Solidaarisuustoiminta Suomessa

JHL haluaa edistää solidaarisuutta Suomessa ja muualla maailmassa.

Reilu toiminta on solidaarisuustoimintaa

JHL on mukana Reilun kaupan edistämisyhdistyksen lanseeramassa Reilun kaupan kaupunki -kampanjassa. Kampanjan tavoitteena on kannustaa kaupunkeja ja kuntia hakemaan Reilun kaupan kaupungin tai kunnan arvonimeä ja ottamaan eettiset kriteerit entistä tarkemmin huomioon hankinnoissa.

JHL:n tavoitteena on, että julkiset hankinnat kohdistuisivat yhä enemmän tuotteisiin, joiden eettisyys on varmistettu esimerkiksi Reilun kaupan järjestelmällä tai muilla vastaavilla valvontajärjestelmillä.  Yhä suurempi osa kuntien tekemistä julkisista hankinnoista tehdään kehitysmaissa, joissa tavaratuotannon työoloja ja ympäristösäädöksiä noudatetaan ja valvotaan puuttellisesti.

Haluamme myös edistää Reilun kaupan tuotteiden ja ympäristösertifioitujen tuotteiden käyttöä JHL:n organisaatiossa ja yhdistyksissä. Esimerkki JHL-talossa nautitaan Reilun kaupan kahvia.

Miten osallistua solidaarisuustoimintaan?

Tapoja toimia on monia ja voimme niitä myös yhdessä ideoida kumppaneidemme kanssa.

Voit olla mukana esimerkiksi SASKin ja Amnestyn nettikampanjoissa törkeitä ay- ja ihmisoikeusloukkauksia vastaan. Voit myös osallistua talkoolaisena esimerkiksi KEPA:n järjestämiin Maailma kylässä – ja Mahdollisuuksien tori -tapahtumiin eri puolilla Suomea.

Voit myös ideoida Reilun Kaupan viikolla työpaikallasi tapahtumia, jotta työpaikallasi käytettäisiin reiluja tuotteita.  Voit aktivoida työvereitasi mukaan Nenänpäivään erilaisilla tempauksilla.  Voit välittää tietoa Finnwatchin selvitysten pohjalta, millaisissa työolosuhteissa suomalaiset yritykset teettävät tuotteitaan kehitysmaissa tai millä kriteereillä oma kuntasi tekee julkisia hankintoja.