Siirry sisältöön

JHL: Varhaiskasvatussuunitelman perusteet pääosin kunnossa – toteutumisen valvonta kuitenkin ontuu

Hallitus antoi syyskuussa.2021 esityksen, jossa varhaiskasvatuslakiin kirjataan ensimmäistä kertaa lapsen oikeus kolmiportaiseen tukeen, tuen toteutus sekä tuen tarpeen arviointi, tuen muodot sekä tukipalvelut. Varhaiskasvatuslain muutosten on määrä tulla voimaan 1.8.2022.

Ammattiliitto JHL on lähtökohtaisesti tyytyväinen luonnokseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteista. Liiton mielestä se kuitenkin jättää edelleen yksittäisille kunnille paljon soveltamisvaraa, ja on edelleen ristiriidassa yhdenvertaisuuden toteutumisen kanssa, koska säädösten toteuttamista ei valvota.  Liitto ehdottaa, että johdannossa mainittaisiin kolmiportaisen tuen johdonmukainen jatkumo varhaiskasvatuksesta perusopetukseen.

JHL on tyytyväinen siihen, että varhaiskasvatussuunnitelmassa annetaan raamit ryhmä- tai lapsikohtaisen avustajan työn ja tehtävien suunnitteluun lapsen tuen tarpeiden mukaan niin, että avustettavan lapsen osallistuminen varhaiskasvatuksen pedagogiseen toimintaan mahdollistuu.

JHL:n mielestä tuen täytäntöönpanoa jouhevoittaa merkittävästi linjaus, että lapsen oikeus yleiseen ja tehostettuun tukeen alkaa heti, kun sen tarve on havaittu. Tuen saanti ei edellytä lääketieteellistä diagnoosia tai -lausuntoa, eikä hallintopäätöksen antamista.

JHL:n lausunto varhaiskasvatussuunnitelman perusteista

Opetushalllituksen lausuntopyyntö varhaiskasvatuksen perusteista