Yhdistysten kurssien teemat

JHL on valmistellut yhdistysten omia kursseja varten neljä valmista teemaa, joiden pohjaan kursseja on helppo rakentaa.

1. Intoa ja taitoa yhdistystoimintaan (6–12 oppituntia)

 • Yhdistyksen perustehtävää etsimässä. Miksi yhdistys on olemassa?
 • Yhdistyslaki, säännöt ja kokoustekniikka – toimivan yhdistyksen perusta
 • Kuka päättää ja millä oikeudella? Hallituksen tehtävät ja työnjako
 • Johdatus järjestämiseen, järjestäytymiseen ja jäsenhankintaan
 • Toiminnan suunnittelusta intoa yhteiseen työhön
 • Yhdistys työpaikalla

Intoa ja taitoa yhdistystoimintaan -teeman malliohjelma

Materiaalit:

2. Tieto- ja viestintätekniikka yhdistyksen voimavaraksi (6–12 oppituntia)

 • Tieto- ja viestintätekniikan perusteet
 • Jäsenviestintä – tiedottamisesta vuorovaikutukseen
 • Verkosta tehoa päätöksentekoon; kokousvalmistelu, verkkokokoukset, jäsentiedot
 • Vaikuttava verkkoviestintä ja sanoman kiteyttäminen

Malliohjelma yhdistyksen videotyöpajaan
Malliohjelma kurssille ”Sosiaalisen median työvälineet yhdistystoiminnassa”

3. Yhdistys yhteiskuntavaikuttajana (6–12 oppituntia)

 • Suunnitelmallinen vaikuttaminen
 • Päätöksenteon ja vaikuttamisen paikat ja aika
 • Yhdistyksen vaikuttamisen muotoja toreilta valtuustoon ja eduskuntaan
 • Vaikuttamisverkoston rakentaminen
 • Työkaluja poliittisiin kahvipöytäkeskusteluihin eli parempia väitteitä ja perusteluja
 • Oikeudenmukainen yhteiskunta, jota tavoittelemme

Yhdistys yhteiskuntavaikuttajana -kurssin malliohjelma

4. Parempaa työelämää – yhdistys työhyvinvoinnin edistäjänä

 • Yhteistoiminnallinen, työyhteisölähtöinen työn ja työolojen kehittäminen
 • Kuinka yhdistys ja henkilöstön edustaja on aloitteellinen ja osallistuu kehittämiseen
 • Yhdistyksen rooli ja keinot työhyvinvoinnin edistäjänä
 • Omat voimavarat ja muutoksen käsitteleminen
 • Ajankohtaiset työhyvinvoinnin kehittämisohjelmat, esimerkiksi kunta-alan Kunteko ja kirkon Kirteko –ohjelma.

Parempaa työelämää – yhdistys työhyvinvoinnin edistäjänä -kurssin malliohjelma