Siirry sisältöön

JHL:n toimintakertomus: Koronavuosi 2020 haastoi liiton uusiin toimintamalleihin

Korona ja ennätyspitkiksi venyneet sopimusneuvottelut leimasivat JHL:n vuotta 2020. Liitto otti nopeasti käyttöön uusia digitaalisia ratkaisuja jäsenten edunvalvonnan ja palvelun tueksi. Poikkeusoloista huolimatta neuvottelukierroskin vietiin onnistuneesti maaliin.

Vuosi 2020 jää historian kirjoihin pandemiavuotena. Koronaviruksen aiheuttamat erityistoimet heijastuivat vahvasti JHL:n toimintaan. Uuden teknologian käyttöönotto tapahtui vauhdilla: koulutukset, tapahtumat ja erilaiset tilaisuudet muuttuivat etäkoulutuksiksi, webinaareiksi ja suoriksi striimauksiksi. Jäsenten työehdoista käydyt neuvottelut siirtyivät verkkoon. Koronan vaikutukset työelämään näkyivät vahvasti jäsenten edunvalvonnassa, kun työsuojeluasiat ja yt-neuvottelut nousivat jokapäiväisiksi kysymyksiksi. Poikkeusaika lisäsi keväällä jäseneksi liittyneiden määrää ja koulutuksiin osallistuneiden määrää.

Valmistelut vuoden 2022 edustajistovaaleihin aloitettiin.

JHL:n edustajisto hyväksyi vuoden 2020 toimintakertomuksen etäyhteyksin järjestetyssä kevätkokouksessaan 27. toukokuuta. Edustajisto on JHL:n ylin päättävä elin. Se kokoontuu sääntömääräisesti kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä.

Ennätyspitkät sopimusneuvottelut

Korona vaikutti vuoden 2020 sopimusneuvottelukierrokseen ja työtapoihin. Normaalit toimintatavat katosivat ja neuvottelut siirtyivät virtuaaliseen neuvottelupöytään. Kunta-alan neuvotteluja leimasivat myös työehtosopimusrakenteen muutospaineet, jotka johtuivat sote-uudistuksesta.

Neuvottelut venyivät pitkiksi: muun muassa kunta-alalle saatiin sopu vasta toukokuun lopussa ja yksityiselle sosiaalialalle kesäkuun lopussa. Sopimusneuvottelujen rinnalla  rinnalla neuvoteltiin koronasopimuksia, säästösopimuksia ja kriisilausekkeita.

Poikkeusoloista ja alakohtaisista vaikeuksista huolimatta neuvottelut vietiin läpi onnistuneesti. Palkankorotuksissa saavutettiin vähintäänkin yleinen taso ja niin sanotut kiky-tunnit poistuivat. Sopimusneuvottelujen teemana ja tunnisteena oli #TalkootOnOhi.

Vahva vaikuttaminen ja työtaistelut tuottivat tulosta, mutta myös pettymyksiä

Järjestölliset toimet, luja tahto neuvotella ja päättäjiin kohdistettu voimakas vaikuttamistyö tuottivat osittain tulosta tilanteissa, joissa uhkana oli työehtojen heikennys, massalomauttamiset tai irtisanomiset.

Työtaistelutoimenpiteitä toteutettiin Oulussa ja Jyväskylässä. Lahdessa vaikutettiin päättäjiin suoralla yhteydenpidolla ja paikallisesti hyvin julkisuutta saaneella mielenilmauksella.

Jyväskylässä JHL torjui onnistuneesti kaupungin kaavailemat laajat irtisanomis- ja massalomautussuunnitelmat. Tulosta syntyi sitkeillä neuvotteluilla ja vauhdituslakoilla.

Ihmisiä pimeässä ulkona, päällään heijastinliiit, käsissä kylttejä.
JHL:n aktiivit vastustivat kaupungin säästösuunnitelmia syystalvella 2020.

Lahdessa JHL:n vahva vaikutustyö tuotti niin ikään JHL:läisille suotuisan tuloksen. Lahden kaupunginvaltuusto hautasi suunnitelmat kilpailuttaa kaupungin ateriapalvelut.

JHL:n vahvoista vaikuttamistoimista ja kahdesta vauhdituslakosta huolimatta Oulun kaupunginvaltuusto päätti ulkoistaa ateria- ja puhtauspalvelut ja ICT-palvelut sekä siirtää koulusihteerit Monetralle. JHL:n Oulun kunta-alan yhteisjärjestö teki ateria- ja puhtauspalvelujen ulkoistamispäätöksestä kunnallisvalituksen Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus ei ole vielä käsitellyt valitusta.

Korona vauhditti koulutuksen ja edunvalvonnan digiloikkaa

Koronapandemia vaikutti vuonna 2020 voimakkaasti sekä liiton tarjoaman koulutuksen toteuttamiseen että edunvalvontaan. Lähiopetus ja edunvalvontaan liittyvät tilaisuudet loppuivat kuin seinään.

Kevään äkkipysähdyksen jälkeen liitossa etsittiin nopeasti korvaavia tapoja työn jatkamiseen. Syksyyn mennessä koulutukset pyörivät etäopetuksena jo täydellä teholla. Etäopetus, erilaiset ammattialakohtaiset webinaarit ja edunvalvonnan alakohtaiset etätilaisuudet tavoittivat sellaisiakin jäseniä ja uusia luottamusmiehiä, joilla ei olisi ollut mahdollisuutta osallistua lähiopetukseen tai alueellisiin tilaisuuksiin. Myös yhdistyksiä opastettiin digiloikan ottamisessa järjestämällä koulutusjakso etäkokousten pitämisestä. Vuonna 2020 JHL:n järjestämiin koulutuksiin osallistui yli 300 henkeä enemmän kuin vuonna 2019.

Tulevaisuuden JHL – megatrendien vaikutus JHL:läisten työelämään

Megatrendit ovat ilmiöitä, joilla on suuria ja pitkäaikaisia vaikutuksia yhteiskunnassa. Vuonna 2020 JHL käynnisti useamman vuoden mittaisen, tulevaisuuden megatrendejä tarkastelevan työn.

Keskiössä ovat kysymykset:

  • mitkä ovat liiton toimintaympäristöön vaikuttavat laajamittaiset muutosilmiöt
  • miten ne vaikuttavat liiton jäsenkenttään, työelämään, toimintaolosuhteisiin ja liiton toimintaan.

Tarkasteltavia ilmiöitä ovat

1) ilmastonmuutos

2) ikääntyminen ja väestörakenteen muutos

3) teknologinen murros

4) talousjärjestelmän murros

5) kaupungistuminen

Jokainen teema käsitellään omana vuotenaan. Vuonna 2020 ilmastonmuutos määriteltiin ensimmäiseksi käsiteltäväksi teemaksi.

Seuraa JHL:n edustajiston kokousta 26.-27.5. JHL:n Twitterissä, Facebookissa tunnisteella #JHLedustajisto ja jhl.fi:ssä!