Luottamusmies

Luottamusmies on työpaikan luottopakki ja tietopankki, jonka ammattiliitto on kouluttanut.

Luottamusmies on työntekijöiden tärkein edustaja työpaikalla työsuojeluvaltuutetun rinnalla. Hän edustaa työpaikalla ammattiliitto JHL:ään kuuluvia työntekijöitä ja on apuna, jos jokin asia työsuhteessa on epäselvä ja askarruttaa mieltä.  Hän neuvottelee, sopii, sovittelee ja välittää tietoa työnantajien ja työntekijöiden välillä. Luottamusmiestä voidaan myös kutsua oman alansa ”tietopankiksi”, sillä JHL tarjoaa luottamusmiehille monenlaista koulutusta työelämän koukeroihin.

Jokaisella jäsenellä on oikeus osallistua luottamusmiehen valintaan – tai tulla myös itse valituksi tehtävään.

Ryhtyisitkö luottamusmieheksi

Sinun voisi tulla hyvä luottamusmies, jos

 • tunnet hyvin työpaikkasi arjen
 • haluat kuunnella työkavereidesi näkemyksiä
 • haluat edustaa työntekijöitä ja tukea heitä
 • haluat neuvoa ja auttaa työsuhdeasioissa
 • haluat kehittää työpaikkasi asioita
 • haluat toimia tiedonvälittäjänä

Luottamusmiehenä sinulla on mahdollisuus viedä työpaikallasi asioita eteenpäin.

Luottamusmiehen asema on turvattu työsopimuslaissa ja työehtosopimuksissa paremmalla irtisanomissuojalla.

Luottamusmiestä tarvitaan

 • valvomaan sopimusten ja lakien noudattamista työpaikalla
 • auttamaan kysymyksissä, jotka liittyvät työsuhteeseen
 • neuvottelemaan työnantajan kanssa
 • tekemään yhteistyötä muiden henkilöstön edustajien kanssa
 • JHL:n edustajaksi ja yhteyshenkilöksi työpaikalle

Kiinnostaako tehtävä?

Luottamusmies saa tehtäviensä hoitoon JHL:n tuen. Luottamusmiehenä voit osallistua palkallisesti luottamusmieskoulutukseen, saat neuvontaa tarvittaessa sekä JHL:n aluetoimistoista, keskustoimistosta ja lakimiehiltä ja mahdollisuuden verkostoitua muiden luottamusmiesten kanssa.

Ota yhteyttä omaan yhdistykseesi tai JHL:n aluetoimistoon, jos olet kiinnostunut luottamusmiestehtävästä!

Missä, milloin ja miten valitaan?

Työntekijät valitsevat luottamusmiehen joko yhdistyksen syyskokouksessa tai valintakokouksessa vähintään kahdeksi tai enintään neljäksi vuodeksi.

Valinnassa noudatetaan JHL:n yhdistyksen sääntöjä ja on suositeltavaa, että valinnat tehdään parittomina vuosina.

Valinnan järjestää yhdistyksen hallitus tai yhdistysten hallitukset yhdessä, jos työpaikan työntekijöitä kuuluu useaan yhdistykseen.

Jos ehdokkaita on useita, valitaan vaalitoimikunta järjestämään vaali. Ennen valintaa on sovittava työnantajan kanssa luottamusmiesten lukumäärä ja määriteltävä ne työntekijäryhmät (toimialue), joita luottamusmies edustaa.

Ole kuulolla, koska sinun työpaikallasi luottamusmiehen valinta on ajankohtainen. Kun on vaalin aika, asetu ehdolle.

Luottamusmiehen valintaohje