissa. Kaikilla on oikeus saada töitä ja tehdä niitä omana itsenään ilman, että henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella joutuu syrjityksi tai huonosti kohdelluksi työnhaussa tai työpaikalla. Paljon kaivattu työn tuottavuus, innovaatiot sekä työntekijöiden työhön sitoutuminen lisääntyvät, kun panostetaan yhdenvertaisuustyöhön ja hyvään monimuotoisuuden johtamiseen. Samalla parannetaan työelämän laatua ja pidennetään työuria.

 Monimuotoisuuden johtaminen ei ole mitään rakettitiedettä, vaan ihan tavallista hyvää esimiestyötä. Keskiössä on erilaisuuden käyttäminen voimavarana.  Jotta johtamisessa on ylipäätään mahdollista hyödyntää monimuotoisuutta, täytyy ensin ymmärtää, hyväksyä ja arvostaa erilaisuutta. Kaikkien työyhteisön jäsenten tehtävänä on pitää omalta oaltaan huolta siitä, että työpaikalla on olemassa erilaisuutta salliva ja kaikkia kunnioittava ilmapiiri. Työilmapiiriä ja työmotivaatiota parannetaan sillä, että jokainen saa tehdä työtä omana itsenään ja voi työssään hyödyntää omaa elämänkokemustaan ja taustaansa. Luottamuksen ilmapiiri työpaikalla lisää työhyvinvointia ja saa ihmiset kukoistamaan työssä. Hyvinvoiva työntekijä on aina myös tuottavampi ja luovempi, kuin sellainen työntekijä, joka joutuu joko piilottamaan todellista persoonaansa tai joka kohtaa syrjintää työssään.

Syrjimätön ja yhdenvertainen työpaikka syntyy tekemällä. Työnantajan on työnantajavelvoitteita hoitaessaan huolehdittava siitä, että kaikkia työntekijöitä ja –hakijoita kohdellaan  yhdenvertaisesti. Käytännön valinnoissa on siis varmistettava, että jokaisella ihmisellä on yhdenvertaiset mahdollisuudet työhön ja toimeentuloon, työssä kehittymiseen sekä uramahdollisuuksiin hänen kansalaisuudestaan, etnisestä alkuperästään, uskonnostaan tai vakaumuksestaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan, sukupuolestaan, sukupuoli-identiteetistään tai sukupuolensa kokemisesta, iästään tai terveydentilastaan riippumatta.

 Yksinkertaisimmillaan yhdenvertainen kohtelu työssä on sitä, että kaikille annetaan samat mahdollisuudet. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikkia kohdellaan tasapuolisesti mm. rekrytoinnissa, töiden järjestelyissä, annettaessa työvälineitä työntekijän käyttöön ja valittaessa työntekijöitä koulutuksiin. Kaikilla työntekijöillä täytyy olla yhtäläiset mahdollisuudet urakehitykseen sekä työskentelyyn ilman häirintää.

Myös ammattiyhdistysliike tavoittelee sitä, että kaikkia työntekijöitä kohdellaan työpaikoilla tasaveroisesti ja että suomalaisilla työpaikoilla vallitsee nollatoleranssi syrjinnän osalta. Koulutamme luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja tunnistamaan syrjintää ja auttamaan työntekijöitä, jotka kohtaavat työssään syrjintää. Ammattiyhdistysliikkeellä on tärkeä rooli myös sen varmistamisessa, ettei maahanmuuttajia käytetä ns. halpatyövoimana teettämällä heillä työtä kantaväestöä huonommilla ehdoilla.

Hyvä monimuotoisuuden johtaminen avaa työnantajalle laajemmat myös rekrytointimahdollisuudet. Näin somen aikakautena hyvä työnantajamaine on kullan arvoinen seikka mille tahansa yritykselle tai yhteisölle kilpailussa osaavasta työvoimasta. Syrjimättömyyden avulla saadaan houkuteltua taustaltaan erilaisia lahjakkuuksia töihin ja ennen kaikkea heidät saadaan pysymään työnantajan palveluksessa!

Pride-viikolla JHL:n keskustoimiston lippusaloissa liehuvat sateenkaariliput. Tätä kautta haluamme toivottaa hyvää Pride-viikkoa ja yhdenvertaisempaa työelämää kaikille jäsenillemme ja yhteistyökumppaneillemme!

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


*