Yhdistysten kurssien teemat

JHL on valmistellut yhdistysten järjestämiä kursseja varten kolme teemaa, joiden pohjalta kursseja on helppo rakentaa.

1. Intoa ja taitoa yhdistystoimintaan (6–12 oppituntia)

 • Yhdistyksen perustehtävää etsimässä. Miksi yhdistys on olemassa?
 • Yhdistyslaki, säännöt ja kokoustekniikka – toimivan yhdistyksen perusta
 • Kuka päättää ja millä oikeudella? Hallituksen tehtävät ja työnjako
 • Johdatus järjestämiseen, järjestäytymiseen ja jäsenhankintaan
 • Toiminnan suunnittelusta intoa yhteiseen työhön
 • Yhdistys työpaikalla

Ihmisiä kokouksessa pöydän ympärillä tietokoneet edessään.

Intoa ja taitoa yhdistystoimintaan -teeman malliohjelma

Materiaalit:

2. Yhdistys yhteiskuntavaikuttajana (6–12 oppituntia)

 • Suunnitelmallinen vaikuttaminen
 • Päätöksenteon ja vaikuttamisen paikat ja aika
 • Yhdistyksen vaikuttamisen muotoja toreilta valtuustoon ja eduskuntaan
 • Vaikuttamisverkoston rakentaminen
 • Työkaluja poliittisiin kahvipöytäkeskusteluihin eli parempia väitteitä ja perusteluja
 • Oikeudenmukainen yhteiskunta, jota tavoittelemme

Yhdistys yhteiskuntavaikuttajana -kurssin malliohjelma

3. Parempaa työelämää – yhdistys työhyvinvoinnin edistäjänä

 • Yhteistoiminnallinen, työyhteisölähtöinen työn ja työolojen kehittäminen
 • Kuinka yhdistys ja henkilöstön edustaja on aloitteellinen ja osallistuu kehittämiseen
 • Yhdistyksen rooli ja keinot työhyvinvoinnin edistäjänä
 • Omat voimavarat ja muutoksen käsitteleminen
 • Ajankohtaiset työhyvinvoinnin kehittämisohjelmat, esimerkiksi kunta-alan Kunteko ja kirkon Kirteko –ohjelma.

Parempaa työelämää – yhdistys työhyvinvoinnin edistäjänä -kurssin malliohjelma