KVTES

Kunta-alan yleistä virka- ja työehtosopimusta sovelletaan pääsääntöisesti kuntien ja kuntayhtymien viranhaltijoihin ja kuukausipalkkaisiin työntekijöihin. Perhepäivähoitajien liitettä sovelletaan omassa kodissaan työskenteleviin perhepäivähoitajiin.

Kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES

1.2.2017–31.1.2018 (KT:n sivuilla)

KVTES sopimusselostuksen video
Håkan Ekström esittelee kilpailukykysopimuksen sisällön.

Esittelykalvot kunta-alan yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta (pdf)

Perhepäivähoitajien liite (KVTES liite 12)

1.2.2017–31.1.2018 Yleiset määräykset, palkkaus sekä työaika ja työaikakorvaukset (KT:n sivuilla)

Sopimuskirjojen tilaaminen

Sopimuskirjat kunta-alan  virka- ja työehtosopimuksista voi tilata sähköisesti Kuntatyönantajat KT:n verkkokaupasta.

Askarruttaako jokin asia työsuhteessasi?

Jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä, ota yhteyttä aluetoimistoosi.

Kunta-alan työehtosopimuksen neuvottelijat JHL:ssä ovat

  • neuvottelupäällikkö Mari Keturi
  • sopimustoimitsija Minna Pirttijärvi
  • sopimustoimitsija Riitta Rautiainen
  • sopimustoimitsija Sari Bäcklund
  • tilastotoimitsija Jorma Peussa
  • sopimustoimitsija Keijo Hiltunen
  • sopimustoimitsija Marja Lehtonen