Työsuojeluvaltuutetun valinta

Työsuojeluvaltuutetun toimintaa määritetään laissa ja sopimuksissa. Työsuojeluvaltuutettu on valittava työpaikoilla, joissa työskentelee vähintään 10 työntekijää, mutta pienemmässäkin työpaikoissa työntekijät halutessaan voivat valita keskuudestaan työsuojeluvaltuutetun.

Työntekijät valitsevat vaaleilla keskuudestaan työsuojeluvaltuutetun ja hänelle kaksi varavaltuutettua edustamaan heitä työsuojelua koskevassa yhteistoiminnassa. Toimihenkilöasemassa olevat voivat halutessaan valita keskuudestaan oman työsuojeluvaltuutettunsa varamiehineen.

Työsuojeluvaltuutettu edustaa kaikkia työntekijöitä ja henkilöstöryhmiä toiminta-alueellaan, johon hänet on valittu henkilöstön edustajaksi. Valtuutetun kausi on yleensä kaksi vuotte, ellei ennen vaalia työpaikalla ole sovittu toisin.

Työsuojeluvaalien ohjeet

Lait ja yhteistoimintasopimukset