Siirry sisältöön

Kumpi on tärkeämpää: vanhuspalvelujen kokonaisvaltainen toteutuminen vai se, kuka lakaisee lattian?

Keskustelu vanhuspalveluista on JHL:n mielestä huolestuttavasti keskittymässä vääriin asioihin. Huomio pitäisi keskittää siihen, miten vanhuspalvelujen kokonaisuus lähitulevaisuudessa järjestetään, ei siihen, kuka lakaisee lattian.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine perää suunnan muutosta keskusteluun, jota käydään ikääntyneiden ihmisten palveluiden järjestämisestä ja lokakuun alussa voimaan tulleen hoitajamitoituksen toteutumisesta. Nyt huomio on keskitetty siihen, mitä tehtäviä henkilökunta tekee, tai kenen ja miten hoitajamitoituksen myötä kohonneet kustannukset pitäisi maksaa. Syyttely, selittely ja kaikenlainen työtehtävillä kikkailu osoittaa, että voimassa olevaa lakia ei haluta noudattaa.

− Laki on kuitenkin selvä ja Valviran tehtävä on valvoa, että sitä noudatetaan. Ei ole enää oleellista keskustella lain sisällöstä vaan huolehtia toimeenpanosta. Nyt ei ole aika keskustella siitä, kuka lakaisee lattian. Pitää keskittyä siihen, miten vanhustenhoidon kokonaisuus ratkaistaan, Niemi-Laine sanoo.

JHL esittää perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle asiantuntijaryhmän perustamista. Ryhmän tehtävänä olisi käydä pikaisella aikataululla läpi vanhustenhoidon kokonaisuus ja vaadittavat toimet. Tavoite on selvä: henkilöstöä on oltava riittävästi ja palvelujen pitää olla saatavilla oikeaan aikaan.

Väestö ikääntyy, hoivan ja hoidon tarve kasvaa

JHL:n tuore selvitys ”Ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoidon ja kotihoidon asiakasmäärät ja henkilöstötarve 2019-2029”  osoittaa kaunistelematta, että vanhusväestön määrä ja palvelujen saamisen tarve kasvaa koko ajan. Tämän seurauksena sekä tehostettuun hoitoon että kotihoitoon tarvitaan lisää työntekijöitä.

Hoito- ja hoivatyön työntekijöiden eläköitymistahti lisää työvoiman tarvetta entisestään. Jo nyt monilla paikkakunnilla on tilanne, että vakituisiin tehtäviin ei tule yhtään hakemusta. Hoitoalan opiskelupaikat eivät täyty.

− Kun tähän yhtälöön lisäämme sen, että vanhuspalvelujen henkilöstömitoitus nousee asteittain ja tarvitsemme entistä enemmän koulutettua hoito- ja hoivahenkilökuntaa, olemme tilanteessa, joka vaatii nopeita ratkaisuja. Tämä asia on nyt mietittävä loppuun saakka – ja pian, Niemi-Laine toteaa.

Lisätietoja: puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine, p. 040 702 4772