Jäsenhankinta

Uusien jäsenten hankinta on JHL:ssa kaikkien yhteinen tehtävä! Jäsenhankkijoiden lisäksi myös luottamusmiehet ja yhdistysten hallitusten jäsenet voivat - ja heidän pitääkin - toimia suosittelijoina jäseneksi liittymiseen.

Monissa yhdistyksissä on nimettyjä jäsenhankkijoita, mutta jäsenyyden suositteleminen on yhtä lailla myös luottamusmiesten ja yhdistysten hallitusten jäsenten toimintaa. Yhdistysten kannattaa suunnitella jäsenhankintaa vuosittain ja nimetä sen toimintaa koordinoivaksi vastuuhenkilöksi jäsenhankkija tai vaikka useampia.

JHL:n aktiiveilla, joilla on merkitty jäsenhankkijan tehtävä jäsenrekisteriin, on myös aitiopaikka ajankohtaiseen tiedotukseen aiheen tiimoilta ja samalla vastuu levittää tietoa eteenpäin yhdistyksen muille toimijoille. Jäsenhankkijoille lähtee liitosta ajoittain uutiskirjeitä ja ajankohtaista tietoa. Jäsenhankkijaksi voi ilmoittautua kuka tahansa tehtävästä kiinnostunut joko yhdistyksen nimeämänä tai omatoimisesti suoraan liittoon.

Katso myös, millaista materiaalia liitto tarjoaa jäsenhankinnan tueksi.

Opiskelijajäsenhankinta

Koulutiedotus eli opiskelijajäsenhankinta on myös erittäin tärkeää työtä, jota iso joukko aktiivisia JHL:n jäseniä tekee vuosittain. Työmarkkinatietouden levittäminen tuleville julkisten- ja hyvinvointialojen työntekijöille on tärkeää jo opiskeluaikana. Näin liitto ja sen toimijat tulevat tutuiksi. Opiskelijajäsenyyden markkinointia helpottaa tietenkin se, että opiskelijajäsenet ovat vapautettuja liiton jäsenmaksusta opiskelujensa ajalta. Sen jälkeen jäsenyys jatkuu liiton sääntöjen mukaan. Monet koulutiedottajat pääsevät työpaikoille pitämään työmarkkinaluentoja, joissa mennään jo pintaa syvemmälle työehtosopimusasioissa.

Oppilaitokset voivat tilata työmarkkinatunnin täältä.

Aktiiviset jäsenhankkijat palkitaan

JHL haluaa kannustaa jäseniään aktiiviseen jäsenhankintaan myös konkreettisilla palkinnoilla. Jäsenhankkijoiden käytössä on Innoflamen ylläpitämä JHLAwards –järjestelmä, johon kirjautuu pisteitä kustakin hankitusta jäsenestä. Pisteillä jäsenhankkija voi lunastaa erilaisia tuotteita, jotka vaihtelevat järjestelmässä pari kertaa vuodessa. Osa tuotteista on valikoitu sellaisiksi, jotka tukevat jäsenhankkijoita tekemässään työssä (esim. matkalaukut, tabletit, JHL –tekstiilit).

Kannustinjärjestelmä pähkinänkuoressa

Uuden jäsenen liittymislomakkeeseen (myös opiskelijajäsenen liittymislomakkeeseen) merkitään jäsenhankkijan nimi ja jäsennumero. Näin pisteet uudesta jäsenestä kirjautuvat jäsenhankkijan tilille. Työssäkäyvästä jäsenestä ansaitaan 25 pistettä ja opiskelijajäsenestä 10 pistettä. Yhden pisteen arvo on yksi euro. Pisteet siirtyvät JHLAwardsiin varsinaisten jäsenten osalta sitten, kun uusi jäsen on maksanut ensimmäisen jäsenmaksunsa.

Jäsenhankkija saa sähköpostiinsa tunnukset, joiden avulla kirjautuneita pisteitä pääsee tarkastelemaan ja tietenkin vaihtamaan kannustintuotteisiin! Opiskelijajäsenistä hankitut pisteet voi myös lunastaa rahana sellainen jäsenhankkija, joka on itsekin JHL:n jäsenrekisterissä opiskelijastatuksella.

Huom. Jos jäsenhankkija ei hanki uusia jäseniä vuoteen, poistuu hänen mahdollinen pistesaldonsa. Vuosi lasketaan viimeisimmän hankitun jäsenen liittymispäivästä. Pisteiden vanhenemisesta lähetetään muistutus sähköpostilla.

Kannustinjarjestelmän säännöt

Oppilaitoskäyntien korvaukset

JHL korvaa jäsenhankkijoille myös koulutiedotuskeikoista aiheutuvia kuluja. Maksamme luentopalkkion 30 euroa pidetyltä työmarkkinatunnilta ja aulainfoista korvaamme 15 euroa tunnilta. Lisäksi matkat kohteeseen ja takaisin korvataan pääsääntöisesti halvimman julkisen kulkuneuvon mukaan. Jäsenhankkijoiden kannattaa sopia kaikista oppilaitoskäynneistä ja niihin liittyvistä käytänteistä ennakkoon aluetoimiston edustajan kanssa. Myös matkalaskut toimitetaan aluetoimistoon.

Kiinnostuitko?

JHL kouluttaa säännöllisesti jäsenhankkijoita  valtakunnallisesti ja alueellisesti. Mikäli olet kiinnostunut jäsenhankinnasta tai oppilaitoskäynneistä, ole yhteydessä oman alueesi JHL:n henkilökuntaan tai lähetä sähköpostia keskustoimistolle osoitteeseen jasenhankinta@jhl.fi.

Koulutiedotuksesta vastaavien yhteystiedot alueittain.