Siirry sisältöön

Kuntatyön kunnianpalautus – laatua ja hyvinvointia unohtamatta

– Kristian Karrasch

Kunta-alan sopimuskierros käydään haastavissa olosuhteissa. Kuluvan vuoden aikana on kunnissa ja kuntayhtymissä käyty kymmenittäin taloudellisiin syihin liittyviä yt-neuvotteluja. Talven työehtosopimuskierrokselle tämä tuo lisäjännitettä, mutta ei varsinaisesti vaikuta JHL:n tavoiteasetantaan neuvotteluissa.

Uhrautumalla ei sopimuskierroksella työsuhdeturvaa taata. Voisimmekin myös kysyä, milloin työnantajan mielestä kuntatalous on ollut siinä jamassa, että olisi varaa palkankorotuksiin? Vielä sellaista tilannetta ei ole tullut vastaan.

Lisämausteensa kunta-alan neuvotteluihin tuo yhden pääsopijajärjestön, KoHo ry:n tekemä pääsopimuksen irtisanominen ja sen myötä uuden pääsopimuksen neuvotteleminen. Pääsopimuksella sovitaan siitä, mitä työehtosopimuksia kunta-alalla solmitaan ja ketkä niistä sopivat. Se muodostaa siis perustan varsinaisille työehtosopimusneuvotteluille.

Käyn seuraavaksi läpi liiton keskeisiä tavoiteteemoja kunta-alan ja erityisesti KVTES:n osalta. Julkaisemme blogisarjassamme myöhemmin myös erilliset kirjoitukset teknisen henkilöstön ja tuntipalkkaisten työehtosopimusten tavoitteiden erityispiirteistä.

Palkankorotukset kuuluvat kaikille

JHL:n lähtökohtana niin koko liiton kuin kunta-alankin osalta on kaikille maksettavaa yleiskorotusta painottava palkankorotusmalli, joka painottuu matalapalkkaisiin.  Meidän mielestämme kaikki kuntatyön ammattilaiset ovat korotuksensa ansainneet, eikä ole syytä suosia joitakin alan toimintoja ja tehtäviä muiden kustannuksella. Mikäli yleiskorotuksen oheen sovittaisiin järjestelyerä, sen tulisi kohdentaa keskustasolla ja perustua toiminnan ja eri sopimusliitteiden tehtävien sisältöjen sekä vaatimusten kehittymiseen. Paikallisesti neuvoteltava erä ei meille kuluneen sopimuskauden huonojen kokemusten valossa maistu.

Työajat tärkeä osa hyvinvointia

Vuoden 2020 alusta voimaan tuleva uudistettu työaikalaki värittää työehtosopimusneuvotteluja. Laki antaa pakottavien säännösten ohella valtakunnallisille neuvotteluosapuolille myös liikkumavaraa ja alakohtaisen sopimisen mahdollisuuksia.

Meille keskeistä on, että työaikoihin liittyvissä kysymyksissä keskitytään työntekijän hyvinvoinnin tukemiseen ja työntekijälähtöisten joustojen lisäämiseen. Esimerkiksi työvuorosuunnittelun kehittäminen ja vuorojen pitävyys, muutosten korvaaminen sekä terveellisyyden painottaminen ovat käytännön keinoja siihen.

Kierroksen erityispiirre on ehdottomasti vuonna 2016 kilpailukykysopimuksessa maan hallituksen pakottamana sovittu 24 vuosittaisen työtunnin lisäyksen kohtalo. Teknologiateollisuudessa vuoden alussa tehty ”kiky-tuntien” poistamispäätös on päänavaus ja ennakkotapaus työajanpidennyksen perumiselle . Kunta-ala ja siinä KVTES:n ratkaisu tältä osin näyttää suuntaa, mitä julkisella sektorilla asialle tapahtuu.

JHL on asettanut  koko liiton tasolla mainitun työajanpidennyksen perumisen. Neuvottelukierroksemme yläotsikko ”Talkoot on ohi!” kuvaa kattavasti tätä tavoitettamme.

Elämän eri vaiheet paremmin huomioon

Työ- ja yksityiselämän yhteensovittamisessa nostamme kunta-alalla tällä neuvottelukierroksella kärkitavoitteiksi esimerkiksi isyysvapaan palkallisen ajan lisäämisen (nyt 12 päivää) sekä uutena asiana mahdollisuuden saada palkallista vapaata työntekijän ikääntyneiden vanhempien tai lähiomaisen hoidon järjestämiseksi tai lyhytaikaiseksi hoitamiseksi.

Jälkimmäistä voi ajatella nykyisen sairaan lapsen tilapäisen hoitovapaan peilikuvana. Näillä molemmilla tavoitteilla on myös vahva yhteiskunnallinen tilaus.

Henkilöstön edustajat tärkein jäsenen tuki työpaikalla

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen asema ja olosuhteet ovat JHL:lle aina tärkeitä kysymyksiä. Viime sopimuskierroksella luottamusmiesten ajankäyttöä lisättiin määräaikaisella sopimuksella. Nyt tavoittelemme muutoksen vakinaistamista.

Kuntatyö on muutoksessa ja luottamusmiesten avulle on erityistä kysyntää edelleen. Työsuojeluvaltuutettujen yhdenvertainen asema luottamusmiehiin nähden on toinen kärkitavoite tällä osa-alueella.

Kaiken kaikkiaan kunta-alalla neuvotteluihin liittyvät odotukset jäsenistömme keskuudessa ovat suuret. Kenellekään ei liene epäselvää, että työtaisteluvalmiutta tarvittaessa myös löytyy.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


*