Ravitsemis- ja puhtausala

Ravitsemis- ja puhtausala

Yleisimpiä ammattinimikkeitä: ravitsemistyöntekijä, kokki, suurtalouskokki, keittäjä, laitoshuoltaja, siivooja, pesulatyöntekijä, konepesijä, sairaalahuoltaja ja siivoustyönjohtaja.

Alan  JHL:läiset ovat töissä kunnissa, valtiolla, seurakunnissa ja yksityisillä hyvinvointialoilla. Tyypillisimpiä työpaikkoja ovat kuntien ja kuntayhtymien keittiöt, koulut, päiväkodit, sairaalat, pesulat, seurakuntien ruokalat, hoito- ja kuntoutuslaitokset.

Ravitsemis- ja puhtausaloilla noudatetaan työpaikasta riippuen joko jotakin julkisen alan työ- ja virkaehtosopimusta tai yksityisten alojen työehtosopimusta. Julkisen alan sopimuksia ovat kunnallinen, kirkon tai valtion virka- ja työehtosopimus. Yksityisen alan sopimuksia ovat esimerkiksi Avaintes, terveyspalvelualan työehtosopimus ja yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus.

 

8488 Kuukausipalkkaista laitoshuoltajaa kunta-alalla (v. 2018)
Yli 30 000 Puhtaus ja ravitsemisalan ammattilaista JHL:ssä (v. 2019)
2324 Kokin kokonaisansio/kk (keskiarvo v. 2018)
Ajankohtaista