Kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES

Kunta-alan yleistä virka- ja työehtosopimusta sovelletaan pääsääntöisesti kuntien ja kuntayhtymien viranhaltijoihin ja kuukausipalkkaisiin työntekijöihin. Perhepäivähoitajien liitettä sovelletaan omassa kodissaan työskenteleviin perhepäivähoitajiin.

JHL neuvottelee kunta-alan työe- ja virkaehdoista, jotta sen jäsenistön yhteiskunnallisesti tärkeän työn arvostus näkyisi kukkarossa ja hyvinvointina työelämässä. Kuulumalla liittoon saat edunvalvontaa, tukea ja turvaa.

Liity JHL:n jäseneksi!

Työaikaan liittyvät muutokset

Kiky-tuntien poistuminen vaikuttaa työaikojen pituuteen. Tarkista, mitkä kaikki asiat muuttuvat uuden KVTES:n myötä. Klikkaa alla olevaa kuvaa…

…tai katso tästä linkistä, mitä muutoksia työaikaan tulee tai on jo tullut.

Mitä tarkoittaa sote-sopimus?

Kunta-alan pääsopimuksessa sovittiin, että sosiaali- ja terveysalalle muodostetaan oma virka- ja työehtosopimus. Milloin tämä sopimus tulee, ketkä kuuluvat sen piiriin? Katso alla oleva tiivis kuvaus. Voit jakaa tiedoston linkkiä sosiaalisessa mediassa, tulostaa tiedoston ja jakaa sitä esimerkiksi työpaikkojen ilmoitustaululle. – Klikkaa kuvaa tai…

…katso tästä mitä sote-sopimuksesta sovittiin.

Varhaiskasvatuksen opettajat OVTES:iin

Kunta-alan pääsopimuksessa sovittiin, että varhaiskasvatuksen opettajat siirtyvät 1.9.2021 OVTES:iin (opettajien virka- ja työehtosopimuksen piiriin). Mitä siirto käytännössä tarkoittaa, kuka on JHL:läisten luottamusmies? Katso alla oleva tiivis kuvaus mitä siirto tarkoittaa. Voit jakaa tiedoston linkkiä sosiaalisessa mediassa, työkavereille ja tulostaa työpaikoille. Klikkaa kuvaa tai…

katso tästä, miten siirtyminen tapahtuu.

Lomaraha vapaaksi kesästä 2021 alkaen?

Vuodesta 2021 alkaen voit itse halutessasi sopia lomarahasi vapaaksi. Tämän tekee mahdolliseksi 31.8.2020 voimaan tuleva KVTES:n vuosilomaluvun määräys. Sen mukaan voit sopia työnantajasi kanssa lomarahan vaihtamisesta vapaaksi joko kokonaan tai osittain. – Klikkaa alla olevaa kuvaa…

…tai katso tästä miten vaihto tapahtuu.

Kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES

Kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2020-2022 neuvottelutuloksen esittely (pdf, 620 KB)

Kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 1.4.2020–31.3.2022 (KT:n sivut)

Liite 5 Varhaiskasvatuksen henkilöstö sekä eräät koulun ammatti- ja peruspalvelutehtävät 1.5.2018 lukien (pdf, 306 KB)

Perhepäivähoitajien liite (KVTES liite 12)

Perhepäivähoitajien liite 2020-2022, esittely (pdf, 453 KB)

Sopimuskirjojen tilaaminen

Sopimuskirjat kunta-alan  virka- ja työehtosopimuksista voi tilata sähköisesti Kuntatyönantajat KT:n verkkokaupasta. Uudet sopimuskirjat ilmestyvät syksyllä 2020.

KT:n yleiskirjeet

Kuntatyönantajan KT:n yleiskirjeissä välitetään ajankohtaista tietoa sopimuksista ja työmarkkina-asioista. KT julkaisee yleiskirjeet vain verkossa. Tässä linkki KT:n yleiskirjeisiin.

Askarruttaako jokin asia työsuhteessasi?

Jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä, ota yhteyttä aluetoimistoosi.

Kunta-alan työehtosopimuksen neuvottelijat JHL:ssä ovat

  • neuvottelujohtaja Kristian Karrasch
  • vastaava sopimusasiantuntija Minna Pirttijärvi
  • sopimusasiantuntija Riitta Rautiainen
  • sopimusasiantuntija Keijo Hiltunen
  • sopimusasiantuntija Marja Lehtonen