Siirry sisältöön

JHL teki kunnallisvalituksen Oulun päätöksestä ulkoistaa ateria- ja puhtauspalvelut – äänestysjärjestys oli laiton

Oulun kaupunginvaltuuston päätös ateria- ja puhtauspalveluiden kilpailuttamisesta on laiton. JHL teki päätöksestä kunnallisvalituksen ja vaatii täytäntöönpanokieltoa.

Oulun kaupunginvaltuusto päätti 5.10.2020 kilpailuttaa ateria- ja puhtauspalvelunsa siten, että Oulun Tilapalvelut -liikelaitoksen ateria- ja puhtauspalvelutuotannon koko henkilöstö siirtyisi liikkeenluovutuksella kilpailutuksen voittaneelle palveluntuottajalle.

JHL:n Oulun kunta-alan yhteisjärjestö on tehnyt päätöksestä kunnallisvalituksen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. JHL pyytää hallinto-oikeutta kumoamaan päätöksen sekä kieltämään päätöksen täytäntöönpanon. Oulun kaupunginvaltuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä eli päätöksenteossa on tapahtunut laillisuusvirhe.

Kuntalaissa säädetään äänestämisestä tarkoin, mm. siitä, missä järjestyksessä ehdotukset asetetaan äänestettäessä toisiaan vastaan. Oulun kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt kokouksessaan ennen äänestämistä kuntalaista poikkeavaa äänestystapaa eikä äänestysjärjestystä.

Käsittelyssä oli kaksi muutosesitystä kaupunginhallituksen pohjaesitystä vastaan. Valtuusto äänesti ensin pohjaesityksen ja ensimmäisen muutosesityksen välillä ja sitten pohjaesityksen ja toisen muutosesityksen välillä. Sekä kuntalaissa että Oulun kaupungin hallintosäännössä sanotaan kuitenkin, että äänestykseen otetaan ensin muutosesitykset vastakkain ja niistä voittanut asetetaan pohjaesitystä vastaan.

– On täysin ilmeistä, että kaupunginvaltuusto on rikkonut äänestysmenettelyssä sekä kuntalakia että kaupungin hallintosääntöä. Vaadimme ateria- ja puhtauspalveluiden ulkoistamisesta tehtyä päätöstä asetettavaksi välittömästi täytäntöönpanokieltoon, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine ilmoittaa.

JHL on ehdottanut Oululle, että sen olisi järkevää perustaa ateria- ja puhtauspalveluihin oma inhouse-yhtiö, joka voisi mahdollisesti palvella myös sairaanhoitopiiriä ja muuta sote-sektoria. Ateria- ja puhtauspalvelut voitaisiin hoitaa siten kokonaistaloudellisesti järkevällä tavalla.

– Kaupunki hallitsee parhaiten omaa talouttaan omalla yhtiöllä. Ulkoistamisen vaarana on, että Oulun kaupungin mahdollisuus vaikuttaa palveluihin heikkenee. Ei ole mitään takeita siitä, että ulkoistamisella saadaan säästöjä aikaiseksi, vaan kustannukset vain entisestään nousevat, Niemi-Laine muistuttaa.

Lisätietoja:
JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine, p. 040 702 4772

Uutisen loppuun lisätty Katso myös-osio 24.5.2021 klo 9.11