Siirry sisältöön

Onko sinun työpaikkasi mukana ilmastonmuutoksen torjunnassa?

– Anna Korpikoski

Jokaisella työpaikalla on mahdollisuus olla mukana ilmastonmuutoksen torjumisessa. Pienilläkin teoilla on suuri merkitys kokonaisuudessa. On tärkeää, että muutoksia edistetään työyhteisöissä henkilöstöä kuunnellen. 

Tiedätkö, mitä toimenpiteitä sinun työpaikallasi tehdään ilmastonmuutoksen takia? 

JHL:n keskustoimistolla on ainakin hankittu uusiutuvaa sähköä, parannettu jätteiden lajittelua, otettu henkilöstöravintolassa ruokahävikki seurantaan ja viestitty aktiivisesti, jotta tieto näistä kulkisi talossa.  

Aluetoimistoillamme on esimerkiksi ryhdytty seuraamaan paperinkulutusta, selvittämään siivouspalveluiden ja tarjoilujen ilmastoystävällisyyttä sekä vaihdettu valoja vähemmän energiaa kuluttaviin.

JHL:ssä on palaveerattu milloin uusien kierrätysastioiden, milloin erilaisten energiantuotanto- tai ruokailuvaihtoehtojen ympärillä. Valmista ei ole eikä ihan heti tulekaan, mutta meillä on selkeästi herätty pohtimaan vaikkapa sitä, mihin jokin roska oikeasti kuuluu laittaa ja hyödynnetään mahdollisuudesta ostaa henkilöstöravintolasta ylijäämäannos mukaan. Työ jatkuu.  

Koska olemme ammattiliitto, meidän ilmastotyömme ei voi tapahtua pelkästään omissa toimistoissamme vaan lisäksi – ja ennen kaikkea – on katsottava jäsenkenttää. Haluamme ymmärtää, mitä ilmastonmuutos merkitsee JHL:n edustamilla aloilla. Kaikkea emme vielä tiedä, sillä opittavaa on paljon. Tiedostamme kuitenkin sen, että ilmastonmuutos näkyy ja tulee näkymään JHL:n jäsenten työelämässä. Tästä kertoo myös vuonna 2021 julkaistu, Aula Researchin JHL:lle tekemä ilmastoselvitys.   

Muuttuvat olosuhteet muun muassa lisäävät erilaisten onnettomuuksien ja tapaturmien todennäköisyyttä, rasittavat tie- ja rakennuskantaa uusin tavoin ja mahdollistavat uudenlaisten tautien leviämisen entistä pohjoisemmaksi. Jatkossa meidän on sekä varauduttava ilmastonmuutoksen erinäisiin vaikutuksiin ja seurauksiin että tiedostettava oman toimintamme kytkökset ilmiöön – myös töissä ollessamme.   

Onko siivoojan käyttämä puhdistusaine riittävän tehokas nitistämään uudenlaiset mikrobit ja samalla kuitenkin ympäristöystävällistä? Montako kuivuudesta ja kuumuudesta johtuvaa metsäpaloa ensi vuonna joudutaan sammuttamaan? Lisääntyykö kaamosmasennuksen takia hoitoon hakeutuvien määrä, kun pimeä vuodenaika pitenee lumen vähetessä?  

Miten koulumaailmassa ja varhaiskasvatuksessa kasvatetaan ilmastotietoisempia sukupolvia? Millaista ruokaa tulisi suosia ja miten vältetään turhaa hävikkiä? Kuinka rakennetaan ja ylläpidetään taloja ja teitä, jotka kestävät muuttuvat kelit? Siinäpä meidänkin aloihimme liittyviä kysymyksiä – kaikki ilmastonmuutokseen kytkeytyviä. Kaikki myös viittaavat meneillään olevaan työelämän muutokseen ja sen edellyttämään osaamiseen. 

Yhtä tärkeää kuin se, että muutokseen on taivuttava ja tarvittavaan osaamiseen panostettava, on se, että muutos tehdään mahdollisimman fiksusti. Työelämässä ja ammattiliiton näkökulmasta tämä tiivistyy oikeudenmukaisen siirtymän ideaan. Se tarkoittaa, että muutos on työntekijällekin reilu ja että työntekijät toimivat aktiivisina muutoksen toteuttajina. Paikallisella tasolla, siis työpaikoilla, muutokset pitäisi tehdä yhteistoiminnallisesti ja yhdessä ennakoiden.  

JHL:ssä olemme aidosti kiinnostuneita siitä, miten meidän alojemme työpaikoilla toimitaan ilmastonmuutoksen kanssa. Onko olemassa keinoja ja valmiuksia vaikuttaviin toimenpiteisiin ja ketkä niihin osallistuvat?  

Jotta aihe ei jäisi ihmettelyn tasolle, olemme mukana Työterveyslaitoksen uudessa TILKE-tutkimushankkeessa, jossa perehdytään juuri työpaikkojen ilmastotoimijuuteen. 

 Työpaikkoja tarkastellaan konkreettisten ilmastotoimenpiteiden tekijöinä. Sellaisina, joissa tulee osata nähdä yhteys oman työn ja ilmastonmuutoksen välillä ja joissa pyritään yhdessä tekemään asioita paremmin. Tavoitteena on tuottaa malli työpaikkojen ilmastotoimenpiteiden kehittämiselle. Hankkeessa on mukana useampi työpaikka JHL:läisiltä aloilta. 

Tiedämme jo, että käynnissä on valtaisa muutos, joka johtuu ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen liittyvästä yhteiskunnan sopeutumistarpeesta niin Suomessa kuin maailmalla. Siksi tarvitsemme myös tutkittua tietoa siitä, minkälaista ilmastotoimintaa työpaikoilla voidaan tosiasiallisesti tehdä, ja miten.  

Oletko koskaan kuullut oikeudenmukaisesta siirtymästä? Ja mitä se voisi tarkoittaa työelämän kannalta?  

Oikeudenmukaisessa siirtymässä tunnistetaan päästövähennystoimien vaikutukset myös työelämässä ja toteutetaan siirtymä oikeudenmukaisesti ja suunnitelmallisesti.  Esimerkiksi työelämässä voi tulla tarpeita uudenlaiselle osaamiselle, joten on tärkeää myös huolehtia riittävästä sosiaali- ja muutosturvasta huolehtiminen.  Myös työntekijöiden osallistuminen muutoksen toteuttamiseen on tärkeää.  

TILKE-projekti keskittyy siihen, mikä ammattiliiton näkökulmasta on oikeudenmukaista siirtymää työpaikkatasolla. Muutosta toteutetaan työpaikoilla yhteisen tiedon ja tekemisen lähtökohdista. Odotamme JHL:ssä suurella mielenkiinnolla TILKE-hankkeesta syntyviä tuloksia. Ilman konkretiaa ei muutosta tehdä. Hankkeen hengessä – toivottavasti myös lukijoissa heräsi intoa työelämän ilmastotoimijuuteen.  

Palaan vielä alussa esittämääni kysymykseen ja muotoilen sen hieman toisin. Miltä oikeudenmukainen siirtymä näyttää sinun työpaikallasi? Oletko mukana sitä tekemässä?

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


*