Yhdistysten kurssien teemat

JHL on valmistellut yhdistysten järjestämiä kursseja varten neljä teemaa, joiden pohjalta kursseja on helppo rakentaa.

1. Intoa ja taitoa yhdistystoimintaan (6–12 oppituntia)

 • Yhdistyksen perustehtävää etsimässä. Miksi yhdistys on olemassa?
 • Yhdistyslaki, säännöt ja kokoustekniikka – toimivan yhdistyksen perusta
 • Kuka päättää ja millä oikeudella? Hallituksen tehtävät ja työnjako
 • Johdatus järjestämiseen, järjestäytymiseen ja jäsenhankintaan
 • Toiminnan suunnittelusta intoa yhteiseen työhön
 • Yhdistys työpaikalla

Ihmisiä kokouksessa pöydän ympärillä tietokoneet edessään.

Intoa ja taitoa yhdistystoimintaan -teeman malliohjelma

Materiaalit:

2. Yhdistys yhteiskuntavaikuttajana (6–12 oppituntia)

 • Suunnitelmallinen vaikuttaminen
 • Päätöksenteon ja vaikuttamisen paikat ja aika
 • Yhdistyksen vaikuttamisen muotoja toreilta valtuustoon ja eduskuntaan
 • Vaikuttamisverkoston rakentaminen
 • Työkaluja poliittisiin kahvipöytäkeskusteluihin eli parempia väitteitä ja perusteluja
 • Oikeudenmukainen yhteiskunta, jota tavoittelemme

Yhdistys yhteiskuntavaikuttajana -kurssin malliohjelma

3. Parempaa työelämää – yhdistys työhyvinvoinnin edistäjänä

 • Yhteistoiminnallinen, työyhteisölähtöinen työn ja työolojen kehittäminen
 • Kuinka yhdistys ja henkilöstön edustaja on aloitteellinen ja osallistuu kehittämiseen
 • Yhdistyksen rooli ja keinot työhyvinvoinnin edistäjänä
 • Omat voimavarat ja muutoksen käsitteleminen
 • Ajankohtaiset työhyvinvoinnin kehittämisohjelmat, esimerkiksi kunta-alan Kunteko ja kirkon Kirteko –ohjelma.

Parempaa työelämää – yhdistys työhyvinvoinnin edistäjänä -kurssin malliohjelma

4. Muuttuva yhdistys – yhdistysten liitokset (12 tuntia)

Sote-palveluiden uudelleenorganisointi hyvinvointialueilla vaikuttaa merkittävästi JHL-yhdistysten toimintaan ja järjestäytymiseen. Koulutuksessa perehdytään yhdistystä koskeviin rakenteellisiin muutoksiin. Kurssin tavoitteena on määritellä yhdistysten ja luottamusmiesten yhteinen näkemys tulevista muutoksista jäsenten työpaikoilla

ja löytää yhteinen näkemys siitä, millä toimenpiteillä ja millaisella yhteistyöllä JHL pystyy parhaiten vastaamaan tuleviin muutoksiin. Koulutus toteutetaan toiminnallisten menetelmien avulla, vertaistuen avulla opitaan menetelmien käyttöä erilaisten prosessien ohjauksessa ja yhdistyksen johtamisessa.

Muuttuva yhdistys – yhdistysten liitokset -kurssin malliohjelma