Ravitsemis- ja puhtausala

Ravitsemis- ja puhtausala

Yleisimpiä ammattinimikkeitä: ravitsemistyöntekijä, kokki, suurtalouskokki, keittäjä, laitoshuoltaja, siivooja, pesulatyöntekijä, konepesijä, sairaalahuoltaja ja siivoustyönjohtaja.

Alan  JHL:läiset ovat töissä kunnissa, valtiolla, seurakunnissa ja yksityisillä hyvinvointialoilla. Tyypillisimpiä työpaikkoja ovat kuntien ja kuntayhtymien keittiöt, koulut, päiväkodit, sairaalat, pesulat, seurakuntien ruokalat, hoito- ja kuntoutuslaitokset.

Ravitsemis- ja puhtausaloilla noudatetaan työpaikasta riippuen joko jotakin julkisen alan työ- ja virkaehtosopimusta tai yksityisten alojen työehtosopimusta. Julkisen alan sopimuksia ovat kunnallinen, kirkon tai valtion virka- ja työehtosopimus. Yksityisen alan sopimuksia ovat esimerkiksi Avaintes, terveyspalvelualan työehtosopimus ja yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus.

 

2271/kk Keittäjän kokonaisansio kunta-alalla (v. 2017)
2,76 Kouluaterian keskimääräinen hinta Suomessa (v. 2015)
2600 Siivoojaa kunta-alalla (v. 2017)
Ajankohtaista