Työsuojeluvaltuutetun valinta

Työsuojeluvaltuutetun toimintaa määritetään laissa ja sopimuksissa. Työsuojeluvaltuutettu on valittava työpaikoilla, joissa työskentelee vähintään 10 työntekijää, mutta pienemmässäkin työpaikoissa työntekijät halutessaan voivat valita keskuudestaan työsuojeluvaltuutetun.

Työntekijät valitsevat vaaleilla keskuudestaan työsuojeluvaltuutetun ja hänelle kaksi varavaltuutettua edustamaan heitä työsuojelua koskevassa yhteistoiminnassa. Toimihenkilöasemassa olevat voivat halutessaan valita keskuudestaan oman työsuojeluvaltuutettunsa varamiehineen.

Työsuojeluvaltuutettu edustaa kaikkia työntekijöitä ja henkilöstöryhmiä toiminta-alueellaan, johon hänet on valittu henkilöstön edustajaksi. Valtuutetun kausi on yleensä kaksi vuotta, ellei ennen vaalia työpaikalla ole sovittu toisin.

Työsuojeluvaalien ohjeet

Vaalit käynnistää työpaikan työsuojelupäällikkö. Työsuojeluvaalin käytännön toteuttamista varten on laadittu valintaohjeet.

Milloin työsuojeluvaalit pidetään?

Kunta-alalla, seurakunnissa ja useilla yksityissektorin työpaikoilla työsuojeluvaalit käydään loka–joulukuussa yleensä.

Hyvinvointialueiden ensimmäiset työsuojeluvaalit pidetään mahdollisimman pian alueiden toiminnan alkamisen jälkeen. Alueiden toiminta alkaa 1.1.2023.

Kunta-alalla työsuojeluvaltuutettujen ja työsuojeluasiamiesten toimikausi on neljä vuotta  ja valtion ja yksityissektorin työpaikoilla kaksi  tai neljä vuotta. Hyvinvointialueiden ensimmäisten työsuojelutoimijoiden toimikausi päättyy 31.12.2025.

JHL:n vaalimateriaaleja

Lait ja yhteistoimintasopimukset